Sajtóközlemény: Civil szervezetek közös nyilatkozata a Meleg Méltóság Napi felvonuláson történtekről | Háttér Társaság

Sajtóközlemény: Civil szervezetek közös nyilatkozata a Meleg Méltóság Napi felvonuláson történtekről

Civil szervezetek közös nyilatkozatban kérik a Kormányt, hogy többek között a Btk. módosításával tegye lehetővé a  a hazai szélsőséges csoportok elleni hatékonyabb fellépés lehetőségét. A 2008. július 5. napján tartott Meleg Méltóság Napi felvonulást is szervezett, szélsőséges csoportok támadták meg.Az egyébként hatékonyan fellépő rendőrség a rendezvény végén kénytelen volt a Meleg Méltóság Napi felvonulás résztvevőit földalattin kimenekíteni a helyszínről. A békés rendezvényt megtámadó, szélsőséges csoportok nem a véleménynyilvánításhoz való jogukat gyakorolták a felvonulók és a rendőrség ellen alkalmazott erőszakkal, hanem köztörvényes bűncselekményeket követtek el.
 
Az idei események nyilvánvalóvá tették, hogy a szélsőséges csoportok célzatos, előre megfontolt szándékú támadásaitól nemcsak a magyarországi roma közösségnek, hanem más, kisebbségi csoportoknak is alappal kell tartaniuk, és a meglévő jogszabályok nem jelentenek kellő visszatartó erőt az erőszakkal szemben.
 
Kérjük a Kormányt, hogy a Btk. 174/B. §-ában szabályozott,  Nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak   bűncselekmény tényállásának módosítását kezdeményezze úgy, hogy az - az Alkotmány rendelkezéseivel összhangban - kiterjedjen azokra a bántalmazásokra és cselekményekre is, amelyek valaki vélt vagy valós szexuális orientációja, nemi identitása vagy valamely egyéb társadalmi csoporthoz való tartozása miatt követnek el.
 
Az ilyen módon megalkotott  Gyűlölet-bűncselekmény   törvényi tényállása - annak büntetési tétele miatt - kellő védelmet jelenthetne az aljas indokból elkövetett támadásokkal szemben.
 
Felhívjuk a parlamenti pártokat, hogy a politikai az alkotmányos alapjogok gyakorlását veszélyeztető erőszakos és fenyegető cselekményeket egyértelműen ítéljék el, és a politikai érdekeiket és ellentéteket félretéve kezdjenek érdemi konzultációt arról, hogyan lehet a jelen helyzeten változtatni.

Témák