33. § Nem jogi elismerése (2020-) | Háttér Társaság

33. § Nem jogi elismerése (2020-)

2020. május 29-én hatályba lépett a 2020. évi XXX. törvény, amelynek 33.§-a ellehetetleníti a nem jogi elismerését, vagyis hogy egy transznemű ember kérhesse, hogy irataiban a nemi identitásának megfelelő nem és név szerepeljen. Hazai és nemzetközi jogi fórumokon küzdünk annak érdekében, hogy e rendelkezéseket hatályon kívül helyezzék. Fontos eredmény, hogy 2021 márciusában az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a folyamatban lévő eljárásokra a 33. § nem vonatkozik.

Ezen az oldalon beszámolunk a folyamatban lévő eljárásokról. A jelentős jogi eredmény hozó eljárásokat félkövérrel jelezzük.

A táblázatban szereplő eljárások mellett további több tucat érintettel állunk kapcsolatban, akikkel jelenleg tisztázzuk, hogy milyen formában tudjuk ügyüket segíteni. Ha a nem- és névváltoztatásra vonatkozó kérelmed a hatóságok elutasították, és szeretnél ezzel kapcsolatban jogi úton fellépni, küldj levelet a jogsegely@hatter.hu címre, amelyhez az elutasító határozatot is mellékeld!

 

Ügy leírása Jogi fórum Szerepünk az eljárásban Állapot Várható fejlemény
2016-ban egy Magyarországon menekültként elismert transznemű férfi nemének jogi elismerését kérte, de azt a hatóságok magyar állampolgárságának hiányára hivatkozva megtagadták. Az Alkotmánybíróság alkotmányellenes mulasztást, a strasbourg-i Emberi Jogok Európai Bírósága a magánélethez fűződő jog sérlemét állapította meg. Bővebben...

Alkotmánybíróság, Emberi Jogok Európai Bíróság

Jogi képviseletet nyújtottunk. Megnyertük  
2017 és 2019 folyamán 23 transznemű személy fordult a strasbourg-i bírósághoz, mivel nemük jogi elismerésére vonatkozó kérelmüket a magyar hatóságok nem bírálták el. A Transvanilla Transznemű Egyesület biztosít számukra képviseletet. Bővebben... Emberi Jogok Európai Bíróság - Kommunikálva  
2019 júniusában egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, amelyet a helyi anyakönyvvezető 2019 szeptemberében arra hivatkozva utasított el, hogy a jogszabályban meghatarozott iratok nem állnak rendelkezésre, ezert nincs jogi alapja az anyakönyvbe történő bejegyzésnek. Az érintett az elutasító határozatot a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon támadta meg. 2020 márciusában a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kérte a nem- és névváltozatás korábbi szabályozásának alkotmánybírósági vizsgálatát, mivel álláspontja szerint a jogszabály a normavilágosság követelményének nem felel meg. Az Alkotmánybíróság a bíróság indítványát visszautasította, mivel az mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség fennállásának megállapítására irányuló indítványt terjesztett elő, amelyre nem rendelkezik jogosultsággal. A törvényszék ítéletében az anyakönyvvezető határozatát megsemmisítette, és új eljárásra utasított. A megismételt eljárást a hatáskörrel rendelkező Budapest Főváros Kormányhivatalának kell lefolytatnia. A megismételt eljárásban hiánypótlásra szólították fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Részletek és az alkotmánybírósági határozat szövege elérhető itt.  Debreceni Törvényszék (Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) Alkotmánybíróság Amicus curiae beadványt nyújtottunk be az Alkotmánybírósághoz, és segítettünk a per során benyújtandó nyilatkozat(ok) összeállításában, továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Előnyös döntés született az Alkotmánybíróságon, Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
Alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz egy transznemű személy, aki korábban nemének jogi elismerését kérte, de a 33. § hatálybalépéséig arról a hatóságok nem döntöttek. Az alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróság visszautasította. A Transvanilla Transznemű Egyesület biztosított az érintett számára képviseletet. Bővebben... Alkotmánybíróság - Indítvány visszautasítva  
Alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz egy transznemű személy, aki a 33. § miatt már nem kérheti nemének jogi elismerését. A Transvanilla Transznemű Egyesület biztosított számára képviseletet. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt visszautasította. Részletek és a végzés szövege elérhető itt. Alkotmánybíróság - Visszautasítva  
Alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz egy transznemű személy, akinek a hatóságok korábban elfogadták neme jogi elismerésére vonatkozó kérelmét, álláspontja szerint a 33. § miatt az anyakönyvi nyilvántartás róla hibás adatot tartalmaz, mivel születési neme nem, csak neme változott meg. Az alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróság visszautasította. Bővebben... Alkotmánybíróság - Indítvány visszautasítva  
Alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz hat transznemű személy, akik korábban nemük jogi elismerését kérték, de a 33. § hatálybalépéséig arról a hatóságok nem döntöttek. Az alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróság visszautasította. Bővebben... Alkotmánybíróság - Indítvány visszautasítva  

2019 márciusában egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2019 szeptemberében elutasította. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az elutasítást fenntartotta, amellyel szemben a felperes a Kúriánál felülvizsgálatot kezdeményezett. Az eljárásban kérjük, hogy a Kúria az idő közben hatályba lépett 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. A Kúria megállapította, hogy az elsőfokú bíróság megalapozatlanul alapította arra az ítéletét, hogy a részletes jogi szabályozás, valamint a támogató szakvélemény hiányában a II. rendű alperesnek döntési jogosultsága és tényállás tisztázására vonatkozó kötelezettsége nem volt. Mindezekre figyelemmel a Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét úgy változtatta meg, hogy az anyakönyvvezető határozatát, a BFKH hatáskörének és illetékességének hiányára alapított áttételt elrendelő végzésére is kiterjedően megsemmisítette és a BFKH-t új eljárásra kötelezte. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. Az eljárás kimenetele ismeretlen.

