Hátrányos megkülönböztetés vagy zaklatás ért? | Háttér Társaság
 

Hátrányos megkülönböztetés vagy zaklatás ért?

Hátrányos megkülönböztetés vagy zaklatás ért?

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) titlja a szexuális irányultság vagy nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetést és zaklatást minden munkahelyen. 

  • A jogszabály valamennyi munkáltatóra vonatkozik, függetlenül attól, hogy állami vagy magántulajdonban áll, illetve hogy a munkavégzés milyen jogi keretek között (munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, megbízási szerződés stb.) folyik. 
  • A munkáltató nem tagadhatja meg egy jelentkező felvételét annak szexuális irányultsága vagy nemi identitása miatt, és a munkavállalót nem érheti emiatt hátrány az előmeneteli rendszer, a képzéshez való hozzáférés, a bérezés vagy egyéb juttatások területén sem.
  • A munkavállaló házastársának, élettársának járó juttatások az azonos nemű partnernek is járnak (a munkavállalók bejegyzett élettársát a házastársakkal, azonos nemű élettársát pedig más élettársakkal azonosan kell kezelni).

Közvetlen hátrányos megkülönböztetés történik

  • amikor valakit kizárólag a szexuális irányultsága vagy nemi identitása miatt utasítanak el egy munkafelvételi eljárásban, anélkül, hogy megvizsgálnák, hogy rendelkezik-e pozíció betöltéséhez szükséges képesítéssel, készségekkel
  • ha a munkahelyéről LMBTI volta miatt elküldik, nem léptetik elő, kevesebb fizetést kap.
  • ha a jogsértést szenvedett fél valójában nem rendelkezik a védett tulajdonsággal, viszont a diszkrimináló fél azt hiszi, hogy rendelkezik vele, és azért bánik vele kedvezőtlenebbül. Ilyen eset lehet, ha például a munkáltató kizárólag azért nem vesz fel valakit a meghirdetett állásra, mert azt feltételezi, hogy LMBTI személy.

Zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amely az érintett személy védett tulajdonságával (esetünkben LMBTI voltával) függ össze, és célja vagy hatása vele szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása. 

Például ha egy munkahelyen egy meleg munkatárs jelenlétében a kollégák folyamatosan gúnyolódó, sértő megjegyzéseket tesznek, melegekkel kapcsolatos vicceket mesélnek, utalásokat tesznek kollégájuk szexuális identitására, és ez ellen a vezetőség sem lép fel, zaklatásról beszélhetünk.

A munkatársak által elkövetett zaklatás és homofób légkör ellen a munkáltatónak kötelessége fellépni, ennek elmulasztása esetén a munkáltató is felelősségre vonható.

Jogellenes elkülönítés valósul meg abban az esetben, ha például egy munkahelyen az LMBTQI munkatársat a munkáltató minden ok nélkül egy külön helyiségben dolgoztatja.

Megtorlásnak minősül, ha pl. egy munkavállaló panaszt tesz amiatt, hogy őt munkahelyén hátrányos megkülönböztetés vagy zaklatás éri, majd ezt követően áthelyezik egy rosszabb beosztásba vagy kimarad a prémiumból. Megtorlás az is, ha a példánkban szereplő munkavállaló mellett tanúskodó kollégát az eljárást követően hasonló hátrányok érik az adott munkahelyen. Az Ebktv. a megtorlást is bünteti.

Mit tegyél, ha a fentiek egyikét tapasztalod? 

  • Fordulj a munkahelyed HR-munkatársához vagy vezetőségéhez
  • Ha nem megfelelően ragálnak, forduljaz Egyenlő Bánásmód Hatósághoz vagy munkaügyi bírósághoz, és kérd a diszkriminatív állapot megszüntetését, illetve jövőbeni megtiltását.

Ha segítségre van szükséged, fordulj a Háttér Társasághoz!

Tégy magadért, tégy másokért, tudj a jogaidról!

Munkahelyi csoportok

Miért érdemes LMBTQI munkavállalókat és szövetségeseiket összefogó csoportot létrehozni?

Kutatások

Az elmúlt évtizedekben számos hazai és nemzetközi kutatás foglalkozott az LMBTQI emberek munkahelyi helyzetével. 

Szervezetek

Ismerd meg a munkahelyi sokszínűséggel és befogadással foglalkozó hazai és nemzetközi szervezeteket!

Útmutató

Kiadványunk bemutatja, hogy miért és hogyan teremtsünk LMBTQI-befogadó munkahelyeket.

Képzések

Egyesületünk vállalja érzékenyítő programok és szakmai továbbkképzések tartását vállalatok számára.

Hogyan segíthetünk?

Ismerd meg, hogy milyen szolgáltatásokkal, tevékenységekkel segítjük az LMBTQI emberek munkahelyi befogadását!

Eszköztár

Munkahelyi eszköztárunk felhívja a figyelmet az LMBTQI kollégák létére és támogatásuk ideális módjára.

Hírlevél feliratkozás

Szeretnél értesülni további, munkahelyi befogadással kapcsolatos hírekről? Add meg adataidat!