Vidéki meleg-szórakozóhelyeket látogató férfiak biztonságosabb szexszel kapcsolatos ismeretei, attitűdjei és tapasztalatai | Háttér Társaság

Vidéki meleg-szórakozóhelyeket látogató férfiak biztonságosabb szexszel kapcsolatos ismeretei, attitűdjei és tapasztalatai

Kulcsszavak: 
HIV/STI program, kutatás

Bevezetés

Egyesületünk 2003 tavaszán részt vett a Center of AIDS
Intervention Research (CAIR, Milwaukee, USA) által szervezett 3 napos
szakmai találkozón Amszterdamban, amelynek célja volt a CAIR ún. POL
programjának adaptálása a kelet-európai országokban. E program
bevezetését megelőzte egy a vidéki meleg szórakozóhelyek látogatóit
megcélzó kérdőíves felmérés, amely a vidéki meleg bárlátogatók
HIV/AIDS-prevenciós ismereteit, valamint a biztonságosabb szexhez való
viszonyát volt hivatva feltérképezni. Jelen tanulmány e felmérés
összefoglalója. A kérdőívek feldolgozását Bartha Attila és Takács Judit
végezték.

1. A minta jellemzői

A kérdőíves vizsgálatot 2002.
december és 2003. március végeztük vidéki nagyvárosok meleg
szórakozóhelyein. A kérdőíveket 192 férfi válaszadó töltötte ki hat
vidéki nagyvárosban: Miskolcon (7,3 %), Nyíregyházán (30,2 %), Pécsett
(13 %), Sopronban (18,8%), Szegeden (19,3 %) és Székesfehérváron (11,5
%).
A minta összetétele a főbb jellemzők szerint

Korcsoportok (n=188)
%

18-20 éves
 13,3

21-25 éves
 35,6

26-30 éves
 26,1

31-40 éves
 17,6

41-60 éves
 7,4

Válaszhiány
 4

Végzettségi csoportok (n=178)
 %

alapfokú
 23,6

középfokú
 47,2

felsőfokú
 29,2

Válaszhiány
 14

Település (n=192)
 %

Nyíregyháza
 30,2

Szeged
 19,3

Miskolc
 7,3

Pécs
 13

Székesfehérvár
 11,5

Sopron
 18,8

Válaszhiány
 0

Családi állapot (n=187)
 %

hivatalos házasságban él
 6,4

élettársi kapcsolatban él
 8,6

elvált
 6,4

nőtlen, soha nem volt házas
 78,6

Válaszhiány
 5

Dolgozók és tanulók aránya
 %

Dolgozik (n=192)
 73,2

Válaszhiány
 2

Tanul (n=183)
 31,7

Válaszhiány
 9


A
kérdőív kitöltésekor a válaszadók 6,4%-a hivatalos házasságban, 8,6 %-a
élettársi kapcsolatban élt, 6,4 %-uk elvált, 78,6 %-uk pedig soha nem
volt házas. Iskolai végzettségüket tekintve 23,6%-ik végzett alapfokú,
47,2 %-uk középfokú és 29,2 %-uk felsőfokú iskolát. Közülük 73,2 %
dolgozott, 31,7 %-uk pedig (akár munka mellett is) tanult.

Szexuális
irányultságukat tekintve a megkérdezettek 34,4 %-a vallotta magát
kizárólag homoszexuálisnak, 30,7 %-a főleg homoszexuálisnak, 18,8 %-a
biszexuálisnak, 1 %-a főleg heteroszexuálisnak, 9,9 %-a kizárólag
heteroszexuálisnak – míg 5,2%-uk erre a kérdésre nem válaszolt.

