Nagyobb autonómiát a civileknek az Emberi Jogi Munkacsoportban! | Háttér Társaság

Nagyobb autonómiát a civileknek az Emberi Jogi Munkacsoportban!

Kulcsszavak: 
emberi jogok, ENSZ
Nagyobb autonómiát a civileknek az Emberi Jogi Munkacsoportban!

Egyesületünk és 11 másik magyar civil szervezet közös véleményében üdvözli a Kormány azon szándékát, hogy az emberi jogok fokozottabb érvényesítése érdekében új koordinációs, illetve civil konzultációs mechanizmus jöjjön létre, de hiányolják a civilek érdemi beleszólási lehetőségét az újonnan létrejövő testületben.

2011 októberében azzal a javaslattal fordultak magyarországi civil szervezetek - köztük egyesületünk is - a Kormányhoz, hogy hozzon létre rendszeres egyeztető fórumot civil szervezetek és minisztériumok képviselőinek részvételével az ENSZ Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat során kapott ajánlások hazai megvalósulásának nyomon követésére. Javaslatunkra hónapokig semmi válasz nem érkezett, majd mikor ismételten kértük az illetékes minisztériumot, hogy foglaljon állást javaslatunkról, egy héten belül megjelent a kormány honlapján az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló kormányhatározat tervezete. 

A civil szervezetek a megadott rendkívül rövid - kétnapos - határidő ellenére részletesen véleményezték a tervezetet. Véleményünk szerint a tervezet nem tisztázza kellően az újonnan létrejövő kormányzati és civil testületek egymáshoz fűződő viszonyát, feladatkörét; nem nyújt garanciákat az emberi jogi területek széles körének megjelenítésére; nem tisztázza a részt vevő civil szervezetek kiválasztásának szempontjait; és nem biztosítja a nyilvános és átlátható működést. 

A civil szervezetek közös véleménye itt érhető el.

Témák