A Háttér Társaság véleménye a 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet módosításának tervezetéről, valamint a rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló BM rendelet tervezetéről | Háttér Társaság

A Háttér Társaság véleménye a 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet módosításának tervezetéről, valamint a rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló BM rendelet tervezetéről

HateNoMore: A gyűlölet-bűncselekmények áldozatainak szükségletei c. projektünk keretében készült jelentés alapján részletes véleményt készítettünk a 2012/29/EU irányelvet a hazai jogba átültető miniszteri rendeletek tervezetéről. 

A véleményben felhívtuk a figyelmet, hogy a különleges bánásmódot igénylő sértettek beazonosítására tervezett adatlap a tervezett formában nem alkalmas a sértettek személyes jellemzőiből adódó sérülékenységi faktorok beazonosítására, valamint nem tartalmazza a sérülékenység megszüntetésére vagy csökkentésére irányuló intézkedéseket sem. Felhívtuk a figyelmet, hogy a gyűlölet-bűncselekmények fogalmának magyarázat nélküli használata szintén problémákhoz vezethet. Álláspontunk szerint tisztázásra szorul az áldozatvédelmi referensek szerepe és az Áldozatsegítő Szolgálattal való kapcsolattartás is. Végül kifogásoltuk, hogy szemben az irányelvben foglalt önkéntesség elvével, a rendelet az egyéni értékelést minden esetben kötelezően előírja.

Megjelent: 
2015. október
Típus: 
vélemény
Terjedelem: 
7 oldal
Nyelv: 
magyar

Témák