2. Az elemzés fő szempontjai

Elemzésünk során arra kerestünk választ, hogy

a biztonságosabb szexszel, az AIDS terjedésével, illetve az óvszerhasználattal kapcsolatos ájékozottság,
a biztonságos szex gyakorlására vonatkozó szándék,
a biztonságosabb szexszel kapcsolatos személyes attitűdök, illetve az óvszerhasználat elfogadottsága,
a tudatmódosító szerek használata,
az AIDS-szel kapcsolatos személyes tapasztalatok,
a nőkkel folytatott szexuális gyakorlatok és az ezek során szerzett óvszerhasználattal kapcsolatos tapasztalatok, valamint
a férfiakkal folytatott szexuális gyakorlatok és az ezek során szerzett óvszerhasználattal kapcsolatos tapasztalatok
A
szexuális irányultság megoszlása 34%31%19%1%10%5%Kizárólag
homoszexuálisFőleg homoszexuálisBiszexuálisFőleg
heteroszexuálisKizárólag heteroszexuálisNem válaszolt
mennyire erős összefüggést mutatnak az alábbi jellemzőkkel (azaz mennyire szóródnak az alábbi jellemzők szerint):
iskolai végzettség;
életkor;
szexuális irányultság;
a partnerkapcsolat stabilitása (van-e fő férfi szexuális partnere);
a szexuális gyakorlat fajtája (közösült-e valaha análisan fő férfi partnerével);1
az óvszerhasználat gyakorisága (fő férfi partnerrel, anális közösülés során);
a szexuális gyakorlat fajtája (közösült-e análisan alkalmi férfi partnereivel); valamint
az óvszerhasználat gyakorisága (alkalmi férfi partnerrel, anális közösülés során).

3. Eredmények

3.1. Ismeretek

A
biztonságosabb szexre és az óvszerhasználatra vonatkozó kérdésekre
adott válaszoknál általánosságban megfelelő szintű tájékozottságot
tapasztaltunk. Viszonylagos bizonytalanság mutatkozott azonban az alábbi
négy kérdésben:

A
válaszadók 77,7 %-a tisztában volt azzal, hogy a HIV vírussal
fertőzöttek többsége nem látszik betegnek, de csupán 45 %-uk tudta, hogy
árt az óvszereknek az olajos síkosítók használata. 65,6 %-uk gondolta
jól, hogy a közösülés utáni gondos mosakodás nem segíti a HIV vírus
elleni védekezést és csupán 52,9 % mérte fel jól, hogy az óvszer nélküli
anális szex nagyobb kockázattal jár, mint az óvszer nélküli orális
szex.

Statisztikailag szignifikáns összefüggést (szóródás Sig.

Az
olajos síkosító használatának kockázatáról az alkalmi partnerekkel is
anális szexuális gyakorlatokat folytatók kevésbé tájékozottak.

Az
óvszer nélküli anális szex kockázatát (az orális szexhez képest)
hajlamosak alábecsülni azok, akik fő férfi partnerükkel anális szexuális
gyakorlatot folytatnak, illetve azok alkalmi partnerükkel folytatott
anális szexuális gyakorlatok során soha nem használnak óvszert.

3.2. A biztonságosabb szex gyakorlására vonatkozó szándék

Új
szexuális partnerrel való közösüléskor az óvszer használatára vonatkozó
szándék erős (80,5%), azonban ennél kisebb az óvszer nélküli szexuális
aktus elutasítása "túlzott részegség" esetén (63,8%). Hasonlóképpen,
jelentősen gyengül az ellenállási szándék, ha a partner ragaszkodik az
óvszer nélküli közösüléshez (65,4%), vagy ha a partner fiatal és vonzó
(67,7%). A kifejezetten alkalmi partnerrel való közösülés ugyanakkor
érzékelhetően növeli az óvszer használatának elszántságát (88,4%). Az
óvszerhasználatban tapasztalatlanabb partner tanításának szándéka
kifejezetten erős (82%), és sokan (69,3%) szívesen beszélgetnek is erről
partnerükkel. Az óvszer vásárlásának (szerzésének) szándéka a
megkérdezettek 9/10-ére jellemző.

"Túlzott
részegség" esetén a fiatalabb korosztályok (a 30 év alattiak), valamint
az alkalmi partnerekkel óvszert általában is ritkábban használók
szignifikánsan kevésbé utasítják el az óvszer nélküli közösülést.

Feltűnően
erős összefüggés (Sig.=0.000) mutatkozik a szexuális irányultság és a
partner nyomásgyakorlása között: a magukat főleg homoszexuálisnak,
illetve biszexuálisnak vallók szilárdabban ellenállnak, ha partnerük
óvszer nélküli közösülésre akarja rávenni őket, miközben a magukat
kizárólag heteroszexuálisnak vallók meglepően könnyen engednek, ha a
partner a biztonságosabb szex feladását kéri.

