Önkéntesmunka | Háttér Társaság

Önkéntesmunka

Kulcsszavak: 
önkéntesség

Telefonszolgálatunkhoz rendszeresen keresünk önkénteseket, akik egy egyéves képzési folyamaton vesznek részt. Ezzel kapcsolatban a honlapon megtalálod az aktuális felhívást, vagy jelentkezz e-mailben. A lelkisegélyszolgálatnál a következő önkéntes feladatok vannak: telefonos (vagy skype-on történő) lelki segély/életvezetési tanácsadás, krízisintervenció; telefonos közérdekű információnyújtás (LMBTQI jog - alap információk - tovább irányítás a Háttér Jogsegélyszolgálat szakembereihez, ha szükséges, diszpécseri információ nyújtás - LMBTQI szervezetek által nyújtott programok, szórakozóhelyek, LMBTQI közösségi rendezvények országos szinten), telefonos HIV/AIDS-prevenciós tanácsadás;

Az Archívum a következő munkákra keres önkénteseket: anyaggyűjtés (számítógépes, könyvtári, egyéb); fénymásolás, szkennelés,  számítógépes adatbázis létrehozása, számítógépes adatfeldolgozás,  könyvtári anyagok rendszerezése, feldolgozása (manuálisan, számítógéppel); könyvek, filmek katalogizálása, írások, tanulmányok gyűjtése, illetve sajtószemle készítése, anyagmozgatás (archívumi anyagok beszerzése, szállítása, irodán belüli mozgatása); az archívum népszerűsítése, érdeklődők fogadása, ellátása anyagokkal; filmfelvételek készítése, interjúkészítés, levéltári munka, könyvtárosi munka, restaurációs tevékenység (állagmegóvás, könyvkötészet, stb.);

A Jogsegélyszolgálat a következő munkákra keres önkénteseket: a jogsegélyszolgálat munkáját támogató jogi kutatómunka; jogsegélyszolgálatot népszerűsítő kiadványok, hirdetések összeállítása; jogi hírlevél összeállítása; eset-összefoglalók készítése; jogszabályváltozások követése; jogszabályok véleményezése; a jogsegélyszolgálat munkájával kapcsolatos cikkek, sajtóközlemények összeállítása; hírfigyelés;

A HIV/STI program a következő munkákra keres önkénteseket: prevenciós és ismeretterjesztő kiadványok írása, szerkesztése, korrektúrája, szakmai kontrollja; felvilágosító anyagok, óvszer és síkosító terjesztése rendezvényeken, szórakozóhelyeken; tréning anyagok összeállítása; felvilágosító előadások, tréningek vezetése, személyes és telefonos segítőbeszélgetés, szociális intervenció (képzés után); kérdőíves felmérésekben való részvétel, terepmunka;

Folyamatosan keresünk önkénteseket honlapunk karbantartására, az egyesülettel kapcsolatos hírek írására, a programajánló naptár szerkesztésére;

Folyamatosan keresünk önkénteseket fordításra (sajtóközlemények, egyesületi hírek, beszámolók, szakmai anyagok stb.), elsősorban angol nyelven;

Folyamatosan keresünk önkénteseket irodai munkákra (iratok papíralapú és elektronikus iktatása, nyilvántartása, irattár rendezése és vezetése);

Gyakran van szükségünk autóval vagy kerékpárral rendelkező önkéntesekre, különböző kiadványok szállításához, vagy a rendezvényeken való megjelenéshez;

Gyakran van szükségünk önkéntesekre grafikai munkák elvégzéséhez (kiadványszerkesztés, honlap design, plakát tervezés stb.);

Esetenként keresünk önkénteseket rendezvényszervezésre.

Ha szeretnél önkéntes munkát végezni alkalmanként vagy rendszeresen, töltsd ki az alábbi űrlapot:

Jelentkezés önkéntesnek

Témák