Jogesetek (2009. július - 2010. december) | Háttér Társaság

Jogesetek (2009. július - 2010. december)

Az alábbiakban azon jelentősebb ügyek rövid összefoglalóit találják, amelyek 2009 júliusa és 2010 szemptembere között érkeztek jogsegélyszolgálatunkhoz.

I. negyedév (2009. július-szeptember)

Az azonos neműek között megköthető bejegyzett élettársi kapcsolat életbelépése miatt nagyszámú tájékoztatás- és tanácsadás kérés ez ügyben, mind magyar felek, mind olyan párok, ahol az egyik fél külföldi állampolgár. Az ügyfelek a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és annak családjogi és vagyoni következményei tekintetében keresték szolgálatunkat. Előfordult, hogy az ügyfél a bejegyzett élettársi kapcsolatról mellett az örökbefogadás lehetőségeiről is kért tájékoztatást.

Egy ügyfél a nemátalakító műtétek kapcsán való jogi lehetőségekről és a társadalombiztosítási támogatásokról kért tájékoztatást.

Egy ügyfelet munkahelyén munkatársai zaklatják az ügyfelet szexuális orientációja miatt. Ez ügyben kért jogi tájékoztatást és tanácsadást.  

Egy ügyfél HIV pozitív beteg és a jogi szabályozásról és lehetőségekről kért tájékoztatást a háziorvosi, a kórházi kezelésről és az orvosválasztásról, valamint az adatvédelmi kérdésekről az ügyben.

Egy ügyfelünket egy éve zsarolja a felesége azzal, hogy miután tudomására jutott férje szexuális orientációja, elválik tőle és ellehetetleníti őt, ha nem adja neki önként a férfi különvagyonát képező családi ház felét. Ez ügyben kért jogi tájékoztatást és tanácsadást.  

Az egyik televíziós műsorban a melegeket érintően elhangzottak miatt az ügyfél kifogást kívánt benyújtani az ORTT felé azzal, hogy az elhangzottak sértik a tényszerű, időszerű, tárgyilagos és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeit. Az ügyfél álláspontja szerint a műsor egyoldalúan tájékoztatott és vizsgálatot kérnek az ORTT-től az ügyben. Ez ügyben kért jogi segítségnyújtást az ügyfél. Fellebbezésünk folytán helyt adtak kifogásának.

II. negyedév (2009. október-december)

Több esetben tájékoztatás és tanácsadás kérés az élettársi kapcsolat és a bejegyzett élettársi kapcsolat hazai és nemzetközi magánjogi szabályozásáról, azok jogkövetkezményéről és a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi következményeit illetően, mind magyar, mind pedig magyar, illetve külföldi párok vonatkozásában.

Egy ügyfél jogi tájékoztatást és tanácsadást kért a munkahelyén tapasztalt, szexuális orientációja miatti zaklatás ügyében.

Egy ügyfél 2001-ben a kötelező sorozás pszichológia vizsgálata során elmondta, hogy meleg. Alkalmatlan minősítést kapott így nem lett katona.  Ez évben jelentkezett a toborzó irodában katonának, az alkalmassági vizsgálatokat sikeresen teljesítette és nem közölte melegségét. Ismét alkalmatlannak nyilvánították és szóban azt közölték vele, hogy megítélésük szerint 2001-ben ki akart bújni a szolgálat alól. Fellebbezést nyújtott be és ezen a pszichológiai vizsgálaton elmondta, hogy szerinte azért nem lehet katona, mert bevallotta szexuális orientációját annak idején. Újra alkalmatlannak nyilvánították. Jogsegélyszolgálatunk tájékoztatta az ügyfelet a jogi igényérvényesítés lehetőségeiről, felvette a kapcsolatot a Magyar Honvédség egészségügyi központjában az ügyfél ügyében eljáró főorvossal. Konzultáltunk arról, hogy álláspontunk szerint bár a fellebbezésre már nincs mód, de a módosított honvédelmi jogszabályok értelmében nem tekinthető véglegesnek az alkalmatlansági döntés. A főorvos egyetértett jogsegélyszolgálatunkkal és arról tájékoztatotta az ügyfelet, hogy egy év elteltével újra kérheti felvételét az ügyfél a katonai szolgálatra.

