Elhunyt az eretnekséggel vádolt melegbarát püspök | Háttér Társaság

Elhunyt az eretnekséggel vádolt melegbarát püspök

Elhunyt Walter C. Righter nyugalmazott iowai episzkopális püspök, akit formálisan is eretnekséggel vádoltak meg egy nem önmegtartóztató meleg férfi diakónussá szentelése miatt. A korát megelőző püspök 87 évesen, hosszú betegség után hunyt el szeptember 13-án Pittsburgh melletti otthonában.

A 60 éve pappá szentelt Righter a melegek felszentelésének emblematikus alakjává vált az episzkopális (anglikán) egyházban, amikor segédpüspökként szolgált a New Jersey állambeli Newarkban az ugyancsak melegbarát John Spong püspök mellett.

Felettese jóváhagyásával Righter 1990-ben diakónussá szentelte Barry Stopfelt, akiről tudta, hogy gyakorló homoszexuális, és akit egy év múlva Spong püspök pappá szentelt. Stopfel felszentelése feldühítette az egyház konzervatív szárnyát, amely minden haragját Righterre zúdította.

Eljárástechnikai okokból csak 1995-ben tettek feljelentést ellene eretnekség vádják, és 1996-ban állt az egyház bírósága elé. A nyolc püspökből álló törvényszék azonban 7:1 arányban felmentette Rightert az eretnekség vádja alól azzal az indoklással, hogy nincs olyan egyházi doktrina, amely tiltaná elkötelezett párkapcsolatban élő homoszexuálisok felszentelését.

Egy évvel később, 1997-ben az episzkopális egyház háromévenként tartott közgyűlése szokatlan módon nyilatkozatban követte meg a melegeket "az egyház által évek óta tanúsított elutasításért és rossz bánásmódért".

Nekrológjában Katharine Jefferts Schori, az episzkopális egyház elnöklő püspöke "prófétainak" nevezte a melegjogok korai harcosát, aki "segített az egyháznak leküzdeni az ósdi előítéleteket és új távlatokat megnyitni".

Memoárjában Righter azt írta, hogy a meleg diakónus felszentelésével nem akart forradalmat csinálni, "egyszerűen csak fel akart szentelni egy személyt, aki minden tekintetben megfelelt a követelményeknek".

Noha más püspökök is szenteltek fel ismert melegeket, 2000-ben megjelent emlékiratában Spong püspök úgy vélte, a konzervatívok azért pécézték ki Rightert, mert könnyű célpontnak hitték, de csúnyán melléfogtak, mert "acélból volt" és a meghurcolás után még erősebb lett.

Righter nyugalmát, humorát megőrizve szenvedte el meghurcoltatását. A bíróságon "Walter Righter eretnek"-ként mutatkozott be, s felesége is "az eretnek felesége" feliratú kitűzőt viselt.

Hatter.hu

Témák