Sajtóközlemény: Nemet mondott az Alkotmánybíróság a melegek hátrányos megkülönböztetésére | Háttér Társaság

Sajtóközlemény: Nemet mondott az Alkotmánybíróság a melegek hátrányos megkülönböztetésére

Nemet mondott az Alkotmánybíróság a melegek hátrányos megkülönböztetésére Tegnap nyilvánosságra hozott határozatában az Alkotmánybíróság elutasította azt az indítványt, amely mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását kérte, amiért a törvény nem bünteti az azonos nemű 18. év feletti és 14-18. év közötti személyek szexuális kapcsolatát. A testület határozatában leszögezte: a büntetőjogi szabályok kialakításakor a diszkrimináció tilalmának elvét érvényesíteni kell.

Az indítványozó még 2002-ben fordult az Alkotmánybírósághoz, miután a testület kimondta: a hátrányos megkülönböztetés tilalmát sérti, hogy a Büntető Törvénykönyv eltérő beleegyezési korhatárt ír elő az azonos- és különnemű személyek számára. A Bíróság 2002-es döntésében felhívta a figyelmet, hogy a jogalkotó feladata eldönteni, szükséges-e bizonyos esetekben a fiatalkorú és a felnőtt közötti függő, alárendeltségi viszonyból adódó élethelyzeteket külön szabályozni. Az indítványozó ezen esetekre vonatkozóan kérte, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet.

Az Alkotmánybíróság tegnapi határozatában korábbi döntéseire hivatkozva leszögezte: az Alkotmánybíróság nem jogosult arra, hogy új bűncselekményi tényállások megállapítására kötelezze a jogalkotót, bűncselekmények megállapítása törvényhozói kompetencia. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor azt is fontosnak tartotta kiemelni, hogy minden büntetőjogi szabályozás esetén tiszteletben kell tartani az emberi méltósághoz való jogot, valamint a diszkrimináció tilalmát. A Bíróság ezzel egyértelműen visszautasította az indítványozó diszkriminatív szándékát, hogy a tilalom csak az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatra terjedjen ki.

A magyar jog 1962 óta nem bünteti az azonos nemű személyek közötti, beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolatot. 2002-ig azonban a törvény eltérő korhatárt írt elő azonos- és különnemű párok számára: míg különneműek esetében 14 év felett bárki szabadon létesíthetett szexuális kapcsolatot, azonos neműek esetében a törvény természet elleni fajtalanság néven büntette a 14-18 év közötti személyekkel folytatott szexuális kapcsolatot. 2002-es határozatában az Alkotmánybíróság megállapította: „a heteroszexuális, illetve a homoszexuális irányultság egyaránt az emberi méltóság lényegéhez tartozik, szétválasztásukra, az érintett személyek méltóságának nem egyenlő kezelésére kivételes indokok szükségesek.” A beleegyezési korhatár esetében a Bíróság ilyen indokot nem talált, ezért eltörölte a természet elleni fajtalanság tényállását.

A tegnapi határozat teljes szövege a http://www.mkab.hu/index.php?id=882_e_2002__ab_hatarozat oldalon érhető el.

Témák