Egy ügyfél évtizedek óta élt élettársi kapcsolatban azonos nemű párjával, közös bejelentett lakcímen, az élettárs tavaly bekövetkezett haláláig. Élettársi szerződésük és végrendeletük sem volt. A halál időpontjában mindketten rokkantnyugdíjasok voltak. Özvegyi nyugdíj igénylése érdekében az ügyfél a polgármesteri hivataltól élettársi kapcsolat igazolását kérte, a nyugdíjfolyósító igazgatóságnál pedig bejelentette az elhunyt nyugdíjas jogán özvegyi nyugdíj iránti igényét. Kérelmét tanúkkal is alátámasztotta. A polgármesteri hivatal elutasította kérelmét, a nyugdíjfolyósító pedig a nyugdíjbiztosítási belső ellenőrzési osztályra utalta az ügyet. Jogsegélyszolgálatunk az ügyfelet tájékoztatta a vonatkozó hatályos jogszabályokról és jogi tanácsot nyújtott számára. Megkerestük a nyugdíjfolyósítási igazgatóságot azzal, hogy miután a közös bejelentett lakóhelyen évtizedekig fennállt az ügyfél élettársi jogviszonya, így a hatályos jogszabályok szerint jár neki az özvegyi nyugdíj és, hogy állításait tanúkkal is és okiratba foglalt nyilatkozattal is alátámasztotta az ügyfél, akiket a nyugdíjbiztosítási belső ellenőrzési osztálya is meghallgatott. Kérelmét elfogadták.

III. negyedév, 2010. január-március  

Több esetben tájékoztatás és tanácsadás kérés az élettársi kapcsolat és a bejegyzett élettársi kapcsolat hazai és nemzetközi magánjogi szabályozásáról, azok jogkövetkezményéről és a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi következményeit illetően, mind magyar, mind magyar-külföldi párok vonatkozásában.

Egy ügyfélnek édesapjával és annak második feleségével van vitás ügye melegsége miatt. Szülei válása után édesapjával maradt, a családi házban éltek ketten tovább. Apja újabb házasságot kötött. Ez év áprilisában közölte melegségét apjával és annak feleségével. Ennek okán annyira megromlott a kapcsolatuk, hogy el kellett költöznie otthonról a barátjához, de állandó lakhelye végleges elhagyási szándéka nélkül. Azóta sajnos nem tud visszaköltözni az otthonába, oda nem jut be és használati tárgyait nem tudja elhozni. Albérletét édesanyja finanszírozza. Apjával nem tud kapcsolatba lépni, nevelőanyja állítólag ki szeretné jelenteni őt a lakásból. Ez ügyben kért jogi tanácsot.

Egy ügyfél közös megegyezéssel elvált feleségétől 2005 tavaszán, melegsége okán. Egy gyermekük van, akivel a kapcsolattartás 2007-ig még működött, bár az apa időközben külföldön dolgozott. A gyermeket utoljára 2007 tavaszán látta, mert az édesanyával nagyon megromlott a kapcsolat. Az anya az apa állítása szerint az ő szexuális orientációja miatt nem tartja be a kapcsolattartás szabályait. Elmondta még, hogy ő pedig egy éve nem fizeti a bontóperben megítélt gyermektartást. Az ügyfél a gyámhivatalhoz fordult és a bírósági eljárást is fontolgatja. A volt feleség tavaly év végén végrehajtási eljárást kezdeményezett a tartásdíj behajtása érdekében. Ezen kérdésekben kért jogi tájékoztatás és tanácsadást a vonatkozó jogszabályokról és jogi lehetőségekről. Felvettük az anyával a kapcsolatot egy egyezség reményében. Jogi tanácsadásunk és a volt feleségével való kapcsolatfelvételünk következtében az ügyfél évek után először találkozásott gyermekével. Ezzel egyidejűleg elmaradt tartásdíjfizetési kötelezettségét is elkezdte letörleszteni.  A továbbiakban is bízik az egyezségben, bár vannak még folyamatban lévő ügyeik, hisz a feleség végrehajtást kért a tartásdíj tartozása miatt ellene, ő pedig tartásdíj leszállítást kezdeményezett. Azonban vélhetően rendszeresen találkozhat a jövőben a gyermekkel.

