Már a negyedik protestáns egyház engedélyezte melegek pappá szentelését Amerikában | Háttér Társaság

Már a negyedik protestáns egyház engedélyezte melegek pappá szentelését Amerikában

A "történelmi" protestáns felekezetek közül negyedikként, évtizedek óta tartó tépelődés után a presbiteriánus egyház is engedélyezte ismert és gyakorló homoszexuálisok pappá szentelését és egyéb egyházi, illetve laikus tisztségekbe történő kinevezését.

A több mint 2 millió követőt számláló Presbyterian Church (U.S.A.) közgyűlése valójában már tavaly jóváhagyta a nyitást a melegek felé, de az intézkedés életbe lépéséhez szükséges volt a 173 egyházkerület (presbitérium) többségének jóváhagyása is.

Kedden este 87-ikként a minnesotai Twin Cities Area presbitériuma is igennel szavazott, így meglett az életbe lépéshez szükséges többség. Hatvankét presbitérium nemmel voksolt, és bár a szavazás folytatódik, a kérdés véglegesen eldőlt.

A módosított alapszabály már nem várja el, hogy a papok (heteroszexuális) házasságban éljenek, vagy egyedülállóként szüzességet tartsanak. Az új norma július 10-én lép életbe, miután minden presbitérium leadta a szavazatát.

A presbitériumok korábban háromszor vetették el a papi hivatás megnyitását a homoszexualitásukat megélő és nyíltan vállaló, esetleg párkapcsolatban élő személyek előtt, a legutóbbi, két évvel ezelőtti szavazás óta azonban 19 egyházkerület átállt a helyeslők táborába.

Az elmúlt öt évben a 11 ezer presbiteriánus gyűlekezet közül 100 vált ki a louisville-i (Kentucky) központú egyházból a melegbarát irányvonal miatt. A már beérett fordulatot az érdekelt felek aktivistái a mentalitás liberális irányú változásával, a homofób gyűlekezetek kiválásával és azzal magyarázzák, hogy a hívek belefáradtak az örökös vitákba.

A Presbiteriánus Egyház már a negyedik a (gyakorló) homoszexuálisokat papi pályára engedő jelentős protestáns felekezetek között az Egyesült Államokban. Az Episzkopális (anglikán) Egyház már 2003-ban egyháztörténeti "forradalmat" hajtott végre az első, vállaltan homoszexuális pap püspökké szentelésével, az Amerikai Evangélikus Egyház (ELCA) két éve nyitott a melegek felé, a United Church of Christ (UCC) pedig már 1972-ben "megengedte a homoszexualitást" papjainak, napjainkban pedig lelkesen celebrál melegesküvőket.

A legnagyobb protestáns felekezet, a 8 millió követőt számláló Egyesült Metodista Egyház (UMC) még tépelődik, hogy mit tegyen.

Hatter.hu

Témák