Transz patikus ügye (2011) | Háttér Társaság

Transz patikus ügye (2011)

Egy vidéki gyógyszertár vezetője részére nemének hivatalos megváltoztatását követően az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala olyan gyógyszertár-működtetési engedélyt állított ki, amelyből egyértelműen kiderül korábbi neve és neme, így minden alkalommal, amikor az engedélyt be kell mutatnia, nyilvánosságra kellett volna hoznia, hogy transzszexuális. A panaszos jogsegélyszolgálatunk segítségével a döntést megfellebbezte, és kérte a hatóságot, hogy olyan egységes szerkezetbe foglalt engedélyt adjanak ki neki, amelyből nem derül ki, hogy transzszexuális. A fellebbezésben  jogsegélyszolgálatunk azzal érvelt, hogy az állam nem kötelezheti az érintettet arra, hogy nemi identitását felfedje, ez mind az emberi méltóság alapelvét, mind pedig az adatvédelmi szabályokat sérti. Ügyfelünk ezzel ráadásul nagyobb valószínűséggel tette volna ki magát hátrányos megkülönböztetésnek.

A fellebbezésnek az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal helyt adott: "A Hivatal másodfokú eljárása során megállapította, hogy az Ügyfél fellebbezése megalapozott a tekintetben, hogy az elsőfokú módosító határozat, valamint a módosított határozat is tartalmazza az Ügyfél névváltozás előtti nevét, s ezáltal sérült az emberi méltósághoz fűződő joga, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Az OTH-nak az új eljárása lefolytatása során figyelemmel kell lennie az Ügyfél fent említett alapvető jogaira és egy olyan egységes szerkezetbe foglalt személyi gyógyszertár működtetési jogot engedélyező határozatot szükséges kiállítania a számára, amelyben - a kérelemnek megfelelően - már nem kerül feltüntetésre az Ügyfél névváltozás előtti neve."

Hivatalos dokumentumok:

A transz patikus ügye a médiában: 

Témák