Az óvszerhasználati
szándék (%)020406080100Tűlzott részegség eseténA partner
óvszerhasználatot ellenzőnyomásgyakorlása eseténFiatal és vonzó partner
esetébenÚj partnerrel, általában
Ugyancsak szignifikánsan gyengül a
partner nyomásgyakorlásával – illetve "a fiatal és vonzó partner" által
jelentett kísértéssel – szembeni ellenállás, ha általában is ritka az
óvszerhasználat a fő férfi partnerrel.

3.3. A biztonságosabb szexszel kapcsolatos attitűdök, illetve elfogadottság

Tapasztalatok a baráti kör óvszerhasználattal kapcsolatos attitűdjeiről

A
megkérdezettek baráti körében a többség elfogadja az óvszerhasználatot:
határozottan biztonságos szexet gyakorol 57,7%, egyáltalán nem 13,7%,
miközben "némiképp” biztonságos szexuális gyakorlatot folytat 28,6%.

A
baráti kör pozitív attitűdje szignifikánsan erősebb azok körében, akik
anális szexuális közösülést férfi partnerükkel is biztonságosabb módon
gyakorolják, míg az anális közösülésnél óvszert nem használók baráti
körében lényegesen kevésbé elterjedt a biztonságosabb szex gyakorlata.
Ez az összefüggés mindkét irányban erős: a fő és az alkalmi partnerekkel
való szexuális kapcsolatok esetében egyaránt.

Általános attitűdök az óvszerhasználattal kapcsolatosan

Az
óvszerrel védett nemi közösülést a megkérdezettek 53,5%-a szereti,
kifejezetten elutasítja viszont 18,4%-uk. Ugyanakkor az óvszerhasználat
csupán 12% szerint szakítja meg a nemi gyönyört. Ez a vélekedés
szignifikánsan nagyobb arányban jellemzi az alacsonyabb iskolai
végzettségűeket. Azt, hogy az óvszer a partnerek közötti bizalom hiányát
jelzi a megkérdezettek 13,7%-a gondolja – némileg meglepő módon
korcsoportok szerint van szignifikáns szóródás: a 26-40 év közöttiek az
átlagosnál jelentősen nagyobb arányban vélekednek így.

Kedvező,
hogy a biztonságos szex a megkérdezettek több mint 4/5-e szerint a
másikkal való törődés jele is. Erre rímel, hogy 92% beleegyezne, ha
következő partnere óvszert kívánna használni, miközben az
óvszerhasználat miatt 12,6% nagymértékben, 32,2% pedig némiképp
bosszankodna. Említésre méltó ugyanakkor, hogy a megkérdezettek több
mint egynegyede kifejezetten, 40,1%-a pedig többé-kevésbé élvezetesnek
találja az óvszerhasználatot.

A saját szexuális gyakorlattal kapcsolatos attitűdök

A
megkérdezettek közel háromnegyede (73,8%-a) biztos abban, hogy adott
esetben le tudja győzni partnerének a biztonságosabb szexre vonatkozó
ellenvetéseit. Akiknek volt alkalmi partnerrel anális szexuális
kapcsolatuk, azok azonban szignifikánsan kisebb arányban képesek erre.

Még
a szerelmi aktus közben is biztosan javasolna óvszerhasználatot a
válaszadók 63%-a és többé-kevésbé képesnek érzi magát erre ötödük. Ha
olyan partnerrel találkoznak, akivel korábban már védekezés nélkül
létesítettek szexuális kapcsolatot, akkor 76,4%-ban biztosan, 12,1%-ban
pedig némiképp elképzelhetőnek tartják az óvszerhasználat javaslatát.
Erre szignifikánsan nagyobb arányban adódik esély azoknál, akiknek van
állandó férfi partnerük, illetve azok esetében, akik az elmúlt 3 hónap
során alkalmi kapcsolataikban anális közösülésnél tipikusan óvszert
használtak.