Kúria Jogi képviseletet nyújtottunk. Az eljárás kimenetele ismeretlen.  
2019 augusztusában egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasította. Az eljárásban kérjük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. A bíróság az anyakönyvvezető határozatát megsemmisítette és új eljárás lefolytatására utasította megállapítva azt is, hogy a gyakorlatnak megfelelően Budapest Főváros Kormányhivatala rendelkezik hatáskörrel az eljárás lefolytatására. Az anyakönyvvezető 2023 januárja óta nem tette át az ügyet a hatáskörrel rendelkező Budapest Főváros Kormányhivatalához az eljárás lefolytatása céljából. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. Fővárosi Törvényszék Jogi képviseletet nyújtottunk, továbbá segítünk az anyakönyvvezető és Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban. Megismételt eljárás folyamatban.  
2019 áprilisában egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasította. Keresetünkben kértük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. A bíróság megállapította, hogy az anyakönyvvezető döntése jogellenes volt, mivel Budapest Főváros Kormányhivatalának lett volna joga a kérdésben dönteni. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította, ezért a határozatot a Fővárosi Törvényszéken támadtuk meg. A törvényszék megsemmisítette a kormányhivatal határozatát és új eljárásra utasította a hatóságot. A megismételt eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala a hasonló ügyekben a Kúria előtt folyamatban lévő felülvizsgálati eljárásokra hivatkozva felfüggesztette. Kértük a kormányhivatalt, hogy a felfüggesztés ellenére hozzon döntést. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Fővárosi Törvényszék, Győri Törvényszék Segítettünk a keresetlevél és a per során benyújtott nyilatkozat(ok) összeállításában, továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban. Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2019 márciusában egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasította. Keresetünkben kértük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. A Debreceni Törvényszék az anyakönyvvezető végzését megsemmisítette és új eljárás lefolytatására kötelezte. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a nem- és névváltoztatási kérelmet elutasította, ezért a hátározatot a Fővárosi Törvényszéken támadtuk meg. A bíróság kezdeményezte, hogy az Alkotmánybíróság mondja ki az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 11/2021. (IV. 7.) AB határozattal alaptörvény-ellenessé nyilvánított és megsemmisített – 2020. május 29. és 2021. április 7. között hatályban volt – 101/A. § (2) bekezdése jelen eljárásra, valamint bármely bíróság előtt folyamatban lévő azonos tárgyú eljárásra vonatkozó alkalmazási tilalmát. Az Alkotmánybíróság határozatában az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 101/A. § (2) bekezdése alkalmazása kizárására irányuló bírói kezdeményezést elutasította, ugyanakkor megállapította, hogy a 11/2021. (IV. 7.) AB határozata minden ügyben alkalmazandó. A törvényszék megsemmisítette a kormányhivatal határozatát és új eljárásra utasította a hatóságot. A megismételt eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala a hasonló ügyekben a Kúria előtt folyamatban lévő felülvizsgálati eljárásokra hivatkozva felfüggesztette. Ezek lezárulta után a kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az eljárás kimenetele ismeretlen. Fővárosi Törvényszék, Alkotmánybíróság Jogi képviseletet nyújtottunk, továbbá segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban. Az eljárás kimenetele ismeretlen.  
2019 júliusában egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasította. Keresetünkben kértük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. A Debreceni Törvényszék az anyakönyvvezető határozatát megsemmisítette, és új eljárás lefolytatására kötelezte. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította, ezért a Debreceni Törvényszékhez fordultunk, hogy változtassa meg a kormányhivatal határozatát, vagy semmisítse azt meg és utasítsa a hatóságot új eljárásra. A bíróság megsemmisítette Budapest Főváros Kormányhivatalának jogsértő határozatát és új eljárásra utasított. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította, ezért keresetlevelet nyújtottunk be, amely alapján Budapest Főváros Kormányhivatala visszavonta jogsértő határozatát, majd a megismételt eljárásban elutasította a kérelmet. Az elutasító határozatot a Debreceni Törvényszéken támadtuk meg. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények alapulvételével kell a kérelmet elbírálnia, illetve ha a tényállás tisztázása miatt szükséges, akkor rendeljen ki igazságyügyi szakértőt. Budapest Főváros Kormányhivatala felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához. A felülvizsgálati kérelem befogadását a Kúria megtagadta, ezért megindult a megismételt eljárás. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Debreceni Törvényszék, Kúria Jogi képviseletet nyújtottunk, továbbá segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2019 májusában egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában arra hivatkozva, hogy támogató egészségügyi szakvélemény és a kormányhivatal értesítése nem áll rendelkezésre, elutasította. A döntés érintőlegesen hivatkozott a 33. §-ra is. Az eljárásban kérjük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. A bíróság megállapította, hogy az anyakönyvvezető döntése jogellenes volt, mivel Budapest Főváros Kormányhivatalának lett volna joga a kérdésben dönteni. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította, ezért a döntést a Fővárosi Törvényszéken támadtuk meg. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények alapulvételével kell a kérelmet elbírálnia, illetve ha a tényállás tisztázása miatt szükséges, akkor rendeljen ki igazságyügyi szakértőt. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Fővárosi Törvényszék Segítettünk a keresetlevél és a per során benyújtott nyilatkozat(ok) összeállításában, továbbá segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2020 februárjában egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában többek között arra hivatkozva utasította el, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalától a nem megváltozásáról szóló értesítés nem érkezett. Az eljárásban korábbi bírósági ítéletekre hivatkozva kértük, hogy a bíróság utasítsa a hatóságokat a benyújtott szakvélemények elfogadására. A Fővárosi Törvényszék a keresetet elutasította, ezt követően felülvizsgálati kérelemmel fordultunk a Kúriához. A felülvizsgálati eljárást a Kúria egy folyamatban lévő alkotmánybírósági eljárásra hivatkozva felfüggesztette, majd ennek lezárulta után döntött a folytatásról. Ítéletében a Kúria a Fővárosi Törvényszék keresetet elutasító ítéletét olyan módon változtatta meg, hogy az anyakönyvvezető nem- és névváltoztatást elutasító határozatát megsemmisítette és új eljárásra utasította az anyakönyvvezetőt. A megismételt eljárásban a hatáskörrel rendelkező Budapest Főváros Kormányhivatala hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. Fővárosi Törvényszék, Kúria Jogi képviseletet nyújtottunk, továbbá segítünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban    
2019 decemberében egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra, illetve arra hivatkozva, hogy támogató egészségügyi szakvélemény és Budapest Főváros Kormányhivatala értesítése nem áll rendelkezésre, elutasította. Keresetünkben kértük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. A bíróság megállapította, hogy az anyakönyvvezető döntése jogellenes volt, mivel Budapest Főváros Kormányhivatalának lett volna joga a kérdésben dönteni. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a nem- és névváltoztatási kérelmet elutasította, ezért a határozatot a Budapest Környéki Törvényszéken támadtuk meg. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények alapulvételével kell a kérelmet elbírálnia, illetve ha a tényállás tisztázása miatt szükséges, akkor rendeljen ki igazságügyi szakértőt. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. A kérelmező úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja magát megalázó orvosi vizsgálatnak alávetni. Budapest Környéki Törvényszék Segítettünk a keresetlevél és a per során benyújtott nyilatkozat(ok) összeállításában, továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Eljárás megszüntetve  
