Az anglikán egyház felülvizsgálja melegpolitikáját | Háttér Társaság

Az anglikán egyház felülvizsgálja melegpolitikáját

Az anglikán egyház két éven belül dönt arról, hogy engedélyezi-e bejegyzett élettársi kapcsolatban élő cölebsz homoszexuális papok püspökké szentelését - tudatta a hét végén a püspöki kar.

Az egyház nevében nyilatkozó Graham James norwichi püspök bejelentette, hogy a jövő évre felülvizsgálják a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó egyházi álláspontot, 2013-ra pedig általánosságban felülvizsgálják az egyház homoszexualitáshoz fűződő viszonyát.

Addig is tilalmat rendeltek el bejegyzett párkapcsolatban élő meleg lelkészek püspöki kinevezésére.

A témával - a bejegyzett élettársi viszonnyal - kapcsolatos legutóbbi, 2005-ös egyházi dokumentum nem foglalt állást világosan a meleg lelkészek előmeneteli lehetőségeit illetően.

A 2005-ös állásfoglalás szerint az önmegtartóztató meleg papok igenis szóba jöhetnek püspökjelöltként, de eddig nem volt világos, hogy ez vonatkozik-e a bejegyzett élettársi kapcsolatban a nemi élettől tartózkodó homoszexuális lelkészekre is; tény, hogy eddig egyetlen ismert meleg lelkészt sem léptettek elő.

Jogászok egy csoportja nemrég arra figyelmeztette az Angol Egyházat, hogy az antidiszkriminációs törvények megsértésével vádolhatják, ha megtagadja a püspöki tisztséget a szexuális irányultság alapján.

Az intelem nyomán az egyház jogi irodája a múlt hónapban hangsúlyozta, egyetlen egyházi dokumentum sem mondja ki, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatban élő cölebsz papok nem szentelhetők püspökké.

Szakértők szerint a mostani ígéret a kérdés felülvizsgálatára felveti a melegek nagyobb elfogadásának lehetőségét az anglikán egyházon belül. Mivel az önmegtartóztatás "önbevalláson", illetve lelkiismeretlen alapul, a liberalizálás gyakorlatilag megnyitná a püspöki pályát a párkapcsolatban élő összes meleg pap előtt.

A téma újbóli felvetése valószínűleg legalább részben összefügg azzal, hogy a püspöki feladatra minden tekintetben alkalmas, népszerű Jeffrey John lelkésztől 2003 után 2010-ben másodszor megtagadák a püspöki kinevezést.

Hatter.hu

Témák