transzneműek | Page 9 | Háttér Társaság

transzneműek

A Háttér Társaság a Melegekért áttekintette az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslatot. Üdvözöljük, hogy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetében a jogszabály külön is nevesítené az élettársi kapcsolatot mint a családtagi státuszt megalapozó kapcsolatot; hiányoljuk viszont ezen elv kiterjesztését a harmadik országbeli állampolgárokra, valamint a menedékkérőkre. A javaslat ugyanakkor figyelmen kívül hagyja az üldöztetésnek gyakran kitett transzneműek szempontjait, és a bejegyzett élettársakra vonatkozóan következetlen, jogértelmezési bizonytalansághoz vezető szövegjavaslatot tartalmaz.

Az új Polgári Törvénykönyv tervezete a jelenlegi szabályozáshoz
képest a házasság megszűnésének egy újabb esetét vezeti be, amikor
kimondja: a házasság megszűnik az egyik házastárs nemének
megváltoztatásával (3:21. § (1) bek. d) pont). Ugyanezt a szabályt a
tervezet a bejegyzett élettársak esetében is kimondja, amikor a házasság
megszűnésének eseteit hivatkozza meg a bejegyzett élettársi kapcsolat
megszűnése kapcsán (3:101. § (3) bek.). Véleményünk szerint a
szabályozás a házasság esetében nem kellően kidolgozott, a bejegyzett
élettársak esetében pedig teljesen indokolatlan.

Transzneműek Tevékenységünk

Fontos célkitűzésünk, hogy jogszabály készüljön a transznemű emberek nemének jogi elismeréséről, és hogy a nemi megerősítő beavatkozásokat teljes TB-támogatás mellett lehessen igénybe venni.

Meghívó: Transzszexualitás, medikalizáció, emberi jogok

A Háttér Társaság a Melegekért és a TransVanilla tisztelettel meghívja Önt a Stop Trans Pathologization 2012 nemzetközi kampány keretében szervezett, 2010. október 25-én tartott műhelybeszélgetésére.

Megjelent: 
2003. október

2003 októberében véleményeztük az új Polgári Törvénykönyv koncepcióját. 

Témák