Károli-ügy (2004) | Háttér Társaság

Károli-ügy (2004)

Kulcsszavak: 
jogeset, oktatás

A Károli Gáspár Református Egyetem egyik lelkész hallgatójának hallgatói jogviszonyát 2003 októberében megszüntették, miután kiderül róla, hogy homoszexuális. Az Egyetem Kari Tanácsa 2004 januárjában állásfoglalást tett közzé, amely szerint "az egyház a Biblia alapján nem helyeselheti (…) homoszexuális életet folytató vagy azt propagáló vallástanárok és lelkészek képzését, szolgálatba állítását, illetve szolgálatban tartását". Az eltanácsolt diák az Egyetem döntése ellen pert indított, amelyben a Fővárosi Bíróság igazat adott neki, mivel a hallgatói jogviszony megszüntetésére csak fegyelmi eljárás keretében kerülhetett volna sor. A Háttér Társaság ugyanakkor a 2003 januárjában az újonnan hatályba lépett egyenlő bánásmódról szóló törvény alapján közérdekű igényérvényesítés keretében támadta meg az Egyetem állásfoglalását. Az ügy 2005 júniusában ért véget, amikor a Legfelsőbb Bíróság megállapította: a lelkészi és vallástanári képzés esetében az Egyetem jogosult az egyház e kérdésben vallott felfogását megjeleníteni. Bár a bíróság jogerősen az Egyetemnek adott igazat, egyben elvi éllel leszögezte, hogy a lelkészi és vallástanári képzéseken kívül az egyházi intézményeket is köti az egyenlő bánásmód követelménye, és mivel a homoszexualitás az ember lényegi vonása, civil szervezetek jogosultak közérdekű igényérvényesítés keretében hasonló ügyekben pert indítani.

Témák