Külföldi házasság (2016-2018) | Háttér Társaság

Külföldi házasság (2016-2018)

Egy amerikai-magyar leszbikus pár 2013-ban Belgiumban házasságot kötött, 2016-ban kérték házasságuk hazai anyakönyvezését. A magyar hatóságok ezt arra hivatkozva utasították el, hogy az Alaptörvény csak a nők és férfiak közötti házasságot ismeri el, ezért a az azonos nemű személyek által kötött házasságokat Magyarországon nem létezőnek kell tekinteni. Nincs lehetőség annak bejegyzett élettársi kapcsolatként történő elismerésére sem, mert erre vonatkozó rendelkezést a magyar jogszabályok nem tartalmaztak. 

A pár a Háttér Társaság jogsegélyszolgálatának támogatásával a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte. A bíróság mind első mind másodfokon megállapította, hogy a hatályos jogszabályok tételesen sem kifejezetten megengedő, sem tiltó rendelkezéseket nem tartalmaznak az ilyen helyzetekre, a nemzetközi magánjogról szóló törvényerejű rendelet alapján azonban a külföldön azonos neműek között kötött házasságot itthon a tartalmilag legközelebb álló jogintézményként, bejegyzett élettársi kapcsolatként kell elismerni. Ennek megtagadása sértené az érintettek alapvető jogait, mivel a magyar jog megtagadná a tartós együttélésük jogi elismerését.

Az ügyben a Kúria az első és másodfokú bíróság ítéletétől eltérően úgy ítélte meg, a bíróság a bejegyzett élettársi kapcsolatként történő anyakönyvezést nem írhatja elő, mivel az eredeti kérelem nem arra, hanem a házasságként történő anyakönyvezésre vonatkozott. Abban a kérdésben, hogy a hatóságnak hogy kellett volna eljárnia, ha az eredeti kérelem a bejegyzett élettársi kapcsolatként történő bejegyzésre irányult volna, a bíróság nem foglalt állást. 

Egy hasonló ügyben született későbbi joggyakorlat itt érhető el.

Eljárási dokumentumok:

Sajtóközlemények:

 

Témák