Összefoglaló jelentés az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága szexuális irányultság, illetve nemi identitás alapján történő diszkrimináció leküzdését célzó intézkedésekről szóló CM/Rec(2010)5. számú ajánlásának magyarországi végrehajtásáról | Háttér Társaság

Összefoglaló jelentés az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága szexuális irányultság, illetve nemi identitás alapján történő diszkrimináció leküzdését célzó intézkedésekről szóló CM/Rec(2010)5. számú ajánlásának magyarországi végrehajtásáról

Összefoglaló jelentés az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága szexuális irányultság, illetve nemi identitás alapján történő diszkrimináció leküzdését célzó intézkedésekről szóló CM/Rec(2010)5. számú ajánlásának magyarországi végrehajtásáról

Az Európa Tanács 2010. március 31-én mind a 47 tagállam egyetértésével ajánlást fogadott el a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés elleni lépésekről. Az ajánlások magyarországi végrehajtásáról a Háttér Társaság részletes angol nyelvű jelentést készített. A jelentés alapját a kormányzati szerveknek küldött kérdőívekre adott válaszok, a témában készült korábbi kutatási jelentések adatainak feldolgozása, valamint a magyar LMBT és emberi jogi szervezetek gyakorlatából származó információk képezik. A jelentés részletes ajánlásokat fogalmaz meg a Magyar Kormány számára, hogy mely területeken lenne szükség a jogszabályok módosítására vagy állami kezdeményezések, programok elindítására. 

Jelen dokumentum a részletes jelentés alapján készült rövid összefoglaló kiadvány. A teljes jelentés elérhető itt

Megjelent: 
2013. december
Típus: 
jelentés
Terjedelem: 
54 oldal
Nyelv: 
magyar

Témák