Same-sex couples and mediation: a practical handbook | Háttér Társaság

Same-sex couples and mediation: a practical handbook

Kulcsszavak: 
mediáció
Same-sex couples and mediation: a practical handbook

Ez a Kézikönyv megvizsgálja az azonos nemű partnerek közötti családon belüli jogvitákat, valamint a mediációs eljárás néhány speciális kérdését vizsgálja. Főként empirikus adatokra támaszkodva, a Kézikönyv gyakorlati lehetőséget kíván nyújtani a különböző területeken dolgozó szakembereknek, hogy megalapozottabb és hatékonyabb ismereteket szerezzenek az azonos nemű partnerek közötti jogviták természetéről és az ilyen viták rendezésének speciális kérdéseiről.

A kiadvány a Litigious Love: az azonos nemű párok és a mediáció az Európai Unióban c. projekt keretében készült. 

A kiadvány magyar nyelven is elérhető.

Megjelent: 
2015. május
Típus: 
egyéb
Terjedelem: 
80 oldal
Nyelv: 
angol

Témák