Négy fal között? - konferencia az LMBTQI-barát munkahelyekről | Háttér Társaság

Négy fal között? - konferencia az LMBTQI-barát munkahelyekről

Négy fal között? - konferencia az LMBTQI-barát munkahelyekrőlNégy fal között? - konferencia az LMBTQI-barát munkahelyekrőlNégy fal között? - konferencia az LMBTQI-barát munkahelyekrőlNégy fal között? - konferencia az LMBTQI-barát munkahelyekről

Miért és hogyan teremtsünk LMBTQI-barát munkahelyeket címmel szerveztünk konferenciát a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fórumával közösen. A konferenciára egy külön kiadvánnyal is készültünk, amely minden munkaadót hasznos tanácsokkal lát el. A kiadvány innen tölthető le.

Az LMBTQI emberek az élet sok területén tapasztalnak diszkriminációt – nem kivétel ez alól a munka világa sem. Bár elengedhetetlen lenne, hogy a munkahelyén mindenki biztonságban érezze magát, és teljesüljenek azok a feltételek, amelyek a nyugodt és kiegyensúlyozott munkavégzéshez szükségesek, az érintettek tapasztalatai számtalan hiányosságra hívják fel a figyelmet. Dombos Tamás ügyvivő előadásában négy a témába vágó kutatás adatait mutatta be, köztük a Medián friss, 2019 szeptemberi kutatását.

Az adatokból kiderül, hogy az érintettek mintegy kétharmada találkozik az LMBTQI embereket kirekesztő munkahelyi légkörrel, melynek jellemző mutatója a sértő, bántó megjegyzések megjelenése a munkatársak kommunikációjában. A megkérdezettek csaknem harmadát kollégái személyesen is zaklatták szexuális orientációja vagy nemi identitása miatt. Ezek fényében nem meglepő, hogy a kutatásban résztvevők többsége nem tud önazonosan jelen lenni a munkahelyén: 56%-uk sejttette vagy mondta a valósággal ellentétben azt, hogy különnemű partnerrel él együtt. A foglalkoztatási szférában jelenlévő homofóbia hátrányos hatása többek között, hogy az érintettek társatlannak érzik magukat, de előfordul, hogy valaki pályáját is elhagyja annak reményében, hogy elfogadóbb munkahelyet talál.

A munkahelyi légkörrel szembeni bizalmatlanságot mutatja, hogy az LMBTQI válaszadók döntő többsége senkinek, vagy csak néhány kollégájának mer előbújni, ami komoly hátrányokat okozhat az érintettek életminőségében és munkahelyi teljesítményében is. Különösen fontos kérdés ez annak tükrében, hogy a kollégákkal folytatott beszélgetések témái között jellemzően megjelenik a párkapcsolat, a szabadidő eltöltése, a szex és a gyerekek kérdésköre. 

Az LMBTQI emberek munkahelyi elfogadásában Magyarország az Európai Unió legtöbb tagállamához képest rosszabb helyet foglal el: az Eurobarometer 2019-es adatai alapján a munkavállalók 41%-a teljes mértékben kényelmetlenül érezné magát, ha megtudná egy kollégájáról, hogy meleg, leszbikus vagy biszexuális. Az előbújásra adott reakciók is vegyes képet mutatnak: míg a Medián 2019-es felmérésében megkérdezettek 57%-a semlegesen vagy pozitívan reagálna, 40% azok aránya, akik inkább elutasítóan viszonyulnának LMBTQI munkatársukhoz. Szintén beszédes adat, hogy a válaszadók csaknem felét zavarná, ha munkahelyén kifejezetten az LMBTQI embereket támogató intézkedéseket léptetnének érvénybe, és mindössze 17% üdvözölné a döntést; ennek ellenére háromnegyedük egyetért azzal, hogy az ilyen intézkedések hatására az érintett munkavállalók szívesebben dolgoznának az adott helyen.

Az elutasítás megjelenése ellenére fontos kiemelni, hogy a szélsőségesen LMBTQI-ellenes válaszadók száma minden kérdésben elenyésző, a témától való idegenkedés és a neutrális hozzáállás jellemzőbb a nem támogatók körében. Az adatokból látható az is, hogy nem, foglalkoztatás-típus és életkor alapján is nagy a differencia az elfogadás mértékében: a nők, a szellemi foglalkozásúak és a fiatalok általánosságban támogatóbb attitűdökkel bírnak.

Összességében elmondható, hogy Magyarországon szükség van az LMBTQI emberek munkahelyi elfogadottságát elősegítő intézkedésekre: a diszkriminációt az érintettek többsége megtapasztalja, az elutasítástól való félelem pedig rejtőzködéshez vezet, ami nagyfokú energiabefektetést és folyamatos készenlétet igényel részükről. A befogadóbb, nyitottabb munkahelyi légkör egyértelműen előnyös hatással volna az LMBTQI munkavállalók életminőségére, és javulást hozna elégedettségük, illetve a munkahelyük iránti lojalitásuk terén is. 

A pozitív változások elősegítése érdekében a Háttér Társaság Miért és hogyan teremtsünk LMBTQI-befogadó munkahelyeket? címmel készített kiadványt elsősorban munkáltatók számára, melyben átfogó képet adunk az érintettek munkahelyi helyzetéről, illetve ajánlásokat fogalmazunk meg a befogadóbb légkör megteremtésére. 

A konferencia résztvevői eszköztárat dolgoztak ki az LMBTQI-befogadó munkahelyek megteremtésére, a közös tanulást és ötletelést pedig szituációs gyakorlatok és “Élő könyvekkel” való beszélgetések tették még élményszerűbbé.

Az idézett közvéleménykutatást a Háttér Társaság megbízásából a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet végezte 2019 szeptemberében. Az adatfelvétel 1200 fős országos reprezentatív mintán személyes megkérdezéssel készült. A kutatás az „Itt vagyunk! Az LMBTQI emberek magyarországi társadalmi elfogadásának növelése közösségi megerősítés és szemléletformálás útján ” c. projekt része, amely az Európai Unió Jogok, egyenlőség és polgárság programja (2014–2020) támogatásával valósul meg.

Témák