Bevándorolási-ügy (2004-2006) | Háttér Társaság

Bevándorolási-ügy (2004-2006)

Egy azonos nemű élettársával évek óta Magyarországon élő külföldi férfi 2004-ben letelepedési engedélyért fordult a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz. A Hivatal a kérelmet elutasította, arra hivatkozva, hogy a kérelmező lakhatása és megélhetése nem biztosított, annak ellenére, hogy azt élettársa írásban vállalta. A kérelmező jogi képviseletét a Háttér Társaság ügyvédje vállalta el. A Hivatal másodfokon már biztosítottnak találta a lakhatást, de határozatában kifejtette: csak tartási kötelezettséggel bíró hozzátartozók esetén fogadható el a hozzátartozó támogatása a megélhetés biztosításaként, márpedig az élettársak nem minősülnek ilyen hozzátartozónak. A Legfelsőbb Bíróságot is megjárt ügy végére a Fővárosi Bíróság 2006-os ítélete tett pontot: a Bíróság megállapította, hogy az élettárs nyújtotta támogatást is figyelembe kell vennie a Hivatalnak. Az ügynek fontos szerepe volt benne, hogy a 2007 január 1-én hatályba lépett, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény már nevesítetten lehetővé teszi az élettársak családtagként történő elismerését.

Témák