Levél Ralf Ekersnek a Sziget-ügy kapcsán | Háttér Társaság

Levél Ralf Ekersnek a Sziget-ügy kapcsán

Kulcsszavak: 
Sziget-ügy

Ralf Ekers Úr,
Az Európai Unió Emberi Jogi Főbiztosa
részére

Tisztelt Főbiztos Úr!

Sajnálattal tudatjuk Önnel, hogy Magyarországon 2001. július első felében az utóbbi évtized legsúlyosabb diszkriminációs esete történt meg.

Budapest III. kerületének polgármestere, Tarlós István kezdeményezésére az Európa szerte népszerű Pepsi-Sziget elnevezésű zenei-kulturális fesztivál szervezőivel a polgármester, továbbá két magas rangú rendőr az alábbi tartalmú megállapodást kötötték: 

„Az óbudai polgármester kezdeményezésére alulírottak a következőkben állapodtak meg: Az évek óta sikeres Pepsi Szigeten a fiatalkorúak védelmében, de a másként gondolkodók biztonságának érdekében is, semmi néven rendezett homoszexuális jellegű felvilágosító, vagy egyéb címen folytatott műsorok nem lesznek. Az elnevezés e tekintetben közömbös. A lényeg, hogy a Diáksziget az legyen, ami. Zenés, kulturális fesztivál.”

A megállapodás nyíltan sérti az emberi jogokat, a Magyar Köztársaság Alkotmányának 70/A §-ába ütközik, ellentétes a Magyar Köztársaság által nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségekkel, az Európai Unió törekvéseivel. A nyilatkozat intézményes módon kizárja a meleg és leszbikus szervezetek jelenlétét a Pepsi Szigetről, elzárva egy társadalmi csoportot a nyilvánosságtól. 

A kormányzó pártok képviselői nem tekintették diszkriminatívnak a szerződést, a kerületi kormánypárti alapszervek nyilatkozataikban betegségnek, társadalomra káros jelenségnek minősítették a homoszexualitást.

Ezen nyilatkozatai alkalmasak arra, hogy az amúgy is előítéletes társadalomban a melegek és leszbikusok – mint társadalmi kisebbség - ellen további gyűlöletet keltsenek.

Kérjük a Tisztelt Főbiztos Urat, hogy hívja fel Magyar Köztársaság figyelmét, hogy a Leszbikus-Meleg-Biszexuális és Transznemű személyek által alkotott kisebbség más kisebbségekkel azonos jogi védelemre tarthat számot, és kirekesztésük ellentétes az Európai Unió céljaival.

Tisztelettel:

Háttér Baráti Társaság a Melegekért egyesület
Mocsonaki László
elnök

To: Mr Ralf Ekers, The Commissioner of Human Rights of the European Union
Subject: Discrimination against Gay and Lesbian Citizens in Today’s Hungary
Date: 23rd July 2001

Dear Mr Ekers,

In the first half of July 2001, this decade’s most severe case of discrimination against gay and lesbian citizens took place in Hungary.

At the initiation of the mayor of Budapest’s District #3, István Tarlós, the following contract was signed between 1)the mayor 2)the organisers of Pepsi Island, the Europe-wide popular musical-cultural festival and 3-4)two high-ranked police officers:

’At the initiation of the mayor of Óbuda, we, the undersigned agreed in the following: At the many years long successful Pespi Island, in the protection of people under age, also of the security of people of different thinking, no events of homosexual enlightening programmes of this name or other shall take place. The wording of the name is indifferent in this regard. The essence is that the Student Island be what it is. The festival of music and culture.’

The agreement openly violates human rights, it opposes §70/A of the Constitution of the Republic of Hungary, it opposes the obligations the Republic of Hungary undertook in international treaties, and finally, it opposes the endeavours of the European Union. The statement institutionally excludes the presence of gay and lesbian organisatons from Pepsi Island, thus excluding a social group from publicity.

Representatives of the governing parties did not regard the agreement as discriminative, the primary party units of the governing parties regarded homosexuality as an illness endangering society in their statements.

These statements are capable of generating further hatred in an already prejudiced society against gays and lesbians as a minority group.

We kindly ask you as The Commissioner of Human Rights to call the attention of the Hungarian Republic to the fact that legal protection is due to the minority of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered people as well as other minority groups, and that their discrimination in society is in opposition with the aim of the European Union.

Yours sincerely,

László Mocsonaki
Chair, Háttér Support Society for Gays and Lesbians in Hungary

Témák