A Háttér Társaság véleménye a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról | Háttér Társaság

A Háttér Társaság véleménye a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Az Igazságügyi Minisztérium társadalmi vitára bocsátotta a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításának tervezetét. A módosítás a propagandatörvénnyel összhangban a csomagküldő kereskedelemre is kiterjesztené a tájékoztatási kötelezettséget az olyan termékekre, amelyeknek meghatározó eleme a nemi sokszínűséget és homoszexualitást ábrázolása (megjelenítése vagy népszerűsítése a jogalkotó megfogalmazásában). Az ilyen termékek esetében jól láthatóan fel kellene tüntetni a termék adatlapján, hogy "Érzékeny tartalom!". A Háttér Társaság által leadott vélemény szerint a tervezet indokolatlanul összemossa a szexualitás közvetlenül és naturális módon történő ábrázolását az LMBTQI tartalmak megjelenítésével: míg az előbbi esetben igazolható a gyermekek védelmében a tervezett intézkedés, utóbbi körben ennek nincs legitim célja. A módosítás szövege nem felel meg a normavilágosság követelményének, hiszen jogilag nem definiált fogalmakat használ, ezzel pedig sérül a jogállamiság részét képező legalitás elve. Az LMBTQI tartalmak megbélyegzése szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósít meg, amelyet a magyar jog tilt. 

Az LMBTQI tartalmak 'felcímkézése stigmatizálja nemcsak a szexuális sokszínűséget vagy homoszexualitást megjelenítő terméket, de erősíti a szexuális és nemi kisebbségekkel szembeni társadalmi előítéletet, és tovább marginalizálja az LMBTQI közösség tagjait. A tudományosan megalapozott, objektív és előítéletektől mentes információhoz való hozzájutás akadályozása gátolja a társadalmi kohéziót erősítő közéleti diskurzust a szexuális és nemi kisebbségekről. 
Mindezek alapján javasoltuk, hogy

  • a tervezet 1. §-ából töröljék a „a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, a nem megváltoztatásának vagy a homoszexualitásnak a megjelenítése vagy népszerűsítése” szövegrészt; és
  • töröljék a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 20/A. §-át.

Az LMBTQI-ellenes propagandatörvénnyel szembeni érdekérvényesítési tevékenységünket az Európai Unió "Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” (CERV) programjából finanszírozott, az ÖKOTÁRS Alapítvány és partnerei által lebonyolított Közös értékeink program támogatásával végezzük.

Megjelent: 
2024. április
Típus: 
vélemény
Terjedelem: 
3 oldal
Nyelv: 
magyar

Témák