Sokszínű Egység: A szükségletfelmérő jelentések tapasztalatai | Háttér Társaság

Sokszínű Egység: A szükségletfelmérő jelentések tapasztalatai

Sokszínű Egység: jelentések tapasztalatai

A Sokszínű Egység: Az LMBTQI egyenlőség érvényesítése a szakmai szervezetek munkájában Magyarországon projekt célja az LMBTQI személyekkel szembeni diszkrimináció csökkentése az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátás és a pszichológiai támogatás területén, az e területeken dolgozó szakemberek LMBTQI személyekkel kapcsolatos ismereteinek, készségeinek és attitűdjének fejlesztése, valamint az LMBTQI szakemberek támogatása munkahelyi beilleszkedésben, előbújásban.

A projekt főbb tevékenységei közé tartoznak az oktatás, egészségügy, szociális ellátás és pszichológiai támogatás területén dolgozó szakemberek számára szakmai irányelvek és figyelemfelkeltő kiadványok kidolgozása, valamint disszeminációs és szervezetfejlesztő célú képzések, szemináriumok és konferenciák szervezése. 

A tevékenységek megtervezése során nagyban támaszkodtunk a szintén projektünk keretein belül megvalósult szakmai szükségletfelmérő jelentésekre. A projektben részt vevő szervezetek a saját szakmáik vonatkozásában kutatták az LMBTQI emberekkel kapcsolatos. Az eredmények összehasonlíthatósága érdekében standardizált mérőeszközöket használtunk. A kérdőíves adatgyűjtés (903 fő) eredményeinek kritikai finomhangolását és mélyebb feltárását segítendő, félig strukturált interjúkat (78 fő), a pszichológusok esetében pedig fókuszcsoportos interjúkat készítettünk. Az eredményeket szakmaspecisfikusan, valamint összefűzve, egy összefoglaló jelentésben publikáltuk. Utóbbi kiadvány tartalmaz egy extra bevezető és összefoglaló részt, melyben összehasonlító kontextusban vizsgáljuk az eredményeket.

Néhány főbb tanulság a jelentésekből:

Az LMBTQI emberekkel kapcsolatos tapasztalatait illetően a pszichológusoknál és az egészségügyi dolgozóknál hasonló mintázat figyelhető meg: az LMBTQI szakemberek gyakrabban látnak el LMBTQI klienseket, mint cisz/hetero kollégáik.

  • Területi lejtő: egyre kisebb települések felé haladva egyre kevesebb előbújt LMBTQI klienst, és ezzel egyidejűleg a nemi és szexuális kisebbségek problémáit észlelő, azokat kompetensen kezelő szakembert találunk.
  • A szakemberek területtől függetlenül egyre növekvő számú transz/queer/nem bináris serdülő kliensről számolnak be.
  • Az aktuális társadalmi-politikai döntések begyűrűznek a szolgáltatási környezetekbe és befolyásolják mind a kliensek szolgáltatások irányába tanúsított bizalmát.
  • Elsősorban az intenzív, rugalmas formában megvalósított, élményalapú ismeret-átadásra van fogadókészség a segítő szakmákban.

Az összefoglaló jelentés valamit a szakmaspecifikus szükségletfelmérő jelentések letölthetőek a Háttér Társaság honlapjáról. (https://hatter.hu/kiadvanyaink)

A projektben résztvevő szervezetek:

  • Háttér Társaság
  • Magyar LMBT+ Medicina Társaság
  • Magyar Pszichológiai Társaság
  • Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete
  • Szimpozion Egyesület

A Sokszínű Egység: Az LMBTQI egyenlőség érvényesítése a szakmai szervezetek munkájában Magyarországon c. projektet az Európai Unió Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek programja (2021-2027) támogatja. AA honlap tartalma csak a projektpartnerek véleményét tükrözi, amely nem feltétlen egyezik meg az Európai Unió vagy az Európai Bizottság álláspontjával. Az Európai Unió és az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a honlapon szereplő információkért. 

[node:title]

Témák