Macate kontra Litvánia | Háttér Társaság

Macate kontra Litvánia

Litvániában olyan törvény van életben, amely tiltja a nem hagyományos családformák bemutatását kiskorúak körében. Az Emberi Jogok Európai Bírósága Nagykamarája előtt zajló ügyben egy olyan esetet tárgyalnak, amely egy azonos nemű párkapcsolatban élő szereplőket is felvonultató mesekönyv kapcsán indult. Miután az Újságíró Etikai Vizságlóbizottság a könyv tartalmát a gyermekek számára károsnak ítélte, a kiadó a szerző beleegyezése nélkül a könyvön olyan figyelmeztetést helyezett el, amely szerint a könyv 14 éven aluli számára káros lehet. 

Mivel az litván jogszabály, illetve a Vizsgálóbizottság értelmezése nagyban emlékeztet az LMBTQI-ellenes passzusokat tartalmazó ún. gyermekvédelmi törvényre, ill. a Meseország mindenkié c. kötet elleni fogyasztóvédelmi hatósági eljárásra, egyesületünk harmadik félként beavatkozott az Emberi Jogok Európai Bírósága folyó eljárásba. Beadványunkban bemutattuk, hogy Magyarországon is a litván szabályozáshoz hasonló jogszabály van érvényben, hogy a nemzetközi emberi jogi alapelvek alapján a gyermekeknek joga van szexualitással, szexuális egészséggel kapcsolatos információkhoz hozzáférni, és hogy a szabályozás nemcsak a gyermekkorúak körében, hanem általában is korlátozza az LMBTQI témák nyilvános megvitatását, és hozzájárul az LMBTQI emberek megbélyegzéséhez, kirekesztéséhez, hátrányos megkülönböztetéséhez.

A bíróság a kérelmezőnek adott igazat, megállapította a véleménynyilvánítás szabadságát garantáló 10. cikk sérelmét, és kimondta, ha a korlátozás kizárólag a szexuális irányultságon alapul, nem minősülhet jogszerű célt szolgálónak. A Bíróság ítélete egyesületünk beadványát is részletsen hivatkozza. 

Eljárási dokumentumok:

Témák