A homoszexualitás ürügyén vette át a hatalmat egy renegát püspök a zimbabwei anglikán egyházban | Háttér Társaság

A homoszexualitás ürügyén vette át a hatalmat egy renegát püspök a zimbabwei anglikán egyházban

Kunonga püspök hívei élénA homoszexualitás megítélésében fennálló állítólagos nézetkülönbségeket használta fel egy zimbabwei anglikán püspök arra, hogy átvegyen minden hatalmat és vagyont a közép-afrikai ország legnagyobb felekezetében, az anglikán egyházban. Az elszakadás ideológiai igazolásaképpen a szakadár Nolbert Kunonga püspök hívei homofób transzparensekkel fogadták a minap Hararéba látogató canterburyi érseket.

 

Kunonga püspök először 2007-ben tett sikertelen kísérletet arra, hogy a homoszexuális papok felszentelésének ellenzése címén kiváljon a Zimbabwét is magába foglaló Közép-Afrikai Anglikán Egyháztartományból, és saját birodalmat építsen, de ehhez nem kapta meg a szükséges többséget. A kudarc nyomán prédikációiban Robert Mugabe diktátort kezdte dicsőíteni, és erőszakra uszított az elnök riválisai ellen, ezért az egyháztartomány 2008-ban kiközösítette a prelátust.

Kunonga hívei a homoszexualitás ürügyén tüntetnek a canterburyi érsek ellenNolbert Kunonga azonban azóta az ország önkényura, Mugabe segítségével megkaparintotta a helyi anglikán egyház gyakorlatilag teljes vagyonát, beleértve a felekezet központi katedrálisát Hararéban, 19 iskolát, számos árvaházat, összesen több mint 90 ingatlant, a Mugabe-féle erőszakszervezetek tevőleges segítségével pedig zaklatja, üldözi a London-hű egyház mellett kitartó híveket.

Bár a nemzetközi sajtó Kunonga érvelését átvéve felszínesen arról cikkezik, hogy a homoszexualitás megítélésével kapcsolatos konfliktus okozta a szakadást a zimbabwei anglikán egyházban, az SW Radio Africa rámutat: az öt éve tartó viszálynak az égvilágon semmi köze a homoszexualitáshoz, az merő kifogás az önmagát immár érsekké nyilvánító Kunonga számára, hogy magához ragadja a teljhatalmat a felekezetben.

Kunonga hívei a homoszexualitás ürügyén tüntetnek a canterburyi érsek ellenKunonga már a kiközösítésére is egy nagy homoszexuálisellenes tüntetéssel válaszolt, a hosszú idő óta először idén október 10-11-én Zimbabwéba látogató és Mugabénak a hívei üldözésére panaszkodó Rowan Williams canterburyi érsek látogatását pedig "a melegek érdekében kifejtett hadjáratnak" minősítette. A canterburyi érsek is azt mondta, hogy Kunonga vádaskodása nem szolgál egyebet, mint elterelni a figyelmet a valódi problémáról.

Williams a melegség kapcsán csak annyit mondott nyilvánosan, hogy "az anglikán egyház nem engedélyezi a homoszexualitást, de egyes helyeken, mint az Egyesült Államok, vagy Kanada, megengedőbb a légkör. Bárhogy is legyen, mi a homoszexuálisokat olyan emberi lényeknek tartjuk, akik megérdemlik a szeretetet".

Hatter.hu

Témák