Sajtóközlemény: Elsőfokú döntés a Károli-ügyben | Háttér Társaság

Sajtóközlemény: Elsőfokú döntés a Károli-ügyben

A Fővárosi Bíróság a mai napon meghozott, nem jogerős ítéletével elutasította a Háttér Társaság a Melegekért egyesület keresetét, amelyben a jogvédő szervezet az egyenlő bánásmód megsértése kapcsán kérte a Károli Gáspár Református Egyetem elmarasztalását. Mint ismeretes, a felperesi érdekvédelmi szervezet az egyetem által nyilvánosan közzétett azon téziseket támadta, amelyek szerint nem helyeselhető homoszexuális életet folytató személyek vallástanári és lelkészi képzése.

A Fővárosi Bíróság nem jogerős ítélete szerint a hivatkozott tézis azért nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, mert az pusztán véleménynek tekinthető. Ugyanakkor elvi éllel szögezte le, hogy a „szexuális orientáció az ember személyiségének lényegi vonása”, továbbá megjegyezte, hogy az esélyegyenlőségi törvény megfogalmazásának bizonytalanságai és esetlegességei nem vezethetnek ahhoz, hogy a közérdekű jogérvényesítés lehetősége elvesszen a társadalmi szervezetek számára.

Ez utóbbi álláspont döntő jelentőségű, hiszen a gyakorlatban is megnyitja a lehetőséget az ilyen és hasonló helyzetekben a társadalmi szervezetek saját jogú perindításához.

A Háttér Társaság a Melegekért egyesület abból a szempontból tartja jogsértőnek az ítéletet, hogy az - tévesen - véleménynyilvánításnak értékeli az egyetem téziseit. Ezzel szemben a felperes álláspontja szerint az a kijelentés, hogy homoszexuális életmódot folytató személyek nem kívánatosak a vallástanári és lelkészi képzésben utal az egyetem diszkriminatív szándékára, és – különösen a korábbi, hasonló elbocsátás tükrében – magában foglalja a diszkriminatív gyakorlat meglétét is, így túllép a véleménynyilvánításhoz való jog keretein.

A Háttér Társaság a Melegekért egyesület fellebbezést terjeszt elő az ítélet ellen.

Témák