Meleg párok élhetnek együtt evangélikus parókiákon Németországban | Háttér Társaság

Meleg párok élhetnek együtt evangélikus parókiákon Németországban

Homoszexuális párok is beköltözhetnek a parókiára a Német Evangélikus Egyház (EKD) több régiójában; helyenként azonban csak egy már évek óta meglévő gyakorlatot szentesít a szinódus által tavaly jóváhagyott lelkészi szolgálati szabályzat.

A szabályzat 39., a házasság és a család kérdésével foglalkozó paragrafusát szándékosan úgy fogalmazták meg, hogy az lehetővé tegye meleg párok számára is a beköltözést az egyházi szolgálati lakásba.

Az új irányelvet a 22 tartományi egyház saját belátása szerint alkalmazza, s Türingia, Szászország-Anhalt és Bajorország máris közölte, hogy nyitva állnak a parókiák az azonos nemű párok számára. A közép-németországi és a rajnavidéki egyházak közölték, hogy náluk már évek óta élő gyakorlat a meleg párok beengedése a szolgálati lakásba.

A Közép-németországi egyháztartományban csak egy már meglévő gyakorlatot rögzít az új irányelv - közölte Ilse Junkermann püspöknő, szóvivő. Szászországban már 1968-ban nyíltan vállalta homoszexualitását egy lelkész, s a püspöknő nem tud arról, hogy emiatt problémák lettek volna a hívekkel. A rajnavidéki és hesseni parókiákon is már régóta együtt laknak meleg és leszbikus párok.

Egyelőre más a helyzet a konzervatív délnyugaton: a württembergi és a badeni tartományi egyházak egyelőre tiltják homoszexuális párok beköltözését a paplakba, emiatt itt élénk viták várhatók a kérdésről a jövőben.

Nyolc nyugdíjas püspök nyílt levélben foglalt állást a parókiák meleg párok előtti megnyitása ellen. Christian Frühwald, az EKD személyügyi előadója szerint azonban a bírálók nézetei ósdiak, a mai felelős homoszexuális magatartásra tekintettel a Bibliát ma más szemmel kell értelmezni.

A nyugalmazott püspökök tiltakozása Horst Gorski hamburgi esperes szerint is "csak egy kisebbség utolsó felhorkanása".

A meleg pap-párok elfogadása azonban Bajorországban sem volt vitáktól mentes, több hívő az egyházból való kilépéssel fenyegetőzött, de Johannes Minkus, a tartományi evangélikus egyház szóvivője nem tud a határozattal összefüggő kilépésekről, szerinte legfeljebb egyedi esetek fordulhattak elő. Ismeretei szerint az 1540 bajorországi evangélikus egyházközségben 5 homoszexuális pár szolgál, amelyek azonban nem mind élnek együtt a paplakban. Szerinte a gyakorlat csak akkor fog majd jobban elterjedni, ha egy új lelkész költözik a parókiára.

Az azonos nemű párok együttes beköltözése a paplakba azonban még a liberális egyházmegyékben sem teljesen akadálymentes: az egyházközség tanácsának beleegyezése nélkül egyetlen homoszexuális lelkész sem foglalhatja el állomáshelyét és élhet együtt a partnerével. Ha a helyi hívek nem akarnak meleg lelkészt, akkor azt máshová helyezik át. A meleg és leszbikus evangélikus papoktól elvárják, hogy fedjék fel magukat és tájékoztassák felettesüket, ha partnerükkel közösen akarják elfoglalni a paplakot.

Hatter.hu

Témák