Sajtóközlemény: Bejegyzett élettársi kapcsolat | Háttér Társaság

Sajtóközlemény: Bejegyzett élettársi kapcsolat

A Magyar Köztársaság kormánya 2007. november 16-án benyújtotta az Országgyűlésnek a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó törvényjavaslatot, és ezzel fontos lépést tett az LMBT közösség jogegyenlőségének megvalósítása felé. Az aláíró LMBT szervezetek és szerveződések előremutatónak tartják a kormány javaslatát, amely hozzájárul a hazai leszbikus és meleg párok hátrányos helyzetének javulásához. Bízunk benne, hogy az Országgyűlés tagjai is - az Európai Unió értékrendjével összhangban - igennel szavaznak a törvényjavaslatra.

Fel kell azonban hívnunk a figyelmet, hogy a javaslat örökbefogadásra vonatkozó rendelkezései ellentmondanak mind a diszkrimináció tilalmára vonatkozó emberi jogi elveknek, mind a téma kapcsán kialakult szakmai konszenzusnak, mind az elmúlt évek külföldi jogalkotási trendjének, mind pedig a magyar társadalom jól felfogott érdekének. A törvényjavaslat indokolása semmilyen érvet nem tartalmaz arra vonatkozóan, miért csak a házastársak jogosultak a közös gyermekké fogadásra. Az elmúlt évek nyugat-európai és amerikai tudományos kutatásai bebizonyították, hogy az azonos nemű szülők ugyanannyira alkalmasak a gyermeknevelésre, mint a különnemű párok. Azok a félelmek, amelyek szerint az azonos nemű szülők káros hatással lennének a gyermek személyiségének fejlődésére, az empirikus vizsgálatok fényében egyértelműen alaptalannak bizonyultak. Ezt felismerve a világ számos országában az azonos nemű pároknak is lehetővé tették az örökbefogadást.

Különösen visszás, hogy a javaslat még abban az esetben sem tenné lehetővé a közös gyermekké fogadást, ha a gyermek az egyik partner vérszerinti gyermeke, és a gyermeket mindenképpen az azonos nemű pár neveli. Az örökbefogadásnak a valós élethelyzethez nem igazodó tilalma a rendezett családi kapcsolatok, és így a gyermekek védelmét előíró alkotmányos követelménynek mond ellent. Az azonos nemű párok gyermekvállalásának megnehezítésével ráadásul olyan párok elől vesszük el a gyermeknevelés lehetőségét, akik arra szívesen vállalkoznának. Egy demográfiai kihívásokkal küzdő társadalom esetében indokolatlan tilalmakkal szűkíteni a gyermeknevelésben résztvevő párok körét komoly jogalkotói rövidlátásra vall. Ezért felszólítjuk a parlamenti pártokat, hogy módosító javaslat benyújtásával tegyék lehetővé az örökbefogadást a bejegyzett élettársaknak is. 

A törvény elfogadásával azonban a hazai LMBT szervezetek munkája nem ér véget. A bejegyzett élettársi kapcsolatok bevezetése előrelépés ugyan, de teljes jogegyenlőségről csak akkor beszélhetünk, ha az azonos nemű párokat is megilletik mindazok a lehetőségek, amelyek a különböző nemű párok számára rendelkezésre állnak: ha a bejegyzett élettársi kapcsolat házasság helyetti választása önkéntes döntés, és nem pedig a házasság tilalmából fakadó kényszer lesz.

Atlasz Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Sportegyesület

Dél-Alföldi Meleg Baráti Kör

Gay.hu Szerkesztősége

GayRadio.hu Szerkesztősége

Háttér Társaság a Melegekért

Labrisz Leszbikus Egyesület

Lambda Budapest Meleg Baráti Társaság

Mások Szerkesztősége

Országos Tolerancia Egyesület

Patent Egyesület

Pride.hu Szerkesztősége

Szimpozion Meleg, Leszbikus, Biszexuális és Transznemű Fiatalok Kulturális Oktatási és Szabadidős Egyesülete

Szivárvány Misszió Alapítvány

Tolerancia Magazin Szerkesztősége

Témák