Áldását adta a meleg párokra és a transzneműekre az amerikai anglikán egyház | Háttér Társaság

Áldását adta a meleg párokra és a transzneműekre az amerikai anglikán egyház

A meleg párok megáldásáról és a transzneműek teljes egyenjogúsításáról fogadott el "történelmi" határozatot az anglikán világunió amerikai ága, a közel kétmillió követőt számláló episzkopális egyház, amely 2003-ban felszentelte a világ első, bevallottan homoszexuális püspökét. A nagyobb amerikai protestáns felekezetük közül eddig csak a Krisztus Egyesült Egyháza (UCC) ment el odáig, hogy magát a melegházasságot is pártolja.

Az episzkopális püspöki kar 111:41 arányban szavazta meg július 10-i indianapolisi ülésén a homoszexualitás elfogadása felé vezető újabb jelentős lépést, egy, az egyház egészére vonatkozó liturgia kidolgozását az azonos nemű párok megáldására. Másnap, július 12-én a tágabb episzkopális közgyűlés, a teljes konvenció is mintegy 80 százalékos többséggel hagyja jóvá a meleg párok megáldására szolgáló szertartás kialakítását.

Egy másik határozatban az episzkopális egyház kifejezetten, nevesítve is kimondja, hogy semmilyen módon nem korlátozza a transzneműek hitéleti vagy lelkipásztori tevékenységét. Bár egyes episzkopális egyházmegyék már eddig is szenteltek fel vagy választottak meg vezető gyülekezeti tisztségekre transzneműeket, az alapszabály módosításának kezdeményezői kiharcolták, hogy az alapokmány külön antidiszkriminációs záradékban mondja ki, hogy az egyház egésze elfogadja és egyenjogúnak tartja a transznemű híveket és klerikusokat.

Egy közgyűlési felhatalmazás nyomán az episzkopális egyházban már 2009 óta dolgoznak hivatalos egyházi áldási liturgián a homoszexuális párok számára, és egyes püspökök saját egyházmegyéjükön belül már használnak saját rítust a meleg párok megáldására, a július 10-11-i közgyűlésen jóváhagyott imádságsorozat azonban első, az egész egyház által használandó hivatalos szertartás.

A hagyományos episzkopális esketési rítushoz hasonlóan a "The Witnessing and Blessing of a Lifelong Covenant" elnevezésű liturgia magában foglal imádságokat, kölcsönös fogadalomtételt és gyűrűcserét. Az áldásért oltár elé járuló meleg pároknak előzetesen házassági tanácsadáson kell részt venniük. Az új liturgia advent első vasárnapján, december 2-án lép életbe, de a püspökök szabadon dönthetnek arról, hogy engedélyezik-e azt a saját egyházmegyéjükben, és a határozat kimondja azt is, hogy egyetlen episzkopálist sem érhet "büntetés" azért, mert ellenzi a meleg párok megáldását.

Hatter.hu

Témák