2019 júliusában egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra, illetve arra hivatkozva, hogy támogató egészségügyi szakvélemény és Budapest Főváros Kormányhivatala értesítése nem áll rendelkezésre, elutasította. Keresetünkben kértük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. A Fővárosi Törvényszék az anyakönyvvezető határozatát megsemmisítette és új eljárás lefolytatására kötelezte. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította, ezért bírósághoz fordultunk, hogy változtassa meg a kormányhivatal határozatát, vagy semmisítse azt meg és utasítsa a hatóságot új eljárásra. A bíróság megsemmisítette Budapest Főváros Kormányhivatalának jogsértő határozatát és új eljárásra utasított. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította, ezért keresetlevelet nyújtottunk be, amely alapján Budapest Főváros Kormányhivatala visszavonta jogsértő határozatát, majd a megismételt eljárásban elutasította a kérelmet. Az elutasító határozatot a Fővárosi Törvényszéken támadtuk meg. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények alapulvételével kell a kérelmet elbírálnia, illetve ha a tényállás tisztázása miatt szükséges, akkor rendeljen ki igazságyügyi szakértőt. Budapest Főváros Kormányhivatala felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához az ítélettel szemben, azt azonban a Kúria hatályában fenntartotta. Az eljárásban a Kúria kimondta, hogy eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a jogalkalmazó feladata annak eldöntése, hogy különleges szakismeretet igénylő kérdés bizonyítására milyen szakvélemény alkalmas, továbbá azt is megállapította, hogy amikor a közigazgatási hatóság vagy a bíróság a rendelkezésre álló szakvélemény megfelelőségéről dönt, nem jogot alkot, hanem törvényi kötelezettségét teljesítve a bizonyítékot értékelő, mérlegelő tevékenységet végez. A döntés értelmében Budapest Főváros Kormányhivatalának le kell folytatnia a megismételt eljárást. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Fővárosi Törvényszék, Kúria Jogi képviseletet nyújtottunk, továbbá segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2020 januárjában egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra, illetve arra hivatkozva, hogy támogató egészségügyi szakvélemény és Budapest Főváros Kormányhivatala értesítése nem áll rendelkezésre, elutasította. Keresetünkben kértük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. A Fővárosi Törvényszék az anyakönyvvezető határozatát megsemmisítette és új eljárás lefolytatására kötelezte. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította, ezért a Fővárosi Törvényszékhez fordultunk, hogy változtassa meg a kormányhivatal határozatát, vagy semmisítse azt meg és utasítsa a hatóságot új eljárásra. A bíróság megsemmisítette Budapest Főváros Kormányhivatalának jogsértő határozatát és új eljárásra utasított. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította, ezért keresetlevelet nyújtottunk be, amely alapján Budapest Főváros Kormányhivatala visszavonta jogsértő határozatát, majd a megismételt eljárásban elutasította a kérelmet. Az elutasító határozatot a Fővárosi Törvényszéken támadtuk meg. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények alapulvételével kell a kérelmet elbírálnia, illetve ha a tényállás tisztázása miatt szükséges, akkor rendeljen ki igazságyügyi szakértőt. A megismételt eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala a hasonló ügyekben a Kúria előtt folyamatban lévő felülvizsgálati eljárásokra hivatkozva felfüggesztette. Kértük a kormányhivatalt, hogy a felfüggesztés ellenére hozzon döntést. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Fővárosi Törvényszék Segítettünk a keresetlevél és a per során benyújtott nyilatkozat(ok) összeállításában, továbbá segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2020 januárjában egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasította. Az eljárásban kérjük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. A bíróság a felperessel egyetértve az Alkotmánybírósághoz fordult annak megállapítása érdekében, hogy az új szabályok folyamatban lévő eljárásokra történő alkalmazása alaptörvény-ellenes. Az Alkotmánybíróság egyetértett a felperessel és a Miskolci Törvényszékkel, és a folyamatban lévő eljárásokra való alkalmazást előíró rendelkezést megsemmisítette. Részletek és a határozat szövege elérhető itt. A Miskolci Törvényszék az Alkotmánybíróság döntése alapján az anyakönyvvezető határozatát megsemmisítette és új eljárásra utasította azzal, hogy a kérelmet át kell tenni a hatáskörrel rendelkező Budapest Főváros Kormányhivatalához. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította, ezért a döntést a Fővárosi Törvényszéken támadtuk meg. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények alapulvételével kell a kérelmet elbírálnia, illetve ha a tényállás tisztázása miatt szükséges, akkor rendeljen ki igazságyügyi szakértőt. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Miskolci Törvényszék, Alkotmánybíróság, Fővárosi Törvényszék Jogi képviseletet nyújtottunk, segítettünk a keresetlevél és a per során benyújtott nyilatkozat(ok) összeállításában, továbbá segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2019 júliusában egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasította. Keresetünkben kértük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. A bíróság megállapította, hogy az anyakönyvvezető döntése jogellenes volt, mivel Budapest Főváros Kormányhivatalának lett volna joga a kérdésben dönteni. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította, ezért bírósághoz fordultunk, hogy változtassa meg a kormányhivatal határozatát, vagy semmisítse azt meg és utasítsa a hatóságot új eljárásra. A bíróság megsemmisítette Budapest Főváros Kormányhivatalának jogsértő határozatát és új eljárásra utasított. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította, ezért a döntést a Győri Törvényszéken támadtuk meg. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények alapulvételével kell a kérelmet elbírálnia, illetve ha a tényállás tisztázása miatt szükséges, akkor rendeljen ki igazságyügyi szakértőt. A megismételt eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala a hasonló ügyekben a Kúria előtt folyamatban lévő felülvizsgálati eljárásokra hivatkozva felfüggesztette. Kértük a kormányhivatalt, hogy a felfüggesztés ellenére hozzon döntést. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Győri Törvényszék Segítettünk a keresetlevél és a per során benyújtott nyilatkozat(ok) összeállításában, továbbá segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2019 júliusában egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában arra hivatkozva, hogy támogató egészségügyi szakvélemény és Budapest Főváros Kormányhivatala értesítése nem áll rendelkezésre elutasította. Az eljárásban korábbi bírósági ítéletekre hivatkozva kértük, hogy a bíróság utasítsa a hatóságokat a benyújtott szakvélemények elfogadására. A bíróság a pert egy folyamatban lévő alkotmánybírósági eljárásra, valamint egy másik közigazgatási perre hivatkozva felfüggesztette. A hivatkozott ügyek lezárulta után a bíróság ítéletében az anyakönyvvezető nem- és névváltoztatást elutasító határozatát megsemmisítette, és új eljárás lefolytatására utasított. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt és arról is nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Fővárosi Törvényszék Jogi képviseletet nyújtottunk, továbbá segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2019 novemberében egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra, illetve arra hivatkozva, hogy támogató egészségügyi szakvélemény és Budapest Főváros Kormányhivatala értesítése nem áll rendelkezésre, elutasította. Keresetünkben kértük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. A bíróság az anyakönyvvezető határozatát megsemmisítette és új eljárás lefolytatására utasította. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította, amely alapján Budapest Főváros Kormányhivatala visszavonta jogsértő határozatát, majd a megismételt eljárásban elutasította a kérelmet. Az elutasító határozatot a Budapest Környéki Törvényszéken támadtuk meg. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények alapulvételével kell a kérelmet elbírálnia, illetve ha a tényállás tisztázása miatt szükséges, akkor rendeljen ki igazságyügyi szakértőt. Budapest Főváros Kormányhivatala felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához. A Kúria a Budapest Környéki Törvényszék ítéletét hatályában fenntartotta, így a kormányhivatalnak le kell folytatnia a megismételt eljárást. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Budapest Környéki Törvényszék, Kúria Jogi képviseletet nyújtottunk, továbbá segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2019 áprilisában egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra, illetve arra hivatkozva, hogy támogató egészségügyi szakvélemény nem áll rendelkezésre, elutasította. Az eljárásban kérjük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. A bíróság megállapította, hogy az anyakönyvvezető döntése jogellenes volt, mivel Budapest Főváros Kormányhivatalának lett volna joga a kérdésben dönteni. A megismételt eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala a hasonló ügyekben a Kúria előtt folyamatban lévő felülvizsgálati eljárásokra hivatkozva felfüggesztette. Ezek lezárulta után a kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Fővárosi Törvényszék Jogi képviseletet nyújtottunk, továbbá segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2019 decemberében egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júliusában a 33. §-ra, illetve arra hivatkozva, hogy támogató egészségügyi szakvélemény nem áll rendelkezésre, elutasította. Az eljárásban kérjük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. A bíróság megállapította, hogy az anyakönyvvezető döntése jogellenes volt, mivel Budapest Főváros Kormányhivatalának lett volna joga a kérdésben dönteni. A megismételt eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala a hasonló ügyekben a Kúria előtt folyamatban lévő felülvizsgálati eljárásokra hivatkozva felfüggesztette. Ezek lezárulta után a kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Szegedi Törvényszék Jogi képviseletet nyújtottunk, továbbá segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2019 novemberében egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasította. Az eljárásban kérjük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. A bíróság megállapította, hogy az anyakönyvvezető döntése jogellenes volt, mivel Budapest Főváros Kormányhivatalának lett volna joga a kérdésben dönteni. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította, ezért az elutasító határozatot a Fővárosi Törvényszéken támadtuk meg. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények alapulvételével kell a kérelmet elbírálnia, illetve ha a tényállás tisztázása miatt szükséges, akkor rendeljen ki igazságügyi szakértőt. Az eljárás kimenetele ismeretlen. Fővárosi Törvényszék Jogi képviseletet nyújtottunk, továbbá segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Az eljárás kimenetele ismeretlen  
