Tiltakozunk a KEHI-vizsgálat ellen | Háttér Társaság

Tiltakozunk a KEHI-vizsgálat ellen

Kulcsszavak: 
KEHI, Norvég Civil Alap
Tiltakozunk a KEHI-vizsgálat ellen

Egyesületünket is felszólította a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, hogy vizsgálat céljából küldjük el nekik a Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott Az LMBT emberek esélyegyenlőségének horizontális politikává tétele projektünk dokumentációját. A kért dokumentumokat határidőig eljuttattuk számukra. Ugyanakkor jeleztük a KEHI felé, hogy az ellenőrzés jogszerűségét vitatjuk.

A KEHI-nek küldött válaszlevelünkben jeleztük, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jelen ellenőrzésének jogszerűségét vitatjuk. Az ellenőrzés jogalapjaként levelükben az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvény 63. § (1) bekezdése a), c) és h) pontjait nevezték meg. Jogi álláspontunk szerint mivel projektünk kizárólag norvég, lichtensteini és izlandi közpénzből – illetve az önrész kapcsán külföldi magánadományból – valósult meg, a projekt megvalósítása során költségvetési támogatást vagy az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott más támogatást nem használtunk fel. Projektünk ugyanakkor kormánydöntés végrehajtásának sem minősül, és nem tekinthető az Áht. 63. § (1) bekezdés a)-g) pontjával összefüggésben létrejött jogviszonynak sem. Megjegyeztük azt is, hogy a támogatási rendszer alapját adó nemzetközi szerződés a pályázatok végrehajtásának ellenőrzésére csak a Finanszírozási Mechanizmus Irodát jogosítja fel, a KEHI-nek ilyen jogosultságot nem ad.

Ugyanakkor mivel szervezetünk számára a pénzügyi átláthatóság kiemelten fontos, és alapszabályunk 9.3. pontja alapján „Az egyesület közhasznú működésével kapcsolatban keletkezett iratokba – az ügyvivői testülettel való előzetes egyeztetés után – bárki betekinthet”, a kért dokumentumokat (a teljes pályázati anyagot, a bizonylatokat és szerződéseket) megküldtük a KEHI-nek.

A Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott projekttel összefüggő információk természetesen honlapunkon is elérhetők.

Témák