Új projektünk fókuszában az azonos nemű párok mediációja | Háttér Társaság

Új projektünk fókuszában az azonos nemű párok mediációja

Kulcsszavak: 
kutatás, mediáció

Új projektünk fókuszában az azonos nemű párok mediációja

2014 március és 2015 augusztusa között egyesületünk az Európai Bizottság támogatásával nemzetközi kutatási és képzési programot valósít meg az azonos nemű párok mediációja témájában.

Az azonos nemű párok jogegyenlőségéért folytatott küzdelemben gyakran megfeledkezünk róla, hogy a heteroszexuális párok kapcsolataihoz hasonlóan az azonos nemű párok kapcsolatai is tönkremehetnek, egy kapcsolatos megromlása sok esetben számos jogi kérdés rendezését is megkívánja, mint például a vagyonmegosztás, a közös tulajdonú lakás használata vagy éppen a korábban közösen nevelt gyermek láthatásának biztosítása.

A mediáció - hivatalos magyar szóhasználat szerint: közvetítés - lényege, hogy a felmerült jogvitákat a felek nem peres úton, bíróság előtt, hanem egy a vitában nem érintett harmadik fél, az ún. mediátor bevonásával oldják meg. A mediáció előnye, hogy sok esetben gyorsabb, olcsóbb megoldást biztosít a vitás helyzetek feloldására, ráadásul a felek közötti megállapodás, nem pedig a konfliktus elmérgesedésének irányába mutat.

A magyar jogszabályok már több mint tíz éve ismerik a közvetítés lehetőségét, ám mindezidáig nem sok kutatás készült a mediáció magyarországi gyakorlatáról, különösen nem arról, hogyan működik a jogintézmény az azonos nemű párok közötti jogviták megoldásában.

Európai szinten a mediációnak az azonos nemű párok jogvitáinak rendezésében azért is van jelentősége, mert sok országban az ilyen párok párkapcsolatai egyáltalán nem szabályozottak, így nincs lehetőség a viták bírósági úton történő rendezése, a közvetítői eljárás az egyetlen megoldás. Magyarországon ugyan az élettársi és a bejegyzett élettársi kapcsolat szabályozása megteremti a lehetőséget a jogviták bírósági úton történő megoldására, de pl. a gyermeknevelés jogszabályi környezetének rendezetlensége miatt a mediációs eljárásoknak nálunk is fontos szerepe lehet.

A 2014 márciusában indult “Litigious Love” - Az azonos nemű párok és a mediáció az Európai Unióban c. projekt célja, hogy egy nemzetközi összehasonlító kutatás keretében feltárja az azonos nemű párok mediációjával kapcsolatos tapasztalatokat, illetve a projekt második felében egy útmutató kiadvány összeállítása és a mediátoroknak szóló képzés révén segítse a közvetítőket az azonos nemű párok szempontjaira érzékeny, magas szinvonalú közvetítői tevékenység ellátásában.

A projekt öt szervezet, az Avvocatura per i Diritti LGBT, a Bergamoi Egyetem, a Zagreb Pride, a Bulgarian Network for Human Rights Education és a Háttér Társaság együttműködésében valósul meg. A projektet az Európai Bizottság Polgári jogi jogérvényesülés programja támogatja, a támogatásból a Háttér Társaságnak 45.000 euró jut.

Témák