A bűncselekmények LMBT áldozatainak védelme (2016) | Háttér Társaság

A bűncselekmények LMBT áldozatainak védelme (2016)

A bűncselekmények LMBT áldozatainak védelme (2016)

A Háttér Társaság a HateNoMore: A gyűlölet-bűncselekmények áldozatainak szükségletei c. nemzetközi projektje keretében részletes jelentést készített az Európai Parlament és a Tanács 2012/29/EU számú, a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló irányelvének magyarországi végrehajtásáról.

A 2016 májusában frissített jelentés áttekinti az irányelv egyes rendelkezéseinek hazai jogszabályi szintű átültetés, figyelembe véve az átültetés során 2015 őszén elfogadott módosításokat is. A jelentés emellett viszgálja a joggyakorlatot és konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a magyar kormány számára a jogi környezet és joggyakorlat fejlesztése érdekében.

Megjelent: 
2016. május
Típus: 
jelentés
Terjedelem: 
20 oldal
Nyelv: 
magyar

Témák