Sokezer gyermek életét könnyítette meg a NAV: a nevelt gyermekek is illetékmentesen örökölnek | Háttér Társaság

Sokezer gyermek életét könnyítette meg a NAV: a nevelt gyermekek is illetékmentesen örökölnek

Sokezer gyermek életét könnyítette meg a NAV: a nevelt gyermekek is illetékmentesen örökölnek

Közel egy évtizede meglévő jogbizonytalanság végére tett pontot a NAV, amikor a Háttér Társaság kérésére kiadott állásfoglalásban rögzítette: az élettárs gyermeke is illetékmentesen örököl 20 millió Ft-ig. 

Bár a mostoha- és nevelt gyermek a Polgári Törvénykönyv alapján nem törvényes örökös, végrendelet alapján természetesen örökölhetnek mostoha- és nevelőszüleiktől. (A végrendeletben célszerű lehet az örökhagyóval fennálló viszonyra is utalni.) Az illetéktörvényben régóta szereplő szabály szerint mentes az öröklési illeték alól az örökhagyó mostoha- és nevelt gyermeke, mostoha- és nevelőszülője által megszerzett örökrész tiszta értékéből 20 millió forint. 

A mostohagyermek fogalmát a jogszabályok évtizedek óta tartalmazzák: ez alatt a szülő házastársának (2009 óta bejegyzett élettársának is) gyermekét kell érteni. A nevelt gyermek, nevelőszülő fogalma azonban jóval bizonytalanabb. Míg korábban nevelt gyermek alatt csak a gyermekvédelmi rendszer keretében nevelőszülőnél elhelyezett, ellenszolgáltatásért cserébe nevelt gyermeket kellett érteni, a 2014-ben hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv azonban erre a gyermekvédelmi nevelőszülő, illetve gyermekvédelmi nevelt gyermek fogalmát használja, nevelőszülőnek pedig azt a személy nevezi, aki a gyermekről saját háztartásában hosszabb időn át ellenszolgáltatás nélkül gondoskodott, és nem vér szerinti-, örökbefogadó- vagy mostohaszülője, tehát tipikusan a szülő (be nem jegyzett) élettársát. 

Mivel azonban az illetéktörvény nem határozza meg, hogy nevelőszülő és nevelt gyermek alatt pontosan mit ért, azaz a Polgári Törvénykönyvben jelenleg szereplő fogalmat vagy az illetéktörvény elfogadásakor bevett fogalmat, kérdés volt, hogy a szülő élettársának gyermeke illetékmentesen örököl-e. Ennek azért is van kiemelt jelentősége, mivel egyre többen élnek párjukkal házasság helyett élettársi kapcsolatban, illetve egyre több a mozaikcsalád, ahol a pár az egyikük korábbi kapcsolatából származó gyermeket neveli közösen. A probléma különösen nagy számban érinti az azonos nemű párokat, mivel többségük nem bejegyzett élettársi, hanem élettársi kapcsolatban neveli közösen egyikük vérszerinti vagy örökbefogadott gyermekét. Az ilyen gyermekek száma dinamikusan nő: a 2022-es népszámlálás adatai szerint 4125 gyermek nevelkedik azonos nemű párnál.

A jogbizonytalanság tisztázása érdekében a Háttér Társaság 2023 őszén a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) fordult, akik a kérdés kapcsán szakmai egyeztetést folytattak le. Ennek eredményeként az egyesületet úgy tájékoztatták: az illetéktörvény értelmezése során is a Polgári Törvénykönyvben szereplő nevelőszülő és nevelt gyermek fogalma az irányadó, tehát az élettárs gyermeke is illetékmentesen örököl 20 millió forintig. 

Érdekérvényesítési tevékenységünket az Európai Unió "Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” (CERV) programjából finanszírozott, az ÖKOTÁRS Alapítvány és partnerei által lebonyolított Közös értékeink program támogatásával végezzük.
 

Témák