Külföldi házasság (2021-) | Háttér Társaság

Külföldi házasság (2021-)

Egy amerikai-magyar meleg pár 2014-ben az Egyesült Államokban házasságot kötött, 2021-ben kérték házasságuk hazai anyakönyvezését bejegyzett élettárso kapcsolatként. A magyar hatóságok ezt arra hivatkozva utasították el, hogy az Alaptörvény csak a nők és férfiak közötti házasságot ismeri el, ezért a az azonos nemű személyek által kötött házasságokat Magyarországon nem létezőnek kell tekinteni, és kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában nincs lehetőség annak bejegyzett élettársi kapcsolatként történő elismerésére sem. 

A pár a Háttér Társaság jogsegélyszolgálatának támogatásával a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte. A Fővárosi Törvényszék részletes ítéletében megállapította, hogy magyar jog az azonos neműek között kötött házasság elismerésének hiányában az azonos nemű személyek esetében a bejegyzett élettársi kapcsolatot határozza meg a házassághoz hasonló, ahhoz legközelebb álló jogintézményként, ezért a házasságot bejegyzett élettársi kapcsolatként kell anyakönyvezni. A kormányhivatal elutasító döntése súlyosan jogkorlátozó és diszkriminatív és sérti az Unió polgárainak és családtagjainak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát. 

A kormányhivatal a Kúriához fordult, amely kimondta: a Törvényszék jogértelmezése hibás, kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában nincs lehetőség a külföldön kötött házasságok bejegyzett élettársi kapcsolatként történő hazai anyakönyvezésre. A megismételt eljárásban a Kúria döntésének megfelelő ítélet született. 

Eljárási dokumentumok:

Témák