menekültek | Page 2 | Háttér Társaság

menekültek

Bevándorlás, menedékjog Tevékenységünk

Milyen feltételek mellett tudtok külföldi pároddal Magyarországon együtt élni? Hogyan nyújthatsz be menedékkérelmet, ha hazádban üldöztetésnek vagy kitéve szexuális irányultságod vagy nemi identitásod miatt? 
 

Bevándorlás, menekültek Tevékenységünk

Fontos célkitűzésünk, hogy az idegenrendészeti szabályok elismerjék az azonos nemű párok alkotta családokat, és a szexuális irányultságon vagy nemi identitáson alapuló üldöztetés áldozatait az állam ismerje el menekültként.

Megjelent: 
2010. október

2010-ben részletes véleményt készítettünk a menekültügyi, illetve idegenrendészeti jogszabáyok módosítása kapcsán. Véleményünkben javasoltuk, hogy a a menedékjogról szóló törvény nevesítse a nemi identitás szerinti üldöztetést; az idegenrendészeti törvények „családtag” fogalma a házastárs és a bejegyzett élettárs mellett az élettársra is vonatkozzanak; a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét az idegenrendészeti törvényeken következetesen vezessék át.

Megjelent: 
2011. június

Részletes véleményt készítettünk a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek bejegyzett élettársainak családtagként történő elismerésére vonatkozó javaslat kapcsán.

Témák