JUST EU: stratégiai pereskedés | Háttér Társaság

JUST EU: stratégiai pereskedés

Kulcsszavak: 
EU, jogegyenlőség

2020 áprilisa és 2022 márciusa között a Háttér Társaság az Accept (Románia),  az ILGA-Europe, az LGL (Litvánia) és a LGBT DEYSTVIE (Bulgária) szervezetekkel közösen “JUST EU: egyenlőség és igazságosság az LMBTI állampolgárok számára stratégiai perek útján” címmel valósít meg nemzetközi projektet. 

A projekt célja az egyenlőség elvének érvényesítése a szexuális irányultság és a nemi identitás vonatkozásában, különös tekintettel a munkaerőpiaci diszkriminációra, az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, az LMBTI EU állampolgárok családi életének elismerésére és védelmére a szabad mozgás joga vonatkozásában, a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények elleni harcra, valamint az LMBTI erőszak LMBTI áldozatai jogainak biztosítására. 

A projekt bővíti  a jogi szakemberek és a civil szervezetek LMBTI alapjogokkal kapcsolatos alapos jogi ismereteit, valamint jogi és nem jogi készségeit, hogy sikeresen részt vehessenek stratégiai perekben és azok kommunikációjában nemzeti és uniós szinten egyaránt. A JUST EU projekt további célja, hogy javítsa az LMBTI emberek EU jogban, illetve az EU Alapjogi Chartájában foglalt jogainak érvényesítését képzések, a bevált gyakorlatok megosztása és a szisztematikus emberi jogi jogsértések azonosítását és leküzdését szolgáló szakértői hálózat koordinálása révén.

A projekt keretében az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg: 

  • LMBTI-jogi tudásbázis  fejlesztése;
  • az LMBTI egyenlőség érvényesítése  az EU-ban pereskedés révén;
  • tanácsadás és támogatás nyújtása a nemzeti LMBTI-jogi hálózatok számára;
  • nemzeti képzések szervezése;
  • négy nemzeti és egy általános jelentés közzététele.

 

A projekt magyarországi megvalósítását az Európai Bizottság Jogérvényesülés programja 35 875 euróval támogatja.

Témák