A Háttér Társaság véleménye a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló előterjesztésről | Háttér Társaság

A Háttér Társaság véleménye a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló előterjesztésről

HateNoMore: A gyűlölet-bűncselekmények áldozatainak szükségletei c. projektünk keretében készült jelentés alapján részletes véleményt készítettünk a 2012/29/EU irányelvet a hazai jogba átültető törvény tervezetéről. 

A véleményben felhívtuk a figyelmet a különleges bánásmódot igénylő sértett fogalma pontosabb meghatározásának szükségességére, valamint javaslatot tettünk a pszichológiai segítségnyújtás és az ingyenes jogi segítségnyújtás nyomozati szakban történő elérhető tételére.

Megjelent: 
2015. június
Típus: 
vélemény
Terjedelem: 
6 oldal
Nyelv: 
magyar

Témák