Egy ügyfél évtizedek óta él együtt élettársával, aki jelenleg ápolásra szoruló beteg. Élettársi szerződésük nincs, leszármazója egyik félnek sincs. Végrendeletet kíván a partner készíteni és ebben kérték a segítségünket.

Egy ügyfélnek várhatóan gyermeke születik a közeljövőben. Ő azonban azonos nemű partnerével él már élettársi kapcsolatban. Elhatározásuk szerint közösen vállalnák élettársával a születendő gyermek nevelését, az anya belegyezésével. Ennek kapcsán kért tájékoztatást, tanácsadást.

Egy ügyféllel  édesanyja és testvére a szexuális orientációja miatt megszakította a kapcsolatot, emiatt kénytelen volt elköltözni otthonról és jelenleg albérletben, egyedül él. Abban kért jogi tájékoztatást és tanácsadást, hogy édesanyjával való közös ingatlantulajdonát nem tudja az előbbiek miatt használni és a közös tulajdon megszüntetését is neki nem elfogadható módon akarja nála kieszközölni édesanyja és testvére.

IV. negyedév, 2010. április-június 

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz közérdekű igényérvényesítésre vonatkozó kérelmet nyújtottunk be, amelyben kértük, hogy a Hatóság vonja a Központi Statisztika Hivatalt eljárás alá és állapítsa meg, hogy az eljárás alá vont KSH azzal, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatok vonatkozásában a házasságok esetében alkalmazottnál ritkábban, illetve kevésbé részletes formában tesz közzé adatokat, megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, ezzel láthatatlanná téve a szexuális kisebbségben lévő LMBT embereket, szexuális orientáció alapú diszkriminációt követve el.  A Központi Statisztikai Hivatal kérte az eljárás felfüggesztését az EBH-tól és kezdeményezték egy egyezség megkötését az ügyben. A megállapodás előkészítése tárgyában az több megbeszélés történt a KSH székházában.

Egy ügyfél házasságban él, és férje tudomására hozta, hogy hónapok óta egy nővel tart fenn érzelmi és szexuális kapcsolatot. A házassági életközösség fennáll, egy kiskorú gyermekük van. Szeretne elválni és a férje fenyegeti, zsarolni próbálja azzal, hogy ha nem hagy fel azonos nemű kapcsolatával, úgy nem egyezik bele, hogy a gyermeket válás után a nő nevelje. Ez ügyben kért tájékoztatást és tanácsot.

Egy ügyfél házasságának felbontása folyamatban van, az első tárgyalás ebben a hónapban lesz. Az életközösség januárban megszakadt, egy kiskorú gyermekük van, akivel elköltözött az apától. Az egyezségre kevés az esély, hiszen a gyermek elhelyezéséről nem tudnak megállapodni, mert az apa nem tudja elfogadni az anya azonos nemű partnerkapcsolatát. Ez ügyben kért jogi tájékoztatást és tanácsot az ügyfél.

Egy ügyfél a nemét hivatalosan megváltoztatta és több, mint két éve áll hormonkezelés alatt. 2009. októbere óta új személyi okmányokkal rendelkezik. Főiskolára jelentkezett, azonban az érettségi bizonyítványát  még a férfi nevére állították ki annak idején és most csak az új személyi igazolványával kívánja magát igazolni. Ez ügyben kért jogi tájékoztatást és tanácsot.