2020 januárjában egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júliusában a 33. §-ra hivatkozva elutasította. Az eljárásban kértük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. A bíróság megállapította, hogy az anyakönyvvezető döntése jogellenes volt, mivel Budapest Főváros Kormányhivatalának lett volna joga a kérdésben dönteni. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a nem- és névváltoztatási kérelmet elutasította, ezért a határozatot megtámadtuk. A bíróság megsemmisítette Budapest Főváros Kormányhivatalának jogsértő határozatát és új eljárásra utasított. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította, ezért a döntést a Győri Törvényszéken támadtuk meg. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények alapulvételével kell a kérelmet elbírálnia, illetve ha a tényállás tisztázása miatt szükséges, akkor rendeljen ki igazságyügyi szakértőt. A megismételt eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala a hasonló ügyekben a Kúria előtt folyamatban lévő felülvizsgálati eljárásokra hivatkozva felfüggesztette. Kértük a kormányhivatalt, hogy a felfüggesztés ellenére hozzon döntést. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. Győri Törvényszék Segítettünk a keresetlevél és a per során benyújtott nyilatkozat(ok) összeállításában, továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban. Megismételt eljárás folyamatban.  
2020 márciusában egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasította. Az eljárásban kérjük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. A bíróság a pert egy folyamatban lévő alkotmánybírósági eljárásra, valamint egy másik közigazgatási perre hivatkozva felfüggesztette. A hivatkozott ügyek lezárulta után a bíróság ítéletében az anyakönyvvezető nem- és névváltoztatást elutasító határozatát megsemmisítette, és új eljárás lefolytatására utasított. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Fővárosi Törvényszék Jogi képviseletet nyújottunk, továbbá segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2019 áprilisában egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasította. Az eljárásban kérjük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. A bíróság megállapította, hogy az anyakönyvvezető döntése jogellenes volt, mivel Budapest Főváros Kormányhivatalának lett volna joga a kérdésben dönteni. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a nem- és névváltoztatási kérelmet elutasította, ezért az elutasító határozatot a Fővárosi Törvényszéken támadtuk meg. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények alapulvételével kell a kérelmet elbírálnia, illetve ha a tényállás tisztázása miatt szükséges, akkor rendeljen ki igazságügyi szakértőt. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Fővárosi Törvényszék Segítettünk a keresetlevél és a per során benyújtott nyilatkozat(ok) összeállításában, továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban. Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2020 februárjában egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasította. Az eljárásban kérjük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. A bíróság megállapította, hogy az anyakönyvvezető döntése jogellenes volt, mivel Budapest Főváros Kormányhivatalának lett volna joga a kérdésben dönteni. A megismételt eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala a hasonló ügyekben a Kúria előtt folyamatban lévő felülvizsgálati eljárásokra hivatkozva felfüggesztette. Ezek lezárulta után a kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Fővárosi Törvényszék Segítettünk a keresetlevél és a per során benyújtott nyilatkozat(ok) összeállításában, továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban. Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2019 márciusában egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban Budapest Fővárosi Kormányhivatala 2020 júniusában arra hivatkozva, hogy az iratanyagban nem fellelhető a Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály értesítés, elutasította. Az eljárásban kérjük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények alapulvételével kell a kérelmet elbírálnia, illetve ha a tényállás tisztázása miatt szükséges, akkor rendeljen ki igazságyügyi szakértőt. A megismételt eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala a hasonló ügyekben a Kúria előtt folyamatban lévő felülvizsgálati eljárásokra hivatkozva felfüggesztette. Ezek lezárulta után a kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt és egyúttal a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett arról is, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Fővárosi Törvényszék Segítettünk a keresetlevél és a per során benyújtott nyilatkozat(ok) összeállításában, továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2020 májusában egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júliusában a 33. §-ra, illetve arra hivatkozva, hogy támogató egészségügyi szakvélemény nem áll rendelkezésre, elutasította. Az eljárásban kérjük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. A bíróság megállapította, hogy az anyakönyvvezető döntése jogellenes volt, mivel Budapest Főváros Kormányhivatalának lett volna joga a kérdésben dönteni. A megismételt eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala a hasonló ügyekben a Kúria előtt folyamatban lévő felülvizsgálati eljárásokra hivatkozva felfüggesztette. Ezek lezárulta után a kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Veszprémi Törvényszék Segítettünk a keresetlevél és a per során benyújtott nyilatkozat(ok) összeállításában, továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban. Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2019 februárjában egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasította. Keresetünkben kértük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. A bíróság megállapította, hogy az anyakönyvvezető döntése jogellenes volt, mivel Budapest Főváros Kormányhivatalának lett volna joga a kérdésben dönteni. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a nem- és névváltoztatási kérelmet elutasította, ezért a határozatot a Fővárosi Törvényszéken támadtuk meg. A bíróság ítéletével a kormányhivatal határozatát megsemmisítette és új eljárásra utasította azzal, hogy a nem- és névváltoztatási kérelemnek helyt kell adni. Budapest Főváros Kormányhivatala felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, amit a Kúria befogadott. A Kúria a Fővárosi Törvényszél ítéletét részben hatályon kívül helyezte és Budapest Főváros Kormányhivatalát új eljárás lefolytatására utasította. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. Fővárosi Törvényszék, Kúria Jogi képviseletet nyújtottunk, továbbá segítünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Megismételt eljárás folyamatban  
2019 novemberében egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júliusában a 33. §-ra hivatkozva elutasította. Az eljárásban kérjük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. A bíróság megállapította, hogy az anyakönyvvezető döntése jogellenes volt, mivel Budapest Főváros Kormányhivatalának lett volna joga a kérdésben dönteni. A megismételt eljárásban folyamatban. A kézbesítés sikertelensége miatt megkésve szerzett tudomást a kérelem elutasításáról. Miskolci Törvényszék Jogi képviseletet nyújtottunk, továbbá segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Lezárult, sikertelen  
2019 áprilisában egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatal a helyi anyakönyvvezetőnek továbbította, aki azonban nem volt hajlandó a kérelmet érdemben elbírálni, mivel álláspontja szerint arra nincs hatásköre. Kértük, hogy az anyakönyvvezető hozzon érdemi döntést, vagy kezdeményezze a bíróságon a hatásköri vita eldöntését. 2021 februárjában született meg Budapest Főváros Kormányhivatalának elutasító határozata, amely ellen keresetet nyújtottunk be. A per során Budapest Főváros Kormányhivatala visszavonta jogsértő határozatát, majd a megismételet eljárásban elutasította a kérelmet, ezért a kereset kiterjesztésre került Budapest Főváros Kormányhivatala megismételt eljárásban született elutasító határozatára is. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények, vagy a tényállás tisztázása során beszerzett szakvélemények alapján kell a kérelmet elbírálnia. Budapest Főváros Kormányhivata felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához az ítélettel szemben, azt azonban a Kúria hatályában fenntartotta. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Pécsi Törvényszék, Kúria Jogi képviseletet nyújtottunk, továbbá segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2020 második felében egy transznemű férfi kérelmet tervezett benyújtani nemének és nevének megváltoztatása érdekében Budapest Főváros Kormányhivatalához, azonban a 33. § miatt erre már nincs lehetősége, így alkotmányjogi panasz eljárást kezdeményeztünk az Alkotmánybíróságnál. Az alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróság visszautasította. Bővebben... Alkotmánybíróság Jogi képviseletet nyújtunk. Indítvány visszautasítva  

2021 januárjában egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala elutasította. A döntés ellen pert indított a Fővárosi Törvényszéken. A bíróság az Alkotmánybírósághoz fordult, és indítványozta az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXX. törvény 33. § (5) bekezdésével hatályba léptetett, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 2020. május 29. napjától hatályos 3. § x) pontja, a 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpontjában foglalt “születési” kitétel és a 69/B. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését a kihirdetés napjára visszamenőleges hatállyal. Kezdeményezi továbbá, hogy az Alkotmánybíróság – az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 45. § (2) és (4) bekezdései alapján – mondja ki, hogy az alaptörvény-ellenes jogszabályi rendelkezések nem alkalmazhatók jelen ügyben és valamennyi, bíróságon folyamatban lévő egyedi ügyben. Az Alkotmánybíróság az alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította és a bírói kezdeményezést egyebekben visszautasította. A Fővárosi Törvényszék ezt követően a keresetet, mint alaptalant, elutasította. Bővebben...

Fővárosi Törvényszék, Alkotmánybíróság Jogi képviseletet nyújtottunk Lezárult, sikertelen  
2020 márciusában egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatal a helyi anyakönyvvezetőnek továbbította, aki azonban azt az eljárási határidőn belül nem bírálta el. Levélben szólítottuk fel az anyakönyvvezetőt, hogy hozzon érdemi döntést, vagy kezdeményezze a bíróságon a hatásköri vita eldöntését. A jegyző az eljárást a 33. §-ra hivatkozva megszüntette. Az érintett a döntést közigazgatási perben nem támadta meg, mivel azonban az elutasító döntést nem az arra hatáskörrel rendelkező szerv (Budapest Főváros Kormányhivatala) hozta meg, a jegyzőnél kezdeményeztük, hogy azt semmisítse meg, és az eljárást tegye át az arra hatáskörrel rendelkező Budapest Főváros Kormányhivatalához. A jegyző a kérelem alapján nem semmisítette meg korábbi határozatát és nem tette át az eljárást a hatáskörrel rendelkező szervhez, ezért az illetékes felügyeleti szervhez fordultunk a határozat megsemmisítése érdekében. A jegyző eközben visszavonta jogsértő határozatát, majd a megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala elutasította a kérelmet, ezért a határozatot a Miskolci Törvényszéken támadtuk meg. A bíróság a pert egy folyamatban lévő alkotmánybírósági eljárásra hivatkozva felfüggesztette, majd ennek lezárulta után döntött a folytatásról. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a kormányhivatal köteles nyolc napon belül értesíteni a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőt a nem- és névváltozás bejegyzése érdekében. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Miskolci Törvényszék Segítettünk az anyakönyvvezetőnek és a jegyzőnek szóló kérelem, illetve a keresetlevél és a per során szükséges nyilatkozatok összeállításában, továbbá segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2020-ban egy transznemű nő kérelmet tervezett benyújtani nemének és nevének megváltoztatása érdekében Budapest Főváros Kormányhivatalához, azonban a 33. § miatt erre már nincs lehetősége, így az alapvető jogok biztosához fordultunk, hogy indítson viszgálatot, és indítványozza, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja felül a 33. § Alaptörvénnyel való összhangját. Alapvető Jogok Biztosa Jogi képviseletet nyújtunk. Panasz benyújtva  
2019 márciusában egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, miután bírósági döntés alapján neme és utóneve külföldi lakóhelyén, már 2017-ben módosult. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala egy hiányzó szakvéleményre hivatkozva elutasította, ezért keresetet nyújtottunk be a Fővárosi Törvényszékhez, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozatát semmisítse meg és utasítsa új eljárásra. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények alapulvételével kell a kérelmet elbírálnia, illetve ha a tényállás tisztázása miatt szükséges, akkor rendeljen ki igazságyügyi szakértőt. Budapest Főváros Kormányhivatala felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, azt azonban a Kúria hatályában fenntartotta. Az ítéletben a Kúria kimondta, hogy külön jogszabályi rendelkezés hiányában, a hatályos eljárási szabályok alapján a jogalkalmazó feladata annak eldöntése, hogy különleges szakismeretet igénylő szakkérdés bizonyítására milyen szakvélemény alkalmas. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt és egyúttal a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett arról is, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. Fővárosi Törvényszék, Kúria Jogi képviseletet nyújtunk, továbbá segítünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Megismételt eljárás folyamatban  
2018-ban egy interszex személy nevének és nemének megváltoztatása iránt terjesztett elő kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatalánál, azonban kérelmét 2020 novemberében a 33. §-ra hivatkozva elutasították. Keresetet nyújtottunk be a Fővárosi Törvényszékhez, amelyben kértük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények alapulvételével kell a kérelmet elbírálnia, illetve ha a tényállás tisztázása miatt szükséges, akkor rendeljen ki igazságyügyi szakértőt. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala az iratokat átette a születési nem adat kijavítására irányuló megelőző eljárás lefolytatása céljából átette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, aki elutasító határozatot hozott. A döntést a Debreceni Törvényszéken támadtuk meg. A bíróság a keresetet a bizonyítás hiányosságai miatt elutasította. Fővárosi Törvényszék, Debreceni Törvényszék Jogi képviseletet nyújtottunk, továbbá segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban. Lezárult, sikertelen  
2018 júniusában egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, aki azonban hatáskör hiánya miatt azt nem volt hajlandó érdemben vizsgálni. A hatásköri vitát a Kúria döntötte el, és Budapest Főváros Kormányhivatalát jelölte ki az eljárás lefolytatására. A kormányhivatal a kérelmet 2020 novemberében elutasította, ezért keresetet nyújtottunk be a Fővárosi Törvényszékhez, amelyben kértük, hogy a bíróság a 33. § ellenére biztosítsa a nem jogi elismerését, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz a 33. § alaptörvényellenessége miatt. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények alapján kell a kérelmet elbírálnia. Budapest Főváros Kormányhivatal felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához az ítélettel szemben, azt azonban a Kúria hatályában fenntartotta. A Kúria szerint ha Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata megállapította, hogy a csatolt egészségügyi dokumentumok alátámasztják a felperes transzneműségét, az azt jelenti, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala azt támogató egészségügyi szakvéleményként elfogadta, így a nem- és névváltozás bejegyzése nem tagadható meg. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította. Az elutasító határozatot a Pécsi Törvényszéken támadtuk meg. A keresetlevél benyújtása után a kormányhivatal a határozatát visszavonta és megindította a megismételt eljárást. Ennek befejezéséig a Pécsi Törvényszék a pert felfüggesztette. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Kúria, Pécsi Törvényszék Jogi képviseletet nyújtottunk, továbbá segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Nem- és utónév változtatás engedélyezvec  
A 2020 májusában megváltozott jogi környezet miatt nem tud nemének és nevének megváltoztatása érdekében kérelmet benyújtani, ezért az Alapvető Jogok Biztosához fordultunk, hogy állapítsa meg a 33. § alaptörvény-ellenességét, illetve indítványozza, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja felül annak Alaptörvénnyel való összhangját. Alapvető Jogok Biztosa Jogi képviseletet nyújtunk. Kérelem benyújtva  
2019 áprilisában egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, azonban kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala 2020 júliusában a 33. §-ra hivatkozva elutasította, ezért keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez kérve, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozatát változtassák meg. A bíróság a pert egy folyamatban lévő alkotmánybírósági eljárásra hivatkozva felfüggesztette, majd ennek lezárulta után döntött a folytatásról. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények alapulvételével kell a kérelmet elbírálnia, illetve ha a tényállás tisztázása miatt szükséges, akkor rendeljen ki igazságügyi szakértőt. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Fővárosi Törvényszék Segítettünk a keresetlevél és a per során benyújtott nyilatkozat(ok) összeállításában, továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban. Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2020 januárjában egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, amelyet a helyi anyakönyvvezető 2020 júliusában a 33. §-ra hivatkozva elutasított. A benyújtott kérelem után az anyakönyvvezetó a jogsértő határozatát visszavonta. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította, ezért keresetlevelet nyújtottunk be, amelyben kértük, hogy a bíróság a határozatot változtassa meg, vagy semmisítse meg. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította. Budapest Főváros Kormányhivatala felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához. A Kúria végzésével a bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, mivel a bíróság ítéletét téves jogszabály értelmezésére és alkalmazására alapította. Az elsőfokú bíróságnak az új eljárásban az alperesi határozat jogszerűségéről érdemben kell döntést hoznia. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények alapulvételével kell a kérelmet elbírálnia, illetve ha a tényállás tisztázása miatt szükséges, akkor rendeljen ki igazságügyi szakértőt. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Szegedi Törvényszék, Kúria Jogi képviseletet nyújtunk, továbbá segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2019 novemberében egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, amelyet a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasított. A benyújtott kérelem után az anyakönyvvezetó a jogsértő határozatát visszavonta, megismételt eljárás folyamatban. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította, ezért a határozatot a Debreceni Törvényszéken támadtuk meg. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények alapulvételével kell a kérelmet elbírálnia, illetve ha a tényállás tisztázása miatt szükséges, akkor rendeljen ki igazságyügyi szakértőt. Budapest Főváros Kormányhivatala felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához. A felülvizsgálati kérelem befogadását a Kúria megtagadta, ezért megindult a megismételt eljárás. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Debreceni Törvényszék, Kúria Jogi képviseletet nyújtottunk, továbbá segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2019 decemberében egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, amelyet a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasított. Az anyakönyvvezetőhöz fordultunk, hogy az Alkotmánybíróság határozata alapján semmisítse meg elutasító határozatát és a kérelmet tegye át a hatáskörrel rendelkező Budapest Főváros Kormányhivatalához az eljárás lefolytatása érdekében. Az anyakönyvvezető a kérelmet áttette Budapest Főváros Kormányhivatalához, amely a kérelmet elutasította. A határozattal szemben keresetlevelet nyújtottunk be, ami alapján Budapest Főváros Kormányhivatala a határozatot visszavonta. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelem elbírálását egy Kúria előtti felülvizsgálati eljárásra hivatkozva felfüggesztette. Ennek lezárulta után a kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását.   Segítettünk az anyakönyvvezetőnek szóló kérelem és a keresetlevél összeállításában, továbbá segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2019 januárjában egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, amelyet a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasított. Kérelemmel fordultunk az anyakönyvvezetőhöz, hogy a jogsértő határozatát vonja vissza, azonban az anyakönyvvezető álláspontja szerint a határozata jogszerű volt, ezért nem áll módjában visszavonni. Felügyeleti eljárást kezdeményeztünk az anyakönyvvezető felügyeleti szervénél, azonban Budapest Főváros Kormányhivatala nem látta indokoltnak a felügyeleti eljárás megindítását. Ezt követően az ügyészséghez fordultunk, hogy éljen felhívással a törvénysértés megszüntetése érdekében. Az eljárás kimenetele ismeretlen.   Segítettünk az anyakönyvvezetőnek, a felügyeleti szervnek és az ügyészségnek szóló kérelem összeállításában Az eljárás kimenetele ismeretlen.  
2020 márciusában egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, amelyet a helyi anyakönyvvezető 2020 júliusában a 33. §-ra hivatkozva elutasított. A benyújtott kérelem alapján az anyakönyvvezetó a jogsértő határozatát visszavonta. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította, ezért a határozatot a Budapest Környéki Törvényszéken támadtuk meg. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények alapulvételével kell a kérelmet elbírálnia, illetve ha a tényállás tisztázása miatt szükséges, akkor rendeljen ki igazságügyi szakértőt. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Budapest Környéki Törvényszék Segítettünk az anyakönyvvezetőnek szóló kérelem, a keresetlevél és a per során benyújtott nyilatkozat(ok) összeállításában, továbbá segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2018 júniusában egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, azonban a kézbesítés sikertelensége miatt csak 2022-ben szerzett tudomást a kérelem anyakönyvvezető általi elutasításáról. Az anyakönyvvezető nem rendelkezett hatáskörrel a határozat meghozatalára, ezért az ügyészséghez fordulunk, hogy éljen felhívással a törvénysértés megszüntetése érdekében. Az ügyészség az ügyben nem élt felhívással.   Segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatalának és az ügyészségnek szóló kérelem összeállításában Lezárult, sikertelen.  
2019 novemberében egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, amelyet a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasított. A benyújtott kérelem alapján az anyakönyvvezetó a jogsértő határozatát visszavonta. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította, ezért a határozatot a Fővárosi Törvényszéken támadtuk meg. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények alapulvételével kell a kérelmet elbírálnia, illetve ha a tényállás tisztázása miatt szükséges, akkor rendeljen ki igazságyügyi szakértőt. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Fővárosi Törvényszék Segítettünk az anyakönyvvezetőnek szóló kérelem, a keresetlevél és a per során benyújtott nyilatkozat(ok) összeállításában, továbbá segítünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2020 márciusában egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, amelyet a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasított. A benyújtott kérelem alapján az anyakönyvvezetó a jogsértő határozatát visszavonta. Az eljárás kimenetele ismeretlen.   Segítettünk az anyakönyvvezetőnek szóló kérelem összeállításában Az eljárás kimenetele ismeretlen  
2019 márciusában egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, amelyet a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasított. A benyújtott kérelem alapján az anyakönyvvezetó a jogsértő határozatát visszavonta. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította, ezért a döntést a Miskolci Törvényszéken támadtuk meg. Az eljárás kimenetele ismeretlen. Miskolci Törvényszék Segítettünk az anyakönyvvezetőnek szóló kérelem és a keresetlevél összeállításában Az eljárás kimenetele ismeretlen  
2019 júliusában egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, amelyet a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasított. Kérelemmel fordultunk az anyakönyvvezetőhöz, hogy a jogsértő határozatát vonja vissza. Felügyeleti eljárást kezdeményeztünk az anyakönyvvezető felügyeleti szervénél, azonban a Vas Megyei Kormányhivatal nem látta indokoltnak a felügyeleti eljárás megindítását. Ezt követően az ügyészséghez fordultunk, hogy éljen felhívással a törvénysértés megszüntetése érdekében. Az ügyészség ez alapján felhívást nyújtott be az anyakönyvvezető határozatának visszavonása és a kérelem Budapest Főváros Kormányhivatalához való áttétele érdekében. Az anyakönyvvezető nem értett egyet az ügyészi felhívással ezért a jogsértő határozatot nem vonta vissza. Az ügyben a felettes ügyészséghez fordultunk, azonban a felettes ügyész a járási ügyészséggel értett egyet.   Segítettünk az anyakönyvvezetőnek, a felügyeleti szervnek és az ügyészségnek szóló kérelem összeállításában. Lezárult, sikertelen  
2018 decemberében egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, amelyet a helyi anyakönyvvezető 2020 októberében a 33. §-ra hivatkozva elutasított. A benyújtott kérelem alapján az anyakönyvvezetó a jogsértő határozatát visszavonta. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította. A határozattal szemben keresetlevelet nyújtottunk be, ami alapján Budapest Főváros Kormányhivatala a határozatot visszavonta. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelem elbírálását egy Kúria előtti felülvizsgálati eljárásra hivatkozva felfüggesztette. Ennek lezárulta után a kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását.   Segítettünk az anyakönyvvezetőnek szóló kérelem és a keresetlevél összeállításában, továbbá segítünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban. Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2018 októberében egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, azonban a kérelem tárgyában döntés nem született. A tájékoztatáskérés alapján Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelem elbírálását egy Kúria előtti felülvizsgálati eljárásra hivatkozva felfüggesztette. Ennek lezárulta után a kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az eljárás kimenetele ismeretlen.   Segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatalának szóló kérelem összeállításában. Az eljárás kimenetele ismeretlen  
2018 októberében egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, azonban a kézbesítés sikertelensége miatt csak 2021-ben szerzett tudomást a kérelem elutasításáról. Az anyakönyvvezető nem rendelkezett hatáskörrel a határozat meghozatalása, ezért kértük a határozat visszavonását. Az anyakönyvvezető áttette az ügyet Budapest Főváros Kormányhivatalához. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását.   Segítettünk az anyakönyvvezetőnek szóló kérelem összeállításában, továbbá segítünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Az eljárás kimenetele ismeretlen  
2018 novemberében egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, amelyet a helyi anyakönyvvezető 2020 júliusában a 33. §-ra hivatkozva elutasított. A benyújtott kérelem alapján az anyakönyvvezetó a jogsértő határozatát visszavonta. A megismételt eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala a hasonló ügyekben a Kúria előtt folyamatban lévő felülvizsgálati eljárásokra hivatkozva felfüggesztette. Az eljárás kimenetele ismeretlen.   Segítettünk az anyakönyvvezetőnek szóló kérelem összeállításában, továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban. Megismételt eljárás felfüggesztve  

2020 áprilisában egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, amelyet a helyi anyakönyvvezető 2020 júliusában a 33. §-ra hivatkozva elutasított. A benyújtott kérelem alapján az anyakönyvvezetó a jogsértő határozatát visszavonta. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította. A határozattal szemben keresetlevelet nyújtottunk be, ami alapján Budapest Főváros Kormányhivatala a határozatot visszavonta. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelem elbírálását egy Kúria előtti felülvizsgálati eljárásra hivatkozva felfüggesztette. Ezek lezárulta után a kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását.

  Segítettünk az anyakönyvvezetőnek szóló kérelem összeállításában, továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban. Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2020 februárjában egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, amelyet a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasított. A benyújtott kérelem alapján az anyakönyvvezetó a jogsértő határozatát visszavonta. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította, ezért a határozatot a Fővárosi Törvényszéken támadtuk meg. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények alapulvételével kell a kérelmet elbírálnia, illetve ha a tényállás tisztázása miatt szükséges, akkor rendeljen ki igazságyügyi szakértőt. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását.

 

Fővárosi Törvényszék Segítettünk a keresetlevél és a per során benyújtott nyilatkozat(ok) összeállításában, továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban. Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2018 októberében egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, amelyet a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasított. A benyújtott kérelem alapján az anyakönyvvezetó a jogsértő határozatát visszavonta. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította, ezért a határozatot a Budapest Környéki Törvényszéken támadtuk meg. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását.

 

Budapest Környéki Törvényszék Jogi képviseletet nyújtottunk, továbbá segítünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban. Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2019 novemberében egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasította. A bíróság megállapította, hogy az anyakönyvvezető döntése jogellenes volt, mivel Budapest Főváros Kormányhivatalának lett volna joga a kérdésben dönteni. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a nem- és névváltoztatási kérelmet elutasította, ezért a határozatot a Budapest Környéki Törvényszéken támadtuk meg. A bíróság ítéletével a kormányhivatal határozatát megsemmisítette és új eljárásra utasított. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását. Budapest Környéki Törvényszék Segítettünk a keresetlevél összeállításában, továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2019 novemberében egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését, kérelmét azonban a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasította. A bíróság megállapította, hogy az anyakönyvvezető döntése jogellenes volt, mivel Budapest Főváros Kormányhivatalának lett volna joga a kérdésben dönteni. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a nem- és névváltoztatási kérelmet elutasította, ezért a határozatot a Budapest Környéki Törvényszéken támadtuk meg. Budapest Főváros Kormányhivatala a határozatot a keresetlevél alapján visszavonta, a megismételt eljárást a Kúria előtt folyamatban lévő felülvizsgálati eljárásokra hivatkozva felfüggesztette. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását.   Segítettünk a keresetlevél összeállításában. Nem- és utónév változtatás engedélyezve.  
2020 márciusában egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, amelyet a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasított. Az anyakönyvvezetó a jogsértő határozatát 2021 júniusában visszavonta. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította. A kézbesítés sikertelensége miatt csak 2022-ben szerzett tudomást a kérelem elutasításáról. Keresetlevelet és igazolási kérelmet nyújtottunk be, azonban az igazolási kérelmet a bíróság elutasította. Az ügyben kérelemmel fordultunk a kormányhivatalhoz a határozat visszavonása, a felügyeleti szervhez a határozat megsemmisítése, és az ügyészséghez ügyészi felhívás és fellépés miatt. Mindegyik szerv elutasította a kérelmet.   Segítettünk a keresetlevél összeállításában, a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban, továbbá az egyéb kérelmek összeállításában Lezárult, sikertelen  
2019 júniusában egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, amelyet a helyi anyakönyvvezető 2019 szeptemberében arra hivatkozva utasított el, hogy a jogszabályban meghatarozott iratok nem állnak rendelkezésre, ezert nincs jogi alapja az anyakönyvbe történő bejegyzésnek. Az érintett az elutasító határozatot a Debreceni Törvényszéken támadta meg. A törvényszék az alkalmazandó jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítása miatt az Alkotmánybírósághoz fordult, azonban a bíró kezdeményezést az Alkotmánybíróság visszautasította. A bíróság ítéletében az anyakönyvvezető határozatát megsemmisítette, és új eljárásra utasított. A megismételt eljárást a hatáskörrel rendelkező Budapest Főváros Kormányhivatalának kell lefolytatnia. A megismételt eljárásban hiánypótlásra szólították fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Debreceni Törvényszék, Alkotmánybíróság Segítünk a per során benyújtandó nyilatkozat(ok) összeállításában. Megismételt eljárás folyamatban  
2020 januárjában egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, amely a kérelem tárgyában döntést nem hozott. A benyújtott kérelem alapján az anyakönyvvezető a kérelmet áttette Budapest Főváros Kormányhivatalához. A kormányhivatal hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását.   Segítettünk az anyakönyvvezetőnek szóló kérelem összeállításában, továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban. Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2020 márciusában egy transznemű férfi kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, amely a kérelem tárgyában döntést nem hozott, hanem a kérelmet áttette Budapest Főváros Kormányhivatalához. A benyújtott kérelem alapján a kormányhivatal az eljárást folytatta, majd a hasonló ügyekben a Kúria előtt folyamatban lévő felülvizsgálati eljárásokra hivatkozva felfüggesztette. A felfüggesztési ok megszűnése után a kormányhivatal hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Az ügyben a kormányhivatal szakértőt és eseti szakértőt rendelt ki. A kérelmező igazságügyi szakértői vizsgálata megtörtént. A támogató egészségügyi szakvélemény alapján a kormányhivatal engedélyezte a nem- és az utónév megváltoztatását.   Segítettünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban. Nem- és utónév változtatás engedélyezve  
2018 szeptemberében egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, amely a kérelem tárgyában döntést nem hozott. A benyújtott kérelem alapján az anyakönyvvezető a kérelmet áttette Budapest Főváros Kormányhivatalához, amely a nem- és névváltoztatási kérelmet elutasította. Az ügyben kérelemmel fordultunk a kormányhivatalhoz a határozat visszavonása, a felügyeleti szervhez a határozat megsemmisítése, és az ügyészséghez ügyészi felhívás és fellépés miatt. A kormányhivatal a határozatot nem vonta vissza.   Segítünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatalának szóló kérelem elküldve  
2018 júliusában egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, amelyet a helyi anyakönyvvezető 2020 júniusában a 33. §-ra hivatkozva elutasított. A Miskolci Törvényszék az anyakönyvvezető határozatát megsemmisítette és új eljárás lefolytatására utasította. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította, ezért a kérelmező a Fővárosi Törvényszékhez fordult. Ítéltében a bíróság megállapította, hogy Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata jogsértő, ezért azt megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította azzal, hogy a megismételt eljárásban az ügyfél által benyújtott egészségügyi szakvélemények alapulvételével kell a kérelmet elbírálnia, illetve ha a tényállás tisztázása miatt szükséges, akkor rendeljen ki igazságügyi szakértőt. A kormányhivatal a megismételt eljárásban hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítése után a kérelmezőnek nyilatkoznia kellett, hogy aláveti-e magát szakértői vizsgálatnak. Miskolci Törvényszék, Fővárosi Törvényszék Segítünk a Budapest Főváros Kormányhivatala előtti eljárásban Megismételt eljárás folyamatban  

Magyarországon elismert transznemű menekült kérte a menekültügyi nyilvántartásban és a lakcímnyilvántartásban a neme, illetve a neve kijavítását, azonban a kérelmet a Belügyminisztérium elutasította. A döntést bírósági úton támadtuk meg. A bíróság ítéletében megállapította, hogy a Belügyminisztérium elvonta a menekültügyi hatóság hatáskörét, így a döntés értelmében az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak kell az eljárást lefolytatni. A megismételt eljárásban a menekültügyi hatóság a kérelmet elutasította arra hivatkozva, hogy az adatok kijavítására nem rendelkezik hatáskörrel. A döntést bíróságon támadtuk meg, emellett kérelmet nyújtottunk be a menekültügyi hatósághoz, hogy a menekültügyi nyilvántartásban helyesbítsék a kérelmező adatait. A perben eljáró Fővárosi Törvényszék előzetes döntéshozatali kérelemmel fordult az Európai Unió Bíróságához az alábbi kérdésekkel:

1. A GDPR 16. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy a tagállami jog szerint nyilvántartásokat kezelő hatóság az érintetti joggyakorlásra tekintettel köteles helyesbíteni a hatóság által nyilvántartott, az érintett személy nemére vonatkozó személyes adatot, amennyiben az a nyilvántartásban történt rögzítés óta megváltozott, ezáltal nem felel meg a GDPR 5. cikk (1) bekezdés d) pontjában lefektetett pontosság elvének?

2. Az 1. kérdésre adott igen válasz esetén úgy kell-e értelmezni a GDPR 16. cikkét, hogy a nemére vonatkozó adat helyesbítését kérelmező személytől elvárja, hogy helyesbítés iránti igényét bizonyítékokkal támassza alá?

3. A 2. kérdésre adott igen válasz esetén úgy kell-e értelmezni a GDPR 16. cikkét, hogy a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy átesett nemátalakító műtéten?

Fővárosi Törvényszék, Európai Unió Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Per, illetve hatósági eljárás folyamatban.  
2021 novemberében egy magyar állampolgársággal is rendelkező transznemű férfi kérelmezte Budapest Főváros Kormányhivatalától, hogy a másik állampolgársága szerinti országban engedélyezett névváltoztatása kerüljön átvezetésre a magyar anyakönyvi nyilvántartásban is. Kérelmében előadta, hogy a másik állampolgársága szerinti országban bekövetkezett névváltoztatára tekintettel a magyar anyakönyvi nyilvántartás nem felel meg a valóságnak, ezért annak módosítása szükséges. Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet a közrendbe ütközésre hivatkozással elutasította. A döntést a Fővárosi Törvényszéken támadtuk meg, azonban a bíróság egyetértett Budapest Főváros Kormányhivatalának a kérelmet elutasító döntésében foglalt indokaival és a keresetet elutasította. Ezt követően felülvizsgálati kérelemmel fordultunk a Kúriához, amely a felülvizsgálati kérelmet visszautasította. Mivel a jogorvoslati lehetőségek kimerültek, az Alkotmánybírósághoz fordultunk alkotmányjogi panasszal. Fővárosi Törvényszék, Kúria, Alkotmánybíróság Jogi képviseletet nyújtunk Nyilvántartásba véve  
Egy magyar állampolgársággal is rendelkező transznemű nő Budapest Főváros Kormányhivatalánál kezdeményezte a szokásos tartózkodási helye és másik állampolgársága szerinti országokban elfogadott nem- és névváltoztásának a magyar anyakönyvi nyilvántartásban történő átvezetését. Budapest Főváros Kormányhivatala az ügyet áttette a születési hely szerint illetékes kormányhivatalhoz. A kormányhivatal a kérelmet elutasította. A határozattal szemben a kérelmező közigazgatási pert indított. A kormányhivatal az elutasító határozatot a keresetlevél alapján visszavonta. A törvényszék a pert a jogsérelem orvoslása érdekében indított közigazgatási eljárás befejezéséig felfüggesztette. A kormányhivatal újabb határozatával a kérelmet ismételten elutasította, a döntés a jogsérelmet nem orvosolja, újabb közigazgatási per indult. Kértük a bíróságot, hogy előzetes döntéshozatali kérelemmel forduljön az Európai Unió Bíróságához. Győri Törvényszék Jogi képviseletet nyújtunk Közigazgatási per folyamatban  
2019 októberében egy transznemű nő kérelmezte nemének és nevének jogi elismerését. Kérelmét Budapest Főváros Kormányhivatala áttette a születési hely szerinti anyakönyvvezetőhöz, amelyet a helyi anyakönyvvezető 2020 szeptemberében a 33. §-ra hivatkozva elutasított. Az anyakönyvvezető 2021 szeptemberében a jogsértő határozatát visszavonta. A megismételt eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelmet elutasította. A határozattal szemben az érintett keresetlevelt nyújtott be, a közigazgatási per 2023 szeptemberéig felfüggesztésre került egy folyamatban volt alkotmánybírósági eljárásra hivatkozva. A kérelmező 2023 szeptemberi nyilatkozatával kérte a per folytatását, a per folytatódik. Veszprémi Törvényszék Segítünk a per során benyújtandó nyilatkozatok összeállításában Közigazgatási per folyamatban  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva

 

A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
A nem- és utónévváltoztatás hazai lehetetlensége miatt az érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ügyben a Háttér Társaság által megbízott ügyvéd biztosít képviseletet. Emberi Jogok Európai Bírósága Jogi képviseletet nyújtunk Kérelem benyújtva  
         

 

Témák