Hate crimes in Hungary. Problems, recommendations, good practices | Háttér Társaság

Hate crimes in Hungary. Problems, recommendations, good practices

Hate crimes in Hungary. Problems, recommendations, good practices

A jelentés célja, hogy átfogó képet fessen a gyűlölet-bűncselekmények jelenségéről, valamint azok állami kezeléséről Magyarországon, külön figyelmet szentelve a hatékony fellépést akadályozó tényezőknek. A jelentés hatóságok, civil szervezetek és sérülékeny csoport tagjaival készített interjúkon alapul.

Tanulmányunk központi ajánlása, hogy a Kormány fogadjon el egy, a gyűlölet-bűncselekmények megelőzésével és kezelésével foglalkozó középtávú szakpolitikai stratégiát és ehhez kapcsolódó szakpolitikai programot, melyek biztosítják, hogy erre a jelentős társadalmi problémára megoldás szülessen. A tanulmányban megfogalmazott további ajánlásaink véleményünk szerint alkalmasak arra, hogy megalapozzák ezt az átfogó nemzeti stratégiát.

Elérhető magyar nyelven is. 

Megjelent: 
2014. január
Típus: 
jelentés
Terjedelem: 
22 oldal
Nyelv: 
angol

Témák