hadsereg | Háttér Társaság

hadsereg

„A
hadköteles... a bejelentett lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítő
parancsnokságnak köteles tájékoztatást adni többek között a katonai
szolgálat teljesítését befolyásoló adatokról is.”1 Mivel az
ún. „homoszexualitás” esetén a hadköteles minősítése alkalmatlan, ezért a
hadköteles a „homoszexualitását” is köteles bejelenteni, de minden
egészségügyi alkalmasság elbírálása csak orvosi illetve (pl. a
„homoszexualitás” esetén is) pszichiátriai vizsgálat alapján történhet –
írta a Honvédség a Szivárványnak.

Kérjük
a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy a 7/1996 (VII. 30.) HM-NM
rendeletet a 037-es melléklete a) pontja tekintetében a
„homoszexualitás” szó vonatkozásában a jogszabályt részben semmisítse
meg. Kérjük továbbá, hogy a 12/1997 (V. 16.) HM rendelet 037-es
melléklete a) pontja tekintetében a „homoszexualitás” szó vonatkozásában
a jogszabályt részben semmisítse meg.

Katonai szolgálat Tevékenységünk

Az azóta eltörölt kötelező katonai szolgálattal kapcsolatos miniszteri rendeletek alkotmányellenességéről az alábbi beadványt nyújtotta be egyesületünk jogsegély-szolgálata 2001-ben az Alkotmánybíróságnak.

Témák