Új neve van a Háttérnek | Háttér Társaság

Új neve van a Háttérnek

Július végi taggűlésén új alapszabályt fogadott el egyesületünk. Ennek értelmében az eddigi nevünket lerövidítettük Háttér Társaságra, valamint kimondtuk, hogy a szexuális és nemi kisebbségekért, így különösen a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális emberekért tevékenykedünk.

Egyesületünk új alapszabályának elfogadását az is indokolta, hogy 2011-ben új civil törvényt fogadtak el, ám ezen túl úgy gondoltuk, hogy számos ponton célszerű változtatnunk, így az eredmény egy teljesen új alapszabály lett. Megalkotása abból az alapkoncepcióból indult ki, hogy az csak a legszükségesebb, jogszabály által megkövetelt szabályozási elemeket tartalmazza, minden más rendelkezés alacsonyabb szintű szabályozásba (Szervezeti és Működési Szabályzat - SzMSz) kerüljön. Így lehetővé válhat az, hogy a megváltozott körülményekre gyorsabban, rugalmasabban reagálhassunk. Ennek a változásnak fontos eleme, hogy a Szervezeti  és Működési szabályzat módosítánának jogát az ügyvivői testület kezébe adtuk. Az ügyvivői testület jogainak bővítését ellensúlyozandó viszont megkönnyítettük a taggyűlés összehívását.

Évek óta többször is felmerül nevünk megváltoztatásának kérdése, elsősorban amiatt, hogy a Háttér Társaság a Melegekért név nem eléggé inkluzív, nem fedi le teljesen azt a közösséget, melyért tevékenykedünk. Végül úgy döntöttünk, hogy korábbi rövid nevünket, a Háttér Társaságot használjuk a továbbiakban, és elhagyjuk abból a “melegekre” történő hivatkozást. Bízunk benne, hogy az elmúlt 18 év során ismertté vált az egyesület annyira, hogy a hivatkozás elhagyása ellenére tisztában lesznek az érintettek, hogy a Háttér Társaság esetében egy LMBTQI szervezetről van szó. Angolul szintén lerövidítettük a nevünket, Háttér Society-re. A névváltozás aktualizált logónkban is megjelenik. Emellett a korábbi alapszabályunkban és kommunikációnkban használt LMBT betűszó helyett azt mondtuk ki, hogy “a szexuális és nemi kisebbségekért, így különösen a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális emberekért” tevékenykedünk. Ez a megfogalmazás lehetővé teszi azt is, hogy ezen nevesített csoportokon kívül másokkal is foglalkozhatunk (például pánszexuálisok vagy aszexuálisok).

Kimondtuk: “a Háttér Társaság olyan közhasznú, országos működési körű egyesület, amely a szakmai hozzáértés, a szolidaritás, az empátia, a bizalom, a demokrácia és az önkéntesség elve alapján működik”. Az új Alapszabály újrafogalmazza az egyesület céljait, hogy abban a tevékenységi kört jobban leíró hívószavak is megjelenjenek. Ezzel párhuzamosan jelentősen bővült és pontosodott az egyesület tevékenységi körének leírása, tartalmazva a közfeladatok jogszabályi hátterét is.

Egy régi mulasztásunk orvoslásaként az általunk működtetett állandó szolgálatokhoz az információs és lelkisegélyszolgálat, a jogsegélyszolgálat és a HIV/AIDS megelőzési program mellett felvettük a 18 éve működő Háttér Archívum és könyvtárat is. Szolgáltatásaink továbbra is nyilvánosak, a szolgáltatások nyújtása során pedig az egyesület - szintén idén elfogadott stratégiai tervének szellemében - külön figyelmet szentel a közösségen belüli hátrányos helyzetű csoportok szükségleteire, tekintettel van a közösségen belüli sokszínűségre.

Az új civil törvénynek megfelelően módosítanunk kellett a tagsági formákat, mivel az új törvény nem ismeri az ideiglenes tagságot. A továbbiakban rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjaink vannak. A rendes tagsághoz az új alapszabály szerint azt megelőzően hat hónapos önkéntes munkát várunk el. Fontos további változás, hogy két rendes tag írásbeli ajánlásával megerősített, írásban előterjesztett felvételi kérelem alapján a tagfelvételről az ügyvivői testület dönt, csakúgy, mint a tagság megszüntetéséről (természetesen fellebbezési lehetőség van a taggyűlés felé). Mindez reményeink szerint a taggá nyilvánítás kérdésében hatékonyabb működést tesz lehetővé. A rendes tagok a korábbiakkal megegyező jogokkal és kötelességekkel bírnak.

Új alapszabályunk lehetővé teszi a pártoló tagságot (az a jogi vagy természetes személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, illetve aki az egyesület Alapszabályát elfogadja, és a belépési nyilatkozatban vállalt vagyoni hozzájárulást, szakmai támogatást, illetve szolgáltatást nyújtja), valamint bevezettük a tisztelebeli tagságot is. Szervezeti működésünk szempontjából fontos változás, hogy az eddigi minimum egy helyett évente legalább kétszer kell összehívni a taggyűlést: márciusban  a beszámolók és a tisztújítás, decemberben a jövő évi költségvetési terv és a munkatervek elfogadása kapcsán.

Fontos változás történt a fegyelmi szabályozás kérdésében, ésszerűsítve a korábbi gyakorlatot, valamint kezelve az önkéntesek feletti, korábban külön nem szabályozott fegyelmi jogkört is. A továbbiakban a fegyelmi vétség kivizsgálását az ügyvivői testület által megbízott, három főből álló eseti fegyelmi testület végzi, melynek tagja önkéntesünk is lehet (a fegyelmi kérdésekről részletesen az Alapszabály 5. pontja rendelkezik).

Új Alapszabályunk elfogadása után elkezdődött az új Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása is, melynek elfogadása még időn ősszel várható.

Új Alapszabályunk letölthető szervezeti dokumentumaink közül.

hatter.hu

Témák