Tüntetés az alkotmányozás ellen | Háttér Társaság

Tüntetés az alkotmányozás ellen

Az Egymillióan a magyar sajtószabadságért Facebook-csoport (Milla) a
március 15-i több tízezres demonstrációval az országos tiltakozási
hullám élére állt. A Milla most több civil szervezettel összefogva,
minden szabad állampolgárt és a demokratikus erőket egyesítő, közös
tiltakozó demonstrációt szervez az önkényes és kierőszakolt
alkotmányozás folyamata és várható végeredménye ellen.

Nem
hagytuk és nem hagyjuk, nem hagyhatjuk magunkat:legyünk tehát minél
többen 2011. április 15-én délután hatkor az Alkotmány utcában!

A
Milla - ahogy a civil társadalom, a Magyar Köztársaság egésze is -
sokszínű; fórumainkon sokféle vélemény artikulálódik. Mi örülünk ennek
a sokféleségnek, mi nem félünk a vitáktól. De ebben nincs közöttünk
vita: az alkotmányozási folyamat és az Alkotmány kapcsán is
ragaszkodunk alapvető szabadságjogainkhoz és az európai normák
betartásához. Nem maradhatunk tétlenek akkor, amikor a magát
csapdahelyzetbe lavírozó hatalmi központ, nyilvánvalóan túlterjeszkedve
mandátumán és minden ellenvéleményt figyelmen kívül hagyva, egymaga
szeretné évtizedekre előre meghatározni a magyar állampolgárok
közösségének és együttélésének legalapvetőbb szabályait.

Az
elfogadásra váró új alaptörvény zavaros, számos ponton módot teremt a
szabadságjogok korlátozó értelmezésére, módszeresen gyengíti a
hatalommegosztás intézményes garanciáit és lehetőséget teremt a hatalom
gyakorlóinak esetleges önkényeskedései számára. Nem hagyhatjuk szó
nélkül, hogy az alkotmányozás folyamatát nem előzte meg valós
társadalmi párbeszéd. A „nemzeti konzultációt“ nem tekinthetjük másnak,
mint kutyakomédiának, olcsó és manipulatív színjátéknak. A Magyar
Köztársaságnak olyan alaptörvényre van szüksége, amelyet pártállástól,
világnézettől, vallástól, származástól, bőrszíntől, nemtől és szexuális
orientációtól, kortól függetlenül a Magyar Köztársaság minden
állampolgára a magáénak érezhet – de ez nem az. Ez nem a mi
alkotmányunk!

Civil szervezetek közös kezdeményezéseként április 15-re demonstrációt
hirdetünk, hogy megmutassuk: nem félünk kiállni szabadságjogainkért, és
nem ismerjük el a hazug módon nemzeti konszenzusra hivatkozó új
alaptörvényt. Ragaszkodunk az állam önkorlátozásának alkotmányos
garanciáihoz, a polgárok törvény előtti egyenlőségéhez, a szólás és
sajtó szabadságához - és ragaszkodunk a kölcsönös segítségnyújtáson, az
elesettekkel való szolidaritáson alapuló testvériség eszméjéhez.

Április
15-én délután hatkor az Alkotmány utcába várunk minden szabadságszerető
állampolgárt, hogy felszólítsuk a parlamenti képviselőket: ne osszák
meg a társadalmat és hétfőn tartózkodjanak a szavazástól vagy mondjanak
nemet erre az alkotmányra!

Egymilióan
2011. április, Magyar Köztársaság, Európa

A szervezőkről:

Az
Egymillióan a magyar sajtószabadságért csoport eredetileg a szólás és a
sajtó szabadságának védelmére jött létre. Ez továbbra is kitüntetett
célunk, hiszen minden más jogunkért is csak e szabadságaink birtokában
emelhetünk szót. Az alkotmányozással olyan helyzet alakult ki, amiben
különösen nagy szerepe van a szabad polgárok kritikus figyelmének. A
Köztársaság sorsa minden egyes állampolgárán múlik. A március 15-i
tüntetés bebizonyította, hogy nagyon sokan vagyunk, akik érzik és
tudják ezt. Ez az oka annak, hogy az április 15-i tüntetést már nem
egyedül, hanem számos civil szervezettel együtt szervezzük. A Cigány
Politológusok és Szakértők Szövetségével, az Eötvös Károly Közpolitikai
Intézettel, a Kendermag Egyesülettel, a Meleg Egyenjogúságért
Koalíció
val, a Méltóságot Mindenkinek Mozgalommal, a Negyedik
Köztársasággal (4K!), a Neo Drommal, a Phralipével és a Tilos Rádióval
együtt várjuk minden olyan civil szervezet csatlakozását, akik
egyetértenek céljainkkal. A csatlakozó szervezetek folyamatosan bővülő
listája elérhető az Egymillióan a magyar sajtószabadságért
Facebook-csoport oldalán.

Témák