Engedélyezte ismert melegek pappá szentelését a Skót Egyház | Háttér Társaság

Engedélyezte ismert melegek pappá szentelését a Skót Egyház

Scott Rennie, a Skót Egyház első, 2009-ben felszentelt meleg papjaEngedélyezte homoszexuális nők és férfiak pappá szentelését a legjelentősebb skót protestáns felekezet, a Skót Egyház, de még nincs eldöntve, hogy csak önmegtartóztató vagy gyakorló melegek is választhatják-e a papi hivatást. Egy ellenző szerint a melegek papok közül sem mindenki helyesli a nyitást.

 

Az 1560-61-ben alapított protestáns egyház hétfői edinburghi közgyűlésén feloldotta a homoszexuálisok lelkészi kinevezésére vonatkozó moratóriumot, amelyet 2009-ben rendeltek el, azt követően, hogy egy aberdeeni parókia papjává kinevezték az első, vállaltan meleg és párkapcsolatban élő lelkészt, Scott Rennie-t.

A népszerű és karizmatikus Scott Rennie sikersztori a Skót Egyházban: egy évvel a kinevezés után már 5 százalékkal nőtt a templomba járók száma a Queen's Cross templomban. Az egyház illetékesei szerint a gyülekezet tagjai teljes mértékben elfogadták a fiatal és lelkes, a gyülekezet életébe sok új energiát vivő meleg lelkészt, és akik közelebbről is ismerik őt, rettentően jól kijönnek vele.

Rennie elfogadottsága ellenére tavaly a közgyűlés helytelenítette, hogy egy lanarkshire-i presbitérium lelkészgyakornokká nevezett ki egy másik meleg férfit, a párkapcsolatban élő Dmitri Ross-t. A bírálat miatt Ross önként távozott, mondván, hogy nem akar megosztottság forrása lenni a Kirkben.

Az egyház annak ellenére megnyitotta kapuit a meleg papok előtt, hogy egy különbizottság, amelyet Rennie kinevezése után állítottak fel, egy újabb nagy egyházszakadással riogatott, azzal, hogy a 445 ezer aktív tagot számláló felekezetet híveinek és papjainak akár egyötöde is faképnél hagyhatja.

A nyitási politika ellen ágáló egyik lelkész a vitában azzal érvelt, hogy személyesen is ismer olyan homoszexuális papokat, akik ellenzik a hagyományokkal való szakítást, mert nem vagy csak nehezen tartják összeegyeztethetőnek homoszexualitásukat Isten vélt tanításával.

A Skót Egyház (a "Kirk") évente ülésező közgyűlése még ezután dönt arról, hogy csak önmegtartóztató meleg lelkészeknek engedélyezi -e a lelkipásztori szolgálatot, vagy olyanoknak is, akik aktív nemi életet élnek tartós párkapcsolat keretében. A partnerüket váltogató homoszexuálisok elől valószínűleg a jövőben is elzárják a papi pályát.

A

presbitériumokon alapuló kálvinista Skót Egyház korábban a nemzeti felekezetként definiálta magát, most már csak az egyik nemzeti felekezet. Jelenleg félmillió tagja van az ötmilliós országban, de Skócia lakosainak 42 százaléka a felekezethez tartozónak vallja magát.

Hatter.hu

Témák