Nagy érdeklődés mediációs képzésünk iránt | Háttér Társaság

Nagy érdeklődés mediációs képzésünk iránt

Kulcsszavak: 
képzés, mediáció

Marica Moscati, a képzés vendégelőadójaJanuár 17-18-án sikerrel lezajlott a Litigious Love c. projektünkhöz kapcsolódó, az azonos nemű párok mediációjával foglalkozó képzésünk, amelyen 26 jogász és mediátor vett részt.

Az Azonos nemű párok jogvitáinak mediációja c. kétnapos képzést az Országos Mediációs Egyesülettel és a Rézler Gyula Mediációs Intézettel közösen hirdettük meg. Célja az volt, hogy felkészítse a mediáció iránt érdeklődő szakembereket, hogy milyen sajátosságok jellemzik az azonos nemű párok mediációját. 

A képzés során a résztvevők betekintést nyerhettek az LMBTQI jogok magyarországi helyzetébe, különös tekintettel a párkapcsolatra és gyermekvállalásra vonatkozó családjogi szabályokra, az azonos nemű párokkal kapcsolatos hazai empirikus kutatások eredményeire, meghallgathatták az azonos nemű párok mediációjával kapcsolatos nemzetközi tapasztalatokra épülő előadást és esetmegbeszélések révén sajátíthatták a gyakorlati megfontolásokat. A képzés egyben lehetőséget biztosított a hazai mediációs szabályozás és a mediátor szakmai etikai alapelveinek megvitatására is.

A képzésre jelentős volt a túljelentkezés: a tapasztalatok szerint a mediátor szakma kifejezetten nyitott arra, hogy közreműködjenek az azonos nemű párok tagjai viták békés rendezésében.

Képgaléria:

Marica Moscati, a képzés vendégelőadója Dombos Tamás és Kárpáti József, a trénerek A képzés résztvevői Nagy érdeklődés mediációs képzésünk iránt

 

Témák