Sajtóközlemény: Családvédelmi Charta | Háttér Társaság

Sajtóközlemény: Családvédelmi Charta

Kulcsszavak: 
KDNP, sajtóközlemény

A Háttér Társaság a Melegekért Egyesület, a Labrisz Leszbikus Egyesület, és az Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért Egyesület, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) által közzétett "Családvédelmi Charta 2005" című nyilatkozatával kapcsolatban az alábbi véleményét tartja szükségesnek nyilvánosságra hozni.

A meleg, leszbikus biszexuális és transznemű közösség teljes jogegyenlősége szimbolikus politikai kérdés is, nem feltétlenül köthető a liberális, konzervatív, szocialista vagy nemzeti ideológiához. A meleg emberek közösségéhez ugyanúgy tartoznak konzervatív, mint ahogyan szocialista vagy liberális világnézetű személyek is. (Franciaországban, a közelmúltban épp a konzervatív kormány léptetett hatályba melegeket védő intézkedéseket.) Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Mozgalom véleményét nem tekintjük a felelős konzervatív politikai gondolkodás reprezentánsának.

A homoszexuális jogegyenlőség alapja az a felvilágosodás korában a nyugati civilizációban közzétett alapelv, mely szerint az alapvető emberi jogaink születésünknél fogva megilletnek bennünket. Az alapvető emberi és állampolgári jogainkat garantálnia kell Alkotmányunknak és törvényeinknek. Mindaddig, amíg valamely jogot a hatályos törvények egy embercsoporttal kapcsolatosan korlátoznak, addig a formális jogegyenlőség sem valósulhat meg, addig az állam nem tekinti a kisebbséghez tartozókat a többségi csoport tagjaival egyenértékűnek.

A melegek jogainak bármilyen további korlátozása, az alkotmánynak ezen közösséget hátrányosan érintő változtatása anakronisztikus, a szociológia és pszichológia tudományának mai álláspontjával ellentétbe helyezkedő, ezen kisebbség elleni indulatok szítására alkalmas, és mint ilyen politikailag veszélyes elképzelés, melyet felelős politikai erő nem támogathat.

A Háttér Társaság a Melegekért Egyesület, a Labrisz Leszbikus Egyesület, és az Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért Egyesület is fontosnak tartja a társadalmi párbeszéd kialakulását, melynek azonban elsődlegesen az előítéletek lebontására kell törekednie. Szintén társadalmi szinten kell foglalkozni a házasság vagy a regisztrált párkapcsolatok bevezetésének kérdéskörével. Valóban nagy jelentősége lenne annak, hogy ne csak a liberális, hanem a magát konzervatívnak vagy nemzetinek tekintő csoportok és személyek, továbbá a jelenleg hatalmon lévő politikai erők mindegyike is nyilvánosan színt valljanak a kérdésben.

Háttér Társaság a Melegekért Egyesület

Labrisz Leszbikus Egyesület

Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért Egyesület

Témák