V. negyedév, 2010. július-szeptember

Egy ügyfél azzal fordult hozzánk, hogy a Pride fesztivál keretében megtartott meleg felvonulás után hárman megtámadták és megverték, amelyre szemtanúk is vannak. A rendőrségen feljelentést tett aznap. Jogi tájékoztatást és tanácsadást nyújtottam és elvállaltuk képviseletét az ügyben. Az ügyben nyomozás van folyamatban.

Egy ügyfél házasságban él, két gyermeke van. Ez év eleje óta megszakadt életközösségük, mert felfedte leszbikus kapcsolatát férje előtt. Férjével ellentétben közös megegyezéssel történő válást szeretne. Jogi tanácsot és tájékoztatást kért az ügyben.

VI. negyedév, 2010. október-december 

H. Zs. transznemű ügyfél kért jogi tanácsadást, tájékoztatást és jogi közreműködést. 2001. szeptemberétől a Honvédség rokkantsági nyugállományba helyezte, pszichés betegség alapján. Kisebb plasztikai beavatkozásai voltak és gyógyszeres kezelése folyik. Szeretne a jövőben szolgálati nyugállományba lépni, elkerülendő a honvédségi orvosi felülvizsgálatokat. Az ügyfél tanácsadásunk folytán intézkedéseket tett és év végén ismételten megkeresett bennönket. Novemberben pszichológiai szakvéleményt kért, amely szerint identitásváltása véglegesnek minősíthető. Kezelőorvosa januárban készít részére a hormonkezelésre vonatkozó szakvéleményt. A következő esedékes rokkantsági felülvizsgálaton meghosszabbíthatják a rokkantnyugdíját, hisz 10 éve tart a pszichiátriai kezelése. Névváltoztatást szeretne kérni ez évben, amelyben segítségünket igénybe venné.

J.I. ügyfél édesanyja hagyatéki ügyében kért tőlünk jogi tanácsadást, tájékoztatást és képviseletet. Ez év áprilisában elhunyt édesanyja. Testvére nincs. Az eljáró közjegyző megküldte neki szülei ügyvéd előtt tett végrendeletét, amelyben „erkölcstelen életmódja” miatt az örökségből őt kitagadják és kizárják. Kérte, hogy képviseljük őt a hagyatéki tárgyaláson azzal, hogy egyezségre törekszik édesapjával az ügyben. A hagyatéki tárgyaláson képviseltük az ügyfelet. Az eljárás során a végrendeletet érvénytelennek nyilvánították, így az ügyfél lett az örökös, a hagyatékot neki átadták, jogerősen.

L.K. ügyfél kért jogi tanácsadást és képviseletet. 2007-ben kötött házasságot férjével, egy kiskorú gyermekük van. 2009 októbere óta külön élnek. Jelenleg az ügyfél azonos nemű partnerével élettársi kapcsolatban él. Az apa gyermektartásdíjat nem fizet, a gyermekkel a kapcsolatot nem tartja. Bontókeresetet adott be az ügyfél.  Az apa fenyegetőzik a leszbikus kapcsolat miatt, ezért vélhetően segítségünket kéri majd a perben.  A válás után bejegyzett partnerkapcsolatot szeretnének létesíteni párjával. A bontóper februárban indul és kikérte a gyámhatóságtól az ügyben eddig keletkezett iratokat. Szeretné, ha képviselnénk őt a perben.

K.A. magyar állampolgár, azonos nemű barátnője brazil, akivel Argentínában együtt éltek. 2011-ben Magyarországra jön a partnere, akivel itt bejegyzett partnerkapcsolatot szeretnének létesíteni. Erről kért teljes körű jogi felvilágosítást.

Témák