Az óvszer vásárlása nem okoz gondot, csupán a
válaszadók 6%-a jön zavarba ettől. Az óvszerhasználatról saját bevallása
szerint csak alig 5%-nak vannak hézagos ismeretei, 95% "nagyon jól"
tudja használni, és több mint felük még élvezetessé is tudja tenni az
óvszerrel gyakorolt biztonságosabb szexet.

Elgondolkodtató
azonban, hogy óvszer hiánya esetén 18% biztosan, 26% pedig
kisebb-nagyobb valószínűséggel kísértésbe jönne. A feltárt szexuális
irányultság e tekintetben szignifikáns különbségeket mutat: a magukat
kizárólag heteroszexuálisnak, illetve biszexuálisnak tartók
szignifikánsan inkább, a kizárólag, homoszexuálisok viszont lényegesen
kevésbé tartják magukat képesnek ilyenkor önmegtartóztatásra.

A
megkérdezettek – legalábbis önbevallásuk szerint – igen mérsékeltek az
alkohol- és a kábítószer-fogyasztásban. Nagyivónak legfeljebb a
válaszadók 5%-a, alkalmi kábítószer-fogyasztónak pedig 12,3%-uk
tekinthető (a kábítószerek közül a válaszadók körében messze a marihuána
a legnépszerűbb). Az adatok tanúsága szerint ezek a tényezők nem
befolyásolják szignifikánsan a válaszadók óvszerhasználattal kapcsolatos
attitűdjeit.

3.4. Saját tapasztalatok

Nemi betegségek, HIV teszt

A
megkérdezettek 9,9%-ának volt már nemi betegsége (84,9% nemleges
választ adott, ugyanakkor erre a kérdéssel 5,2% nem válaszolt). HIV
tesztet a megkérdezettek 44,3%-a végeztetett már el életében (47,9% még
nem volt HIV teszten, míg 7,8% nem válaszolt). A válaszadók 25,6 % ismer
személyesen HIV pozitív embert.

Az óvszerek elérhetősége, használata, a használat okai

A
válaszadók döntő többsége számára nem jelent anyagi nehézséget az
óvszervásárlás: 94,5% állítja, hogy van elég pénze óvszerre, 71,6%-uk
pedig rendszeresen vásárol is óvszert.

A
válaszadók döntő többsége, 94,3%-uk használt már óvszert nemi aktusban.
53,3%-uk a terhesség elleni védekezésre, 95,9%-uk nemi betegségek
elleni védekezésre és még ennél is nagyobb arányban, 96,8%-uk konkrétan
az AIDS elleni védekezés céljából használt óvszert. Az óvszert használók
85,6%-a számára a partner, illetve saját maga védelme egyaránt
kitüntetett szempont.

Prostitúció

Szexért pénzt
vagy ajándékot a válaszadók 16,8%-a adott, és 18,9%-uk fogadott el. A
felsőfokú végzettséggel rendelkezők szignifikánsan nagyobb arányban
vettek igénybe szexuális szolgáltatást pénzért, miközben érdekes, hogy
korcsoportonként ebben nincs jelentős különbség. A prostitúció nyújtása
ill. igénybe vétele egymással szoros összefüggést mutat: a szexuális
szolgáltatást nyújtók 40%-a igénybe is vette prostituáltak
szolgáltatásait.

Szexuális tapasztalatok női partnerrel

A
válaszadók kétharmadának volt már nőkkel szexuális kapcsolata. Ez a
változó – nem meglepő módón – szignifikáns különbségeket mutat a
szexuális irányultság szerint: a magukat főleg, illetve kizárólag
heteroszexuálisnak vallók 9/10-e , a biszexuálisoknak pedig 91,4%-a
létesített eddigi élete során nővel szexuális kapcsolatot. Másfelől, a
főleg homoszexuálisoknak 27,6%-a , a kizárólag homoszexuálisoknak pedig
majdnem 2/3-a nem vett részt még szexuális kapcsolatban nőkkel. Jelenleg
stabil női partnerről a válaszadók egyharmada számolt be. A nőkkel
folytatott szexuális kapcsolat, illetve gyakorlatok értelmezését
ugyanakkor alapvetően megnehezíti a válaszadók rendkívül csekély aránya.
Akinek egyáltalán volt ilyen kapcsolata (és hajlandó volt válaszolni),
azoknak 53,7%-a használt óvszert a legutóbbi vaginális, mindössze 45%-uk
pedig a legutóbbi anális közösülésnél. Alkalmi női partnereknél a
biztonságos szex gyakorlása kismértékben megnő: vaginális közösülésnél
58,8%-ra, anális közösülésnél pedig 47,4%-ra.

