oktatás | Page 3 | Háttér Társaság

oktatás

Az újszövetségi szexuáletika alapja az a házasságfelfogás, amely szerint a szexualitásnak a férfi és a nő kizárólagos életközösségében van a helye (Mk 10, 6-7.). Ennek egyetlen alternatívája van: az önmegtartóztatás. Van lehetőség a szexuális eltévelyedések helyreigazítására: a megbocsátás erejével elkezdett új életben, ahol az Isten rendeléseinek való engedelmesség teremt rendet (Ján 8, 1. kk.). A keresztyén kultúrkörben az utóbbi időben gyökeresen átalakult az általános felfogás a szexualitás és homoszexualitás megítélésében.

Károli-ügy (2004) Tevékenységünk

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény elfogadását követően az országban elsőként indítottunk közérdekű igényérvényesítési pert hátrányos megkülönböztetés miatt, amikor a Károli Gáspár Református Egyetem állásfoglalásban tiltotta meg a "homoszexuális életet folytató vagy azt propagáló" személyk részvételét a vallástanárok és lelkészek képzésében.

Sajtóközleményt adott ki egyesületünk a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Kari Tanácsának 2004. január 4. napján „A homoszexualitásról” címmel közzétett állásfoglalása kapcsán.

Témák