Report about the Implementation of the Council of Europe Recommendation to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity (CM/Rec(2010)5) in Hungary (2018) | Háttér Társaság

Report about the Implementation of the Council of Europe Recommendation to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity (CM/Rec(2010)5) in Hungary (2018)

Report about the Implementation of the Council of Europe Recommendation to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity (CM/Rec(2010)5) in Hungary (2018)

Az Európa Tanács 2010. március 31-én mind a 47 tagállam egyetértésével ajánlást fogadott el a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés elleni lépésekről. Az ajánlások magyarországi végrehajtásáról a Háttér Társaság 2013-ban részletes angol nyelvű jelentést készített. A Háttér Társaság, a Magyar LMBT Szövetség és a Transvanilla Transznemű Egyesület 2018-ban újabb jelentést készített az ajánlás végrehajtásáról, kiemelt figyelmet szentelve a 2013 és 2018 közötti fejleményeknek. A jelentés alapját a kormányzati szerveknek küldött kérdőívekre adott válaszok, a témában készült korábbi kutatási jelentések adatainak feldolgozása, valamint a magyar LMBTQI és emberi jogi szervezetek gyakorlatából származó információk képezik. A jelentés részletes ajánlásokat fogalmaz meg a Magyar Kormány számára, hogy mely területeken lenne szükség a jogszabályok módosítására vagy állami kezdeményezések, programok elindítására.

Megjelent: 
2018. július
Típus: 
jelentés
Terjedelem: 
169 oldal
Nyelv: 
angol

Témák