Szexuális tapasztalatok férfi partnerrel

Férfi partnerrel nemi kapcsolatot a válaszadók 90%-a alakított már ki. Nem meglepő módon
a
magukat kizárólag heteroszexuálisnak tekintők 94%-a nem folytatott még
férfiakkal szexuális viszonyt, miközben az önmagukat biszexuálisként,
főleg homoszexuálisként, kizárólag homoszexuálisként, illetve főleg
heteroszexuálisként azonosítók kivétel nélkül rendelkeznek ilyen
szexuális tapasztalattal. A válaszadók kereken egyharmadának élete során
legfeljebb 5 férfival, 20%-uknak 6-10 férfival, 16%-uknak 11-20
férfival, 14%-uknak 21-50 férfival, 16%-uknak pedig 50-nél több férfi
partnerrel volt nemi kapcsolata eddigi élete során.

A
férfi partnerek száma sem az életkor, sem a végzettség, sem a szexuális
irányultság szerint nem mutat szignifikáns szóródást. Erősen
szignifikánsan szór ugyanakkor az alkalmi anális férfi partnerkapcsolat
gyakorlása (Sig=0.008): akinek fő partnerén kívül más férfival nem volt
anális szexuális kapcsolata, annak általában is lényegesen kevesebb
(eddigi élete során tipikusan legfeljebb 10) férfi partnere volt.
Másfelől, a több alkalmi partnerrel szexuális viszonyt folytatók döntő
többségének (közel háromnegyedének) 10-nél több, majdnem minden
másodiknak 20-nál is több, kereken harmaduknak pedig 50-nél is több
férfi partnere volt eddigi élete során.

A válaszadók 60,4%-ának a
megkérdezés időpontjában volt stabil férfi partnerkapcsolata. Alkalmi
szexuális kapcsolatot más férfival az elmúlt három hónap során 40,5%-uk
folytatott. Talán meglepő, de a stabil férfi partnerkapcsolat megléte
nem befolyásolja szignifikánsan az elmúlt 3 hónapban az alkalmi
partnerekkel folytatott szexuális kapcsolatok kialakítását.

A
fő férfi partnerrel a válaszadók 83,9%-ának volt anális kapcsolata.
Ebben a viszonyban a legutóbbi anális közösüléskor a válaszadóknak
csupán 39,4%-a használt óvszert, míg a legutóbbi három hónapban fő férfi
partnerével 44,7%-uk egyáltalán nem gyakorolta a biztonságosabb szexet.

Az
alkalmi kapcsolatok az elmúlt három hónapban az alábbi megoszlást
mutatják: a válaszadók 27,1%-ának nem volt ilyen kapcsolata, 18,8%-uknak
egy, 22,4%-uknak kettő, 8,2%-uknak három, a maradék mintegy 20%-uknak
pedig négy vagy annál több alkalmi partnere volt. Az alkalmi
partnerekkel a válaszadók 54,5%-a anális szexuális kapcsolatot is
létesített.

Az
alkalmi kapcsolatokban az elmúlt három hónap folyamán mindig használt
óvszert a válaszadók 46,4%-a, miközben 28,6%-uk egyáltalán nem használt.
A legutóbbi alkalmi anális szexuális kapcsolatban 72% használt, 28% nem
használt óvszert – ennél a kérdésnél azonban feltűnően magas (több mint
60%-os) a válaszhiány.

Az utolsó három hónapban a válaszadók
60%-a vett részt anális közösülésben aktív partnerként, 63%-uk pedig
passzív partnerként. Mindkét szexuális szerepkör gyakorlásáról 45%-uk
számolt be. Ezzel együtt az anális aktív ("behatoló") és passzív
("befogadó") szexuális szerepek szignifikánsan elkülönülnek a válaszadók
körében.

Aktív partnerként 33,8% legfeljebb 4 férfival, 16,6%-uk
5-10, 16,5%-uk pedig 10-nél több férfi partnerrel létesített nemi
kapcsolatot. Passzív partnerként ugyanakkor 36% legfeljebb 4 férfival,
kereken 8%-uk 5-10, 15,2%-uk pedig 10-nél több férfi partnerrel
létesített nemi kapcsolatot.

4. Többváltozós elemzés az óvszerhasználatot magyarázó tényezőkről

Az
alábbiakban a fenti leíró statisztikai elemzésen túllépve, loglineáris
elemzést alkalmazva arra keressük a magyarázatot, hogy milyen tényezők
(illetve tényezőcsoportok) befolyásolják az óvszerhasználatot a fő,
illetve az alkalmi férfi partnerekkel történő anális szexuális
közösüléseknél. Sajnálatos, hogy az eredményváltozóknál a válaszhiány
magas aránya némileg tompítja eredményeink érvényességét.

Az
anális közösüléseknél történő óvszerhasználatot a fenti leíró
statisztikai elemzés szerint elsősorban hat tényező befolyásolhatja: a
megkérdezett szexuális irányultsága, stabil szexuális partner megléte, a
közösülésben történő részvétel mikéntje (aktív vagy passzív félként,
illetve mindkét szerepben), az óvszervásárlással kapcsolatos szokások, a
biztonságos szex gyakorlására való elszántság és az esetleges partneri
nyomásgyakorlással kapcsolatos ellenállási képesség. Elemzésünk tanúsága
szerint önmagukban három tényező mentén térnek el szignifikánsan az
óvszerhasználati szokások, éspedig az óvszerhasználattal kapcsolatos
attitűdök szerint. Ha valaki elszánt az esetleges partneri
nyomásgyakorlással szemben, ha általában képesnek tartja magát arra,
hogy óvszer hiányában ellenálljon a szexuális közösülésre vonatkozó
kísértésnek, illetve ha valaki rendszeresen vásárol óvszert (amely
szükség esetén mindig kéznél van), akkor szignifikánsan nagyobb a
valószínűsége annak, hogy az anális közösüléskor óvszert használ (a
korrigált reziduum értékei rendre: +3,0, +2,66, illetve +2,52). Az egyéb
tényezők ugyanakkor kevésbé gyakorolnak szignifikáns hatást az
óvszerhasználati szokásokra anális közösüléseknél.

Közelebb visz
bennünket a fő kockázati csoportok azonosításához, ha az említett
potenciális kockázati tényezők esetleges halmozódását is tekintetbe
vesszük. Eszerint szignifikánsan nagyobb az óvszerhasználat
valószínűsége anális közösüléseknél azok körében, akik homoszexuális
irányultságúnak tartják magukat, van fő férfi partnerük, rendszeresen
vásárolnak óvszert, az esetleges partneri nyomásgyakorlással szemben
ellenállásra képesnek tartják magukat és általában is kerülik az óvszer
nélküli közösülést (az erre a sokaságra vonatkozó korrigált reziduum
értéke +2,32). Ez utóbbi tényező döntőnek bizonyulhat: a biztonságos
szexszel kapcsolatos pozitív attitűd hiánya ugyanis lényegesen növeli az
óvszer nélküli közösülés valószínűségét. Másrészt, a magukat
homoszexuálisnak vallók között a stabil partneri kapcsolat megléte
önmagában nem csökkenti szignifikánsan az óvszer nélküli anális
közösülés valószínűségét: amennyiben a partneri nyomásgyakorlással, az
óvszervásárlással és az általános óvszerhasználattal kapcsolatos
attitűdök nem pozitívak, úgy az óvszer nélküli anális közösülés
kockázata szignifikánsan megnő (az erre a sokaságra vonatkozó korrigált
reziduum értéke -2,48). Ugyancsak az óvszerhasználattal kapcsolatos
negatív attitűdök növelik szignifikánsan a kockázatot az alkalmi
partnerekkel folytatott anális közösüléseknél (az erre a sokaságra
vonatkozó korrigált reziduum értéke -2,18).

1Megjegyzés: a nőkkel folytatott anális közösülést azért nem vizsgáltuk, mert ennek elemszáma rendkívül csekély volt.

Témák