csalad.hu ügy (2016-) | Háttér Társaság

csalad.hu ügy (2016-)

2015-ben csalad.hu címen új információs honlapot indított az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága. A honlapon a kormány családpolitikával kapcsolatos hírei mellett tájékoztató anyagok találhatóak a különböző családtámogatási formákról (első házasok kedvezménye, családi adókedvezmény, családi pótlék stb.), illetve elérhető a magyarországi és határon túli családszervezetek listája is. A Magyar LMBT Szövetség még 2015-ben javasolta, hogy a tájékoztatóban a házastársak mellett a bejegyzett élettársak jelenjenek meg az első házasok kedvezményére jogosultak között, és a családszervezetek listája egészüljön ki a magyarországi LMBTQ szülők és gyermekeik alkotta családok támogatásával foglalkozó Szivárványcsaládokért Alapítvánnyal. A kérésnek az oldal üzemeltető nem tettek eleget. 

A Háttér Társaság a tájékoztatók ügyében közérdekű igényérvényesítőként, a Szivárványcsaládokért Alapítvány szerepeltetése ügyében pedig az Alapítvány képviselőjeként az Egyenlő Bánásmód Hatóság fordult. A Hatóság megállapította, hogy a honlapot működtető Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., illetve az annak tulajdonosi jogait gyakorló, a honlap tartalmára befolyással bíró állami szerv, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, amikor tájékoztatási gyakorlatában hátrányosan különböztette meg az azonos nemű párokat, ill. az LMBTQI családok képviseletével foglalkozó Szivárványcsaládokért Alapítványt. A Hatóság határozatában hangsúlyozta: az egyenlő bánásmód követelményét akkor is meg kell tartani, ha a gyakorlat folytatása (jelen esetben egy honlap működtetése) nem kötelező, hanem önkéntes vállaláson alapul.

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. és az EMMI a Szivárványcsaládokért Alapítványra vonatkozó határozatot nem fogadta el, és bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett. A felülvizsgálat során a Fővárosi Törvényszék arra jutott, hogy a Szivárványcsaládokért Alapítvány kérelme megkésett volt, mivel a kérelmet nem az eljárás indítására szolgáló egy éven belül nyújtotta be. A Kúria szerint azonban a folyamatos jogsértések esetén az eljárásindítás egy éves határidejét a jogsértő magatartás befejezésétől kell számítani, a folyamatos jogsértés fennállása alatt a kérelmet bármikor be lehet nyújtani. A Kúria ezért a Fővárosi Törvényszék határozatát hatályon kívül helyezte, és a bíróságot új eljárásra lefolytatására utasította.

A Fővárosi Törvényszék a megismételt eljárásban a Szivárványcsaládokért Alapítvány javára dontött. A bíróság megállapította, hogy az Alapítványt igen is hátrány érte, amikor nem került fel a listára, mert láthatósága, megismerhetősége, társadalmi elismertsége csökkent a vele összehasonlítható helyzetben lévő családszervezetekhez képest. A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. és az EMMI ezt a döntést sem fogadta el, és ismételten a Kúriához fordult, amely megállapította, hogy az eljárás alá vontak nem sértették meg az egyenlő bánásmód követelményét, mert egy korlátozott számú család (a szivárványcsaládok) érdekeit képviselő szervezet nincs összehasonlítható helyzetben a nagyszámú család érdekeit képviselő (a listán szereplő) családszervezetekkel. A Kúria döntése alapjaiban ássa alá az antidiszkriminációs szabályozást, hiszen ezen érvelés alapján a kisebbség sosincs össszehasonlítható helyzetben a többséggel. Emiatt alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybíróságoz fordultunk. 

Eljárási dokumentumok:

  • Kérelem a tájékoztató anyagok ügyében (2017. június 20.)
  • Kérelem a Szivárványcsaládokért Alapítvány szerepeltetése ügyében (2017. június 20.)
  • Az EBH határozata (tájékoztató anyagok) (2017. október 27.)
  • Az EBH határozata (Szivárványcsaládokért Alapítvány) (2017. november 15.)
  • A Fővárosi Törvényszék ítélete (Szivárványcsaládokért Alapítvány) (2017. november 15.)
  • A Kúria ítélete (Szivárványcsaládokért Alapítvány) (2020. január 21.)
  • A Fővárosi Törvényszék ítélete (megismételt eljárás, Szivárványcsaládokért Alapítvány) 
  • A Kúria ítélete (megismételt eljárás, Szivárványcsaládokért Alapítvány) 
  • Alkotmányjogi panasz a Kúria ítélete kapcsán (Szivárványcsaládokért Alapítvány) 

Sajtóközlemények:

Kapcsolódó sajtómegjelenések a Háttér a médiában oldalon.

Témák