Sajtóközlemény: Tiltakozunk a református egyetem állásfoglalása ellen | Háttér Társaság

Sajtóközlemény: Tiltakozunk a református egyetem állásfoglalása ellen

A Háttér Társaság a Melegekért egyesület felháborítónak és súlyosan diszkriminatívnak tartja a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Kari Tanácsának 2004. január 4. napján „ A homoszexualitásról” címmel közzétett állásfoglalását, és az ennek kiegészítéseként Németh Dávid dékán magyarázatát, melynek értelmében: aki "homoszexuális életmódot" folytat, a református egyetem nem tartja alkalmasnak arra, hogy részt vegyen az egyetemi oktatáson, majd később ( református egyházi) szolgálatba álljon.

Az egyetem nem tehet különbséget hallgatói közt megélt szexuális orientációjuk alapján, mert ez ellentétben áll a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/A §-ával, továbbá az Egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény közvetlen diszkriminációt tilalmazó 8. §-ával. A dékáni magyarázattal kiegészített állásfoglalás a szexuális másságukat megélő melegeket, leszbikusokat és biszexuálisokat a heteroszexuális személyekhez képest kedvezőtlenebb bánásmódban kívánja részesíteni, azaz közvetlen hátrányos megkülönböztetést alkalmaz.

A Háttér Társaság különösen elítéli azt a körülményt, hogy a nyilatkozat kibocsátására közvetlenül a 2004. január 27. napján hatályba lépő Esélyegyenlőségi Törvény decemberi elfogadását követően került sor. Sajnálatosnak tartja továbbá az egyesület, hogy egyes református egyházi körökben az utóbbi időben felerősödött bizonyos társadalmi kisebbségekkel szembeni uszítás .

A Háttér Társaság a Melegekért kiemelkedően közhasznú jogvédő szervezet felszólítja a Károli Gáspár Református Egyetemet, hogy 2004. január 27. napjáig újabb közleményben vonja vissza az emberi jogokat mélységesen sértő állásfoglalását, ellenkező esetben - a törvény hatályba lépésének napján - a Háttér Társaság az esélyegyenlőségi törvény 20. § (1) bekezdésének c) pontjában biztosított lehetőséggel élve bíróság előtt érvényesíti a hátrányos megkülönböztetés tilalmához való jogot, egyúttal polgári perben kártérítés és közérdekű bírság kirovását kezdeményezi az egyetemmel szemben.

Felkérünk mindenkit, aki elítéli az egyetem kirekesztő magatartását, támogatását a www.peticio.hu oldalon (Politika, belföld részen található) nevének feltüntetése mellett.

Budapest, 2004. január 12.

Háttér Társaság a Melegekért egyesület

Mocsonaki László, ügyvivő
Solymár Bence, ügyvivő
Cseke István, ügyvivő
Kárpáti József, ügyvéd

Témák