Bevándorlás, menedékjog | Háttér Társaság

Bevándorlás, menedékjog

Kulcsszavak: 
bevándorlás, menekültek

Bevándorlás, menedékjog

A beutazási és tartózkodási engedélyek megadása során bizonyos esetekben az azonos nemű párok is családtagnak minősülnek, illetve lehetőség van a hazájukban üldöztetésnek kitett személyek menekültként történő elismerésére.

Bevándorlás

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény biztosítja a szabad mozgás és tartózkodás jogát a magyar, illetve más Európai Uniós ország állampolgárának családtagjai részére. A családtagnak minősülő személyek vízum nélkül beutazhatnak, Magyarországon  korlátlan ideig tartózkodhatnak és jogosultak munkát vállalni.

A házastárs mellett családtagnak minősül a bejegyzett élettárs, illetve az az élettárs is, akivel a magyar állampolgár korábban legalább egy évig közös háztartásban élt. Családtagnak minősül az Európai Gazdasági Térség (EU + Izland, Liechtenstein és Norvégia) állampolgárának élettársa is, függetlenül a kapcsolat hosszától.

Családtagnak minősül továbbá a házastárs vagy bejegyzett élettárs felmenője vagy 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója. (Be nem jegyzett) élettársak esetében ez utóbbi személyek nem minősülnek családtagnak.

A bejegyzett élettárs a házastárshoz hasonlóan a magyar állampolgárságot kedvezményes honosítási eljárásban szerezheti meg, így a kérelem benyújtása előtt nyolc év helyett elég három évig Magyarországon lakni. Ezzel a lehetőséggel az élettársak nem élhetnek.

Bejegyzett élettársi kapcsolat külföldi személlyel

A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy nem magyar állampolgárok is bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíthessenek, abban az esetben, ha a pár legalább egyik tagja magyar állampolgár vagy rendelkezik magyarországi állandó lakhellyel. Állandó lakhellyel a külföldiek közül az EGT állampolgárok és a letelepedett személyek rendelkeznek, tehát két EGT-n kívüli állam polgára csak akkor létesíthet Magyarországon bejegyzett élettársi kapcsolatot, ha egyikőjük legalább három éve Magyarországon él, és így jogosult letelepedési engedélyre. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének az nem akadálya, ha a pár egyik vagy mindkét tagja olyan állam állampolgára, amely nem ismeri a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményét.

A külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolatot Magyarországon csak akkor lehet elismertetni, ha azt a törvény hatálybalépése, vagyis 2009. július 1. után létesítették. Ha a pár korábban külföldön bejegyzett élettársi kapcsolatot kötött, azt Magyarországon meg kell ismételni. A 2009. július 1. után létesített bejegyzett élettársi kapcsolatot nem kell újra megkötni, de Magyarországon is anyakönyveztetni kell, ez az ún. hazai anyakönyvezés. A külföldön kötött azonos neműek közötti házasságok hazai anyakönyvezését a hatóságok megtagadják. Ha a pár szeretné jogait itthon is érvényesíteni, a házasság külföldi megkötését követően Magyarországon bejegyzett élettársi kapcsolatot kell létesíteniük.

Menedékjog

A vonatkozó nemzetközi egyezmények alapján Magyarország is menekültstátuszt biztosít azoknak az embereknek, akik faji, vallási okok, nemzeti hovatartozás, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozás, politikai meggyőződés miatti üldöztetés miatt nem kívánnak hazájukba hazatérni. A menekültként elismert személyeket a választójog kivételével mindazok a jogok megilletik, mint a magyar állampolgárokat.

A menedékjogról szóló törvény kifejezetten nevesíti a szexuális irányultságot mint olyan társadalmi csoporthoz tartozást, amely az üldöztetést megalapozhatja. Bár a törvény a nemi identitást nem nevesíti, a gyakorlatban a transznemű személyek is kaphatnak menekültstátuszt.

A menekülteljárás során a hatóságok azt vizsgálják, hogy valóban üldözik-e az LMBTQI embereket az adott országban, illetve biztonságos országnak minősül-e az adott ország. A vonatkozó EU jogszabályok alapján a menekültkérelme az az ország bírálja el, ahol a menedékkérő először az EU területére lépett.

A menedekkérők nem kötelesek a befogadó állomásokon lakni, kérvényezhetik magánszálláson történő elhelyezésüket, különösen, ha biztonságuk érdekében erre szükség van.

További olvasnivalók:

Háttér Társaság – Magyar LMBT Szövetség: Bejegyzett élettársi kapcsolat. Útmutató meleg és leszbikus párok részére (2015)

Magyar Helsinki Bizottság: Menedék Magyarországon (2013)

Tájékoztatók a BÁH honlapján

Konzuli szolgálat: Utazás Magyarországra

Ügyleírások a Kormányzati portálon

Honosítás és visszahonosítás

Menekültek, menekültügyi eljárás

Külföldiek magyarországi munkavállalása

Szervezetek:

Magyar Helsinki Bizottság [képviselet menekültügyi eljárásban]

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület

Cordelia Alapítvány [szakvélemény kínzásról menekültügyi eljárásban]

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

 

Utoljára frissítve: 2016. július 25. 

Témák