Report about the Implementation of the Council of Europe Recommendation to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity (CM/Rec(2010)5) in Hungary | Háttér Társaság

Report about the Implementation of the Council of Europe Recommendation to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity (CM/Rec(2010)5) in Hungary

Report about the Implementation of the Council of Europe Recommendation to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity (CM/Rec(2010)5) in Hungary

Az Európa Tanács 2010. március 31-én mind a 47 tagállam egyetértésével ajánlást fogadott el a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés elleni lépésekről. Az ajánlások magyarországi végrehajtásáról a Háttér Társaság részletes angol nyelvű jelentést készített. A jelentés alapját a kormányzati szerveknek küldött kérdőívekre adott válaszok, a témában készült korábbi kutatási jelentések adatainak feldolgozása, valamint a magyar LMBT és emberi jogi szervezetek gyakorlatából származó információk képezik. A jelentés részletes ajánlásokat fogalmaz meg a Magyar Kormány számára, hogy mely területeken lenne szükség a jogszabályok módosítására vagy állami kezdeményezések, programok elindítására.

A jelentés rövidített, magyar nyelvű változata elérhető itt.

Megjelent: 
2013. január
Típus: 
jelentés
Terjedelem: 
287 oldal
Nyelv: